Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0246/2010Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0246/2010

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Kârgâzstan

3.5.2010

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
Verts/ALE (B7‑0246/2010)
ALDE (B7‑0251/2010)
ECR (B7‑0255/2010)
S&D (B7‑0256/2010)
PPE (B7‑0257/2010)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Paolo Bartolozzi în numele Grupului PPE
Gilles Pargneaux în numele Grupului S&D
Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells în numele Grupului ALDE
Bart Staes, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen în numele Grupului Verts/ALE
Jacek Olgierd Kurski, Zbigniew Ziobro, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR


Procedură : 2010/2656(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0246/2010

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Kârgâzstan

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Kârgâzstan și Asia Centrală și, în special, cea din 12 mai 2005,

 

–   având în vedere Rezoluția sa din 20 februarie 2008 privind o Strategie a UE pentru Asia Centrală,

 

–   având în vedere declarațiile Vicepreședintei/Înaltei Reprezentante, Catherine Ashton, privind situația din Kârgâzstan, din 7 și 8 aprilie 2010,

 

–   având în vedere concluziile Consiliului pentru afaceri externe din 26 aprilie 2010,

 

–   având în vedere declarația UE în cadrul Consiliului Permanent al OSCE privind situația din Kârgâzstan din 22 aprilie 2010,

 

–   având în vedere Strategia UE pentru un nou parteneriat cu Asia Centrală, adoptată de Consiliul European din 21-22 iunie 2007,

 

–   având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare (APC) dintre UE și Kârgâzstan, care a intrat în vigoare în 1999,

 

–   având în vedere Documentul de strategie regională al Comunității Europene privind asistența acordată Asiei Centrale în perioada 2007-2013,

 

–   având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât este în interesul popoarelor din Asia Centrală, precum și în cel al Uniunii Europene să se înregistreze progrese pe calea stabilității și a creșterii nivelului de dezvoltare democratică și umană, a securității și a creșterii sustenabile în întreaga regiune;

B.  întrucât Kârgâzstan este membru al OSCE și, în acest cadru, s-a angajat să respecte libertățile fundamentale, drepturile omului și statul de drept și să implementeze standardele democratice ale OSCE;

C. întrucât Kurmanbek Bakiev, care și-a început mandatul în iulie 2005, în urma așa-numitei Revoluții a lalelelor, a fost reales anul trecut pentru un alt mandat de președinte în urma unor alegeri despre care observatorii independenți au afirmat că au fost marcate de fraude masive; întrucât, după acțiuni inițial democratice, guvernarea președintelui Bakiev, s-a dovedit a fi autoritară;

D. întrucât pe 7 aprilie 2010, trupele kârgâze au intervenit folosind gloanțe, gaze lacrimogene și grenade paralizante împotriva unei mulțimi de protestatari care s-au adunat în fața sediului prezidențial din Bișkek și apoi au pătruns prin forță în clădirile guvernului pentru a demonstra împotriva unei creșteri bruște a prețurilor la electricitate și căldură, acțiune care s-a soldat cu peste 80 de morți și peste 500 de răniți;

E.  întrucât președintele Bakiev a fost forțat să părăsească capitala și locul său a fost luat de un guvern provizoriu condus de lidera opoziției Roza Otunbayeva, care a emis un decret în legătură cu succesiunea la conducerea țării și o ordonanță în conformitate cu Constituția kârgâză și a dizolvat Parlamentul; întrucât, Bakiev, după ce a încercat să fixeze condițiile demisiei sale, la o săptămână după revolta populară, a fugit din țară în Kazahstan pe baza unui acord intermediat de Rusia, SUA și Kazahstan;

F.  întrucât, Kârgâzstan suscită un interes special din partea SUA și a Rusiei din cauza poziției sale strategice în apropiere de Afganistan și de Valea Ferghana, care se situează din punct de vedere geografic, politic și economic în centrul Asiei Centrale; întrucât Centrul de tranzit Manas, gestionat de forțele militare americane, are un rol central în cadrul Rețelei nordice de distribuție a proviziilor pentru trupele NATO din Afganistan și întrucât Rusia dispune, de asemenea, de o importantă bază militară în Kârgâzstan;

G. întrucât relațiile dintre UE și Asia Centrală sunt de o importanță vitală, ținând seama de provocările comune în materie de energie, lupta împotriva schimbărilor climatice, controlul traficului de droguri și combaterea terorismului;

H. întrucât concurența geopolitică din regiune are un potențial distructiv considerabil, suprapunându-se în același timp în mare măsură cu interesele legate de Afganistan și întrucât difuzarea islamismului radical generează posibilități de atenuare a acestei concurențe și de obținere a unui acord cu privire la necesitatea unei mai bune guvernanțe;

I.   întrucât UE trebuie să își mențină întotdeauna angajamentul de a integra drepturile omului, democrația și statul de drept în toate acordurile cu țări terțe și să promoveze reformele democratice prin intermediul unor politici coerente, menite să îi consolideze credibilitatea în calitate de actor regional;

J.   întrucât prezența UE în Kârgâzstan, în principal în calitate de donator, este semnificativă și, în consecință, UE se află într-o poziție bună pentru a-și asuma un rol mai important în sprijinirea țării;

K. întrucât Comisia și Consiliul sunt în curs de revizuire a Strategiei pentru Asia Centrală și întocmesc un raport care va fi prezentat la reuniunea Consiliului European din luna iunie,

1.  își exprimă profunda preocupare față de situația din Kârgâzstan și prezintă condoleanțe familiilor tuturor victimelor acestor evenimente tragice;

2.  face apel la toate părțile să înceteze violențele, să manifeste cumpătare și să depună toate eforturile pentru a iniția un dialog veritabil menit să aducă stabilitate și să asigure condițiile unei reveniri pașnice la ordinea constituțională democratică;

3.  subliniază faptul că, din punct de vedere instituțional, un cadru constituțional coerent și stabil este esențial pentru a preveni tulburările sociale în viitor și pentru a asigura un viitor pașnic pentru poporul kârgâz; salută, în acest context, cooperarea guvernului provizoriu cu Comisia de la Veneția;

4.  ia act de primele măsuri luate de guvernul provizoriu în vederea restabilirii democrației, în special proiectele referitoare la elaborarea unei noi constituții, reelaborând reformele propuse de Bakiev, prin care era concentrată o putere excesivă în mâinile președinției;

5.  salută, în acest context, anunțul guvernului provizoriu privind viitoarea organizare a unui referendum în legătură cu noua constituție la 27 iunie 2010 și noi alegeri generale la 10 octombrie 2010; invită guvernul provizoriu să respecte obligațiile internaționale ale Kârgâzstanului și să se asigure că alegerile vor fi libere și corecte;

6.  subliniază importanța angajării active în dialogul cu guvernul provizoriu, în vederea explorării și exploatării posibilităților de promovare a bunei guvernanțe, a independenței sistemului judiciar și a altor obiective politice ale UE stabilite în Strategia pentru Asia Centrală și, de asemenea, pentru a facilita participarea și activitățile instituțiilor financiare internaționale;

7.  solicită efectuarea unei anchete internaționale conduse de ONU în legătură cu evenimentele petrecute pentru a identifica responsabilitățile și deficiențele și pentru a oferi asistență autorităților judiciare kârgâze; îndeamnă, în acest sens, guvernul provizoriu să solicite asistența OHCHR, pentru a se garanta că investigațiile privind evenimentele din 6-7 aprilie 2010 sunt aprofundate, imparțiale și credibile;

8.  subliniază faptul că Revoluția lalelelor din 2005 a creat așteptări mari în legătură cu reformele democratice în societatea kârgâză, care nu s-au materializat; solicită Consiliului și Comisiei să dea dovadă de coerență și de putere de convingere și să valorifice această oportunitate pentru a găsi modalități de a acorda asistență guvernului provizoriu al Kârgâzstanului și de a ajuta autoritățile să continue reformele democratice și să asigure oamenilor o viață mai bună prin dezvoltare națională și participarea cetățenilor la viața publică în colaborare cu toate părțile implicate și societatea civilă kârgâză;

9.  ia act de faptul că lipsa acerbă de resurse a Kârgâzstanului și vulnerabilitatea acestuia fac ca țara să fie în mare măsură dependentă de sprijinul extern; remarcă, de asemenea, că în vecinătatea țării există un număr extrem de mic de modele de guvernanță democratică și funcțională și de dezvoltare socială pozitivă; în această privință, subliniază faptul că asistența internațională va fi indispensabilă;

10. atrage atenția asupra faptului că evenimentele din Kârgâzstan influențează și sunt influențate de evenimentele regionale și internaționale; este convins că există mari suprapuneri între interesele din Rusia și SUA și alte interese, în special în ceea ce privește Afganistanul și intensificarea radicalismului islamic în regiune, inclusiv în Kârgâzstan; consideră că acest lucru ar trebui să permită limitarea concurenței geopolitice și căutarea de sinergii; consideră că succesul acestor demersuri ar avea efecte pozitive mai ample asupra relațiilor internaționale și asupra securității internaționale;

11. face apel la Reprezentantul Special al VP/IR pentru Asia Centrală să monitorizeze cu atenție situația, să ofere asistență și să faciliteze reluarea dialogului între toate straturile societății kârgâze;

12. invită Comisia și Consiliul să examineze, de urgență, dacă există sau pot fi create condițiile pentru lansarea unui nou program major de ajutorare a Kârgâzstanului, coordonat la nivel internațional, ținând seama nu în ultimul rând de seriozitatea angajamentului efectiv al guvernului provizoriu din Kârgâzstan față de democratizare și de guvernarea transparentă; consideră că, în cazul în care se estimează că există condiții suficient de favorabile, UE ar trebui să preia inițiativa de a organiza o conferință internațională a donatorilor pentru Kârgâzstan;

13. solicită utilizarea pe scară largă a Instrumentului de stabilitate; subliniază nevoia de a ajuta Kârgâzstanul să își depășească problemele sociale și economice; solicită Comisiei să pregătească propuneri de realocare de fonduri prin intermediul Instrumentului de dezvoltare și cooperare, cu scopul de a garanta faptul că răspunsul UE pe termen scurt și pe termen mediu la noua situație din Kârgâzstan poate fi de amploarea adecvată; subliniază că ar trebui să se acorde o importanță deosebită soluționării problemelor în domeniile educației, sănătății și aprovizionării cu apă;

14. așteaptă cu interes analiza progreselor înregistrate în implementarea strategiei UE pentru regiune și solicită să se depună eforturi pentru ca aceasta să devină mai credibilă, mai concretă și mai coerentă;

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, guvernului provizoriu al Kârgâzstan, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Secretarului General al OSCE, precum și Secretarului General al Consiliului Europei.