Predlog skupne resolucije - RC-B7-0278/2010/REV1Predlog skupne resolucije
RC-B7-0278/2010/REV1

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
v skladu s členom 122(5) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ALDE (B7-0278/2010)
PPE (B7-0279/2010)
S&D (B7-0280/2010)
Verts/ALE (B7-0281/2010)
ECR (B7-0289/2010)
o Tajski
Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Thomas Mann, Csaba Sógor, Martin Kastler
v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Marc Tarabella
v imenu skupine S&D
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells
v imenu skupine ALDE
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiń ski, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki, Edvard Kožušník
v imenu skupine ECR
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas, Lorenzo Fontana
v imenu skupine EFD

19.5.2010


Postopek : 2010/2665(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0278/2010
Predložena besedila :
RC-B7-0278/2010
Sprejeta besedila :

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: