Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta - RC-B7-0247/2010Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
RC-B7-0247/2010

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar l-atroċitajiet tal-massa f'Jos, fin-Niġerja

3.5.2010

imressqa skont l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
Verts/ALE (B7‑0247/2010)
S&D (B7‑0248/2010)
ECR (B7‑0249/2010)
PPE (B7‑0249/2010)
ALDE (B7‑0253/2010)

Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro, Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D
Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Fiona Hall f'isem il-Grupp ALDE
Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE
Peter van Dalen f’isem il-Grupp ECR

Proċedura : 2010/2660(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
RC-B7-0247/2010

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-atroċitajiet tal-massa f'Jos, fin-Niġerja

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fin-Niġerja,

–   wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi tal-1966, irratifikat min-Niġerja fid-29 ta' Ottubru 1993,

–   wara li kkunsidra l-Karta Afrikana tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli tal-1981, irratifikata min-Niġerja fit-22 ta' Ġunju 1983,

–   wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tar-Repubblika Federali tan-Niġerja u b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-libertà reliġjuża stipulati fil-Kapitolu IV tagħha - Id-dritt għal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. maħsud bl-inċidenti ta' vjolenza f'Jannar u f’Marzu ta’ din is-sena, li seħħu fil-belt ta' Jos u fil-madwar tagħha, li jinsab f'salib it-toroq bejn it-Tramuntana Musulmana tan-Niġerja u n-Nofsinhar Nisrani, li matulhom inqatlu mijiet ta' persuni f’kunflitti reliġjużi u etniċi,

B.  billi l-armata żvolġiet rwol importanti biex tintervjeni biex tikkontrolla s-sitwazzjoni, iżda billi fl-istess ħin kien hemm rapporti ta' qtil extraġudizzjarju mill-armata u anke mill-pulizija,

C. billi l-kunflitt bejn il-komunitajiet sar problema rikorrenti f'Jos, bi ġlied kbir li seħħ fl-2001, fl-2004 u fl-2008,

D. billi, skont rapporti fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, iktar minn 14,000 persuna nqatlu fi ġlied reliġjuż jew etniku mit-tmiem tar-reġim militari fl-1999 'l hawn,

E.  billi uffiċjal tas-Salib l-Aħmar ġie kkwotat li qal li tal-anqas żewġ komunitajiet oħrajn fil-qrib sfaw fil-mira wkoll, f'żona qrib ta’ fejn ġlied bejn il-fazzjonijiet kien qatel mijiet ta' nies f'Jannar,

F.  billi skont rapporti mis-Salib l-Aħmar minħabba din il-vjolenza tal-anqas
5600 ruħ qed jaħarbu mir-reġjun għax jibżgħu għal ħajjithom,

G. billi l-problemi fiż-żona ta' Jos ġejjin minn nuqqas ta' żvilupp ekonomiku, mill-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima u t-tensjoni li għandha l-għeruq tagħha f'għexieren ta' snin ta' riżentiment bejn gruppi indiġeni, l-aktar Kristjani jew animisti, li qed jiġġieldu għall-kontroll ta' artijiet agrikoli għammiela kontra migranti u residenti ġodda mit-Tramuntana, li huma Musulmani u tal-ilsien Hausa,

H. billi mhuwiex possibbli li l-Musulmani jew il-Kristjani jitqiegħdu b'mod sistematiku fir-rwol jew ta' aggressuri jew ta' vittmi peress li storikament kellhom iż-żewġ rwoli,

I.   billi l-instabilità attwali tenfasizza l-fraġilità tan-nazzjon bl-akbar popolazzjoni fl-Afrika hekk kif qed joqrob il-perjodu tal-kampanja għall-elezzjonijiet tal-2011 filwaqt li qed jiffaċċja l-inċertezza rigward it-tmexxija politika, minħabba l-marda tal-President Yar'Adua,

J.   billi l-istabilità u d-demokrazija tan-Niġerja għandhom sinifikat qawwi lil hinn mill-fruntieri immedjati tagħha, minħabba r-rwol ewlieni tal-pajjiż fir-reġjun u fl-Afrika sub-Saħarjana (in-Niġerja hija membru tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, produttur globali taż-żejt, mexxej fl-ECOWAS, kontributur ewlieni għall-operazzjonijiet taż-żamma tal-paċi, u forza ta' stabilità fl-Afrika tal-Punent),

K. billi l-UE hija donatur finanzjarju ewlieni tan-Niġerja u billi fit-12 ta' Novembru 2009 l-Kummissjoni u l-Gvern Federali tan-Niġerja ffirmaw id-Dokument ta' Strateġija għall-Pajjiż bejn in-Niġerja u l-KE u l-Programm Nazzjonali Indikattiv għall-perjodu 2008-2013, skont liema dokumenti l-UE se tiffinanzja proġetti li jkollhom bħala għanijiet, fost oħrajn, il-garanzija tal-paċi, tas-sigurtà u tad-drittijiet tal-bniedem,

L.  billi s-soluzzjoni paċifika tal-kunflitti timplika wkoll l-aċċess ġust għar-riżorsi u t-tqassim mill-ġdid tad-dħul f'pajjiż li għandu ħafna żejt bħan-Niġerja,

M. billi, għalkemm in-Niġerja huwa t-tmien l-akbar produttur taż-żejt fid-dinja, il-maġġoranza tal-148 miljun abitant tagħha jgħixu fil-faqar,

N. billi skont l-Artikolu 8 tal-Ftehim rivedut ta' Cotonou, l-UE tipparteċipa fi djalogu politiku regolari man-Niġerja dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji demokratiċi, inkluża d-diskriminazzjoni etnika, reliġjuża u razzjali,

1.  Jikkundanna b'mod qawwi l-vjolenza riċenti u l-imwiet traġiċi f'Jos u fil-madwar tagħha, u jesprimi s-solidarjetà tiegħu ma' min qiegħed f'luttu u mal-midruba;

2.  Iħeġġeġ lill-partijiet kollha biex joqogħdu lura u jfittxu soluzzjonijiet paċifiċi biex isolvu d-differenzi ta' bejn il-gruppi reliġjużi u etniċi fin-Niġerja;

3.  Jistieden lill-Gvern Federali Niġerjan biex iwettaq investigazzjoni dwar il-kawżi tal-vjolenza l-aktar riċenti u jiżgura li l-awturi ta' atti ta' vjolenza jitressqu l-qorti b'mod ġust u trasparenti;

4.  Jistieden lill-Gvern Federali Niġerjan biex jieħu miżuri konkreti u urġenti biex jappoġġja djalogu interetniku u interreliġjuż, u jilqa' b'sodisfazzjon l-inizjattiva tal-aġent President Goodluck Jonathan biex ilaqqa’ l-mexxejja reliġjużi u tal-komunitajiet;

5.  Jitlob li jsir eżami usa' tal-kawżi li jinsabu fl-għeruq tal-kunflitt, inklużi t-tensjonijiet soċjali, ekonomiċi u etniċi, u biex wieħed jieħu ħsieb li jiġu evitati spjegazzjonijiet ġeneralizzati u sempliċistiċi bbażati biss fuq ir-reliġjon li mhux se jipprovdu l-bażi għal soluzzjoni dejjiema u fit-tul għall-problemi ta' dan ir-reġjun;

6.  Jistieden lill-Gvern Federali Niġerjan biex jipproteġi n-nies tiegħu billi jwettaq rondi regolari madwar ir-reġjun u biex jindirizza l-kwistjonijiet li jinsabu fl-għeruq tal-vjolenza billi jiggarantixxi d-drittijiet ugwali għaċ-ċittadini kollha u billi jittratta l-problemi relatati mal-kontroll ta' raba' fertili, l-aċċess għar-riżorsi, il-qgħad, il-faqar u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima; jitlob li dawk il-persuni li kellhom jaħarbu minħabba l-massakru jitħallew imorru lura lejn djarhom b'mod sikur;

7.  Iħeġġeġ lill-UE biex tkompli d-djalogu politiku tagħha man-Niġerja skont l-Artikolu 8 tal-Ftehim rivedut ta' Cotonou, u biex tindirizza b'mod urġenti kwistjonijiet relatati mal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew tat-twemmin, kif jinsabu mnaqqxa fi strumenti universali, reġjonali u nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem;

8.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Gvern Federali tan-Niġerja, lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Afrikana, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-Ko-Presidenti tal-Assemblea Parlamentari Konġunta tal-AKP-UE u lill-Parlament Pan-Afrikan (PAP).