Predlog skupne resolucije - RC-B7-0247/2010Predlog skupne resolucije
RC-B7-0247/2010

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o množičnih grozodejstvih v nigerijskem mestu Jos

3.5.2010

v skladu s členom 110(4) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B7‑0247/2010)
S&D (B7‑0248/2010)
ECR (B7‑0249/2010)
PPE (B7‑0252/2010)
ALDE (B7‑0253/2010)

Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro, Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes v imenu skupine S&D
Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Fiona Hall v imenu skupine ALDE
Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE
Peter van Dalen v imenu skupine ECR

Postopek : 2010/2660(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0247/2010

Resolucija Evropskega parlamenta  o množičnih grozodejstvih v nigerijskem mestu Jos

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o kršitvah človekovih pravic v Nigeriji,

–   ob upoštevanju mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, ki ga je Nigerija ratificirala 29. oktobra 1993,

–   ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz leta 1981, ki jo je Nigerija ratificirala 22. junija 1983,

–   ob upoštevanju ustave Zvezne republike Nigerije, zlasti določb o varovanju svobode veroizpovedi iz poglavja IV – pravica do svobode misli, vesti in veroizpovedi,

–   ob upoštevanju člena 110(4) svojega poslovnika,

A. ker je pretresen zaradi izbruhov nasilja januarja in marca tega leta v mestu Jos, ki leži na stičišču med nigerijskim muslimanskim severom in krščanskim jugom, ter v njegovi okolici, med katerimi je bilo v verskih in etničnih spopadih ubitih več sto ljudi,

B.  ker so imele vojaške oblasti bistveno vlogo pri prizadevanjih za obvladovanje razmer, obenem pa obstajajo poročila o zunajsodnih pobojih, ki naj bi jih zakrivili vojska in policija,

C. ker so medskupnostni spori v Josu stalnica, do največjih spopadov pa je prišlo v letih 2001, 2004 in 2008,

D. ker je bilo po poročilih o človekovih pravicah v verskih in etničnih spopadih od konca vojaške vladavine leta 1999 ubitih več kot 14.000 ljudi,

E.  ker je neki uradnik Rdečega križa menda izjavil, da sta tarči tudi drugi dve bližnji skupnosti, ki živita v bližini kraja, kjer je januarja v sektaških sporih umrlo na stotine ljudi,

F.  ker je po poročilih Rdečega križa kot posledica tega nasilja vsaj 5600 oseb zbežalo iz tega območja, ker se bojijo za življenje,

G. ker so težave na območju Josa posledica pomanjkljivega gospodarskega razvoja, škodljivih učinkov podnebnih sprememb in napetosti, zakoreninjenih v desetletjih sovraštva med domorodnimi skupinami, zlasti krščanskimi ali animističnimi, ki se s priseljenci in naseljenci z muslimanskega severa, ki govorijo havški jezik, borijo za nadzor nad rodovitnimi kmetijskimi zemljišči,

H. ker ne moremo sistematično pripisati vloge napadalca ali žrtve muslimanom ali kristjanom, saj so bili zgodovinsko gledano oboje,

I.   ker je v sedanjih nestabilnih razmerah najštevilčnejša država v Afriki še ranljivejša ob bližajoči se kampanji za volitve leta 2011, ko se sooča z negotovostjo političnega vodstva zaradi bolezni predsednika Yar'Adue,

J.   ker je stabilnost in demokracija v Nigeriji zelo pomembna prek njenih neposrednih meja zaradi njene vodilne vloge v regiji in podsaharski Afriki (Nigerija je članica varnostnega sveta Združenih narodov, svetovna proizvajalka nafte, vodilna članica Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav, pomembna država, ki prispeva k ohranjanju miru, in stabilizacijska sila v zahodni Afriki),

K. ker je EU za Nigerijo pomembna finančna donatorka in ker sta Komisija in zvezna vlada Nigerije 12. novembra 2009 podpisali državni strateški dokument Komisije za Nigerijo in nacionalni okvirni program za obdobje 2008–2013, v skladu s katerim bo EU financirala projekte, med drugim tudi na področju miru in varnosti ter človekovih pravic,

L.  ker miroljubna rešitev konfliktov zahteva tudi pravičen dostop do virov in prerazporeditev prihodkov v tej z nafto bogati državi,

M. ker kljub temu, da je Nigerija osma največja proizvajalka nafte v svetu, večina njenega 148-milijonskega prebivalstva živi pod pragom revščine,

N. ker je v skladu z osmim členom revidiranega sporazuma iz Cotonouja EU v stalnem političnem dialogu z Nigerijo o človekovih pravicah in demokratičnih načelih, tudi o etnični, verski in rasni diskriminaciji,

1.  strogo obsoja nedavno nasilje in tragično izgubo življenj v Josu in v njegovi okolici ter izraža sožalje žalujočim in ranjenim;

2.  poziva vse strani, naj se odzivajo zadržano in poiščejo miroljubne načine za razrešitev nesoglasij med verskimi in etničnimi skupinami v Nigeriji;

3.  poziva nigerijsko zvezno vlado, naj opravi preiskavo o vzrokih za najnovejše nasilje in zagotovi, da bodo povzročitelji nasilnih dejanj na pravičen in pregleden način sodno preganjani;

4.  poziva nigerijsko zvezno vlado, naj sprejme konkretne nujne ukrepe za podporo medetničnemu in medverskemu dialogu, ter pozdravlja pobudo vršilca dolžnosti predsednika Jonathana Goodlucka o srečanju verskih voditeljev in vodij skupnosti;

5.  poziva, naj se obsežneje preučijo glavni vzroki konflikta, tudi socialne, ekonomske in etnične napetosti, ter se preprečijo preširoke in presplošne razlage, ki bi temeljile le na veri, ker ne morejo biti podlaga za dolgoročno in trajno rešitev težav te regije;

6.  poziva nigerijsko zvezno vlado, naj z rednimi patruljami v celotni regiji zaščiti svoje prebivalstvo in naj obravnava glavne vzroke nasilja, tako da zagotovi enake pravice vsem državljanom in se spoprime s težavami v zvezi z nadzorom rodovitnih kmetijskih površin, dostopom do virov, brezposelnostjo, revščino in blažitvijo podnebnih sprememb; poziva, naj se tistim, ki so bili zaradi pobojev prisiljeni zapustiti domove, omogoči, da se varno vrnejo;

7.  poziva EU, naj v skladu z osmim členom revidiranega sporazuma iz Cotonouja nadaljuje politični dialog z Nigerijo in se nujno spoprime z vprašanji pravice do svobode misli, vesti, vere in prepričanja, opredeljenimi v splošnih, verskih in nacionalnih instrumentih za človekove pravice;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, zvezni vladi Nigerije, institucijam Afriške unije, generalnemu sekretarju in generalni skupščini Združenih narodov, sopredsednikoma skupne parlamentarne skupščine AKP-EU in vseafriškemu parlamentu.