Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0238/2010/REV1Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0238/2010/REV1

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
  predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza návrhy skupín:
  PPE (B7-0238/2010)
  S&D (B7-0239/2010)
  ALDE (B7-0240/2010)
  GUE/NGL (B7-0241/2010)
  o všeobecnom zákaze používania kyanidovej metódy pri ťažbe v Európskej únii
  János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithova, Alajos Mészáros
  v mene poslaneckého klubu PPE
  Daciana Sarbu, Kriton Arsenis, Csaba Tabajdi
  v mene skupiny S&D
  Chris Davies, Renate Weber
  v mene skupiny ALDE
  Michail Tremopoulos
  v mene skupiny Verts/ALE
  Edvard Kožunšnik
  v mene skupiny ECR
  Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Joao Ferreira, Jiri Mastalka, Nikolaos Chountis
  v mene skupiny GUE/NGL

  28.4.2010


  Postup : 2010/2593(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B7-0238/2010
  Predkladané texty :
  RC-B7-0238/2010
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: