Predlog skupne resolucije - RC-B7-0238/2010/REV1Predlog skupne resolucije
RC-B7-0238/2010/REV1

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
v skladu s členom 115(5) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B7-0238/2010)
S&D (B7-0239/2010)
ALDE (B7-0240/2010)
GUE/NGL (B7-0241/2010)
o splošni prepovedi tehnologij rudarjenja s cianidom v Evropski uniji
János Áder, Richard Seeber, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), Zuzana Roithová, Alajos Mészáros
v imenu skupine PPE
Daciana Octavia Sârbu, Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi
v imenu skupine S&D
Chris Davies, Renate Weber
v imenu skupine ALDE
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)
v imenu skupine Verts/ALE
Edvard Kožušník
v imenu skupine ECR
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)
v imenu skupine GUE/NGL

28.4.2010


Postopek : 2010/2593(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0238/2010
Predložena besedila :
RC-B7-0238/2010
Razprave :
Sprejeta besedila :

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: