Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0238/2010/REV1Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0238/2010/REV1

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0238/2010)
S&D (B7-0239/2010)
ALDE (B7-0240/2010)
GUE/NGL (B7-0241/2010)
o všeobecnom zákaze používania kyanidovej metódy pri ťažbe v Európskej únii
János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithova, Alajos Mészáros
v mene poslaneckého klubu PPE
Daciana Sarbu, Kriton Arsenis, Csaba Tabajdi
v mene skupiny S&D
Chris Davies, Renate Weber
v mene skupiny ALDE
Michail Tremopoulos
v mene skupiny Verts/ALE
Edvard Kožunšnik
v mene skupiny ECR
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Joao Ferreira, Jiri Mastalka, Nikolaos Chountis
v mene skupiny GUE/NGL

28.4.2010


Postup : 2010/2593(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0238/2010
Predkladané texty :
RC-B7-0238/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: