Предложение за обща резолюция - RC-B7-0358/2010Предложение за обща резолюция
RC-B7-0358/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението на Корейския полуостров

16.6.2010

внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника
вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
ECR (B7‑0358/2010)
ALDE (B7‑0359/2010)
PPE (B7‑0361/2010)
S&D (B7‑0366/2010)

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides от името на групата PPE
Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin, Peter Simon от името на групата S&D
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez от името на групата ALDE
Charles Tannock, Roger Helmer от името на групата ECR


Процедура : 2010/2685(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0358/2010
Внесени текстове :
RC-B7-0358/2010
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението на Корейския полуостров

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно въпроси, свързани с Корейския полуостров,

–   като взе предвид Решение 2009/1002/ОВППС на Съвета от 22 декември 2009 г.,

–   като взе предвид изявлението от 20 май 2010 г. на върховния представител/заместник-председател Катрин Аштън по повод публикуването на доклада за потъването на кораба „Cheonan“ на Република Корея,

–   като взе предвид доклада, озаглавен „Резултати от разследването на потъването на кораба на Република Корея „Cheonan““,

–   като взе предвид Резолюции № 1718(2006) и № 1874(2009) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации,

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че напрежението на Корейския полуостров рязко се увеличи след потъването на кораба „Cheonan“ на 26 март 2010 г., причинило трагичната смърт на 46 души,

Б.  като има предвид, че на 15 май 2010 г. от морското дъно бяха извадени части от торпедо CHT-02D,

В.  като има предвид, че върховният представител/заместник-председател, Катрин Аштън, осъди потопяването на „Cheonan“ като аморално и крайно безотговорно действие,

Г.  като има предвид, че при разследването, проведено от международна гражданско-военна група за съвместно разследване и извършено посредством процес на разследване и проверка въз основа на научен и обективен подход, се откриха ясни, неоспорими доказателства за това, че корабът „Cheonan“ е бил потопен в резултат на външна подводна експлозия, причинена от произведено в Корейската народнодемократична република торпедо, като това съвпадна с резултатите от независимата оценка на Надзорния комитет на неутралните нации,

Д. като има предвид, че по време на инцидента всички подводници на други съседни държави са се намирали или в базите си, или в близост до тях,

Е.  като има предвид, че генералният секретар на ООН, Бан Ки Мун, окачестви заключенията в доклада като „будещи дълбока тревога“,

Ж. като има предвид, че правителството на Република Корея поиска публично извинение и ангажимент от органите на управление на Корейската народнодемократична република, че няма да има повече провокации,

З.  като има предвид, че правителството на Корейската народнодемократична република отрече, че е участвало по какъвто и да е начин в потопяването на „Cheonan“, като обвини Република Корея във фалшифицирането на доказателства и заплаши, че ще предприеме открити военни действия, ако Република Корея наложи допълнителни санкции,

И. като има предвид, че въоръжените сили на Корейската народнодемократична република продължават да предприемат провокационни и безразсъдни военни действия, като убийството на трима китайски граждани на границата между Китайската народна република и Корейската народнодемократична република от 4 юни 2010 г.,

Й. като има предвид, че вследствие на инцидента Република Корея обяви преустановяване на всякакви отношения с Корейската народнодемократична република, с изключение на предоставянето на хуманитарна помощ и операциите, свързани с промишления комплекс в Kaesong,

К. като има предвид, че правителството на Република Корея заяви, че няма да участва в шестстранните преговори, докато не се предприемат подходящи мерки по отношение на Корейската народнодемократична република,

Л. като има предвид, че ЕС твърдо подкрепя превръщането на Корейския полуостров в безядрена зона, счита, че възобновяването на шестстранните преговори е от съществено значение за мира и стабилността в региона,

М. като има предвид, че правителствата на Китайската народна република и Руската федерация още не са заели ясна позиция по окончателния доклад и заключенията на групата за съвместно разследване,

Н. като има предвид, че Република Корея официално отнесе въпроса до Съвета за сигурност на ООН за разискване, а Корейската народнодемократична република се обърна писмено към председателя на Съвета за сигурност на ООН, като отрече, че носи каквато и да е отговорност за нападението, и помоли Съвета за сигурност за съдействие при провеждането на собствено разследване,

1.  изразява дълбоко съжаление във връзка с трагичната загуба на човешки живот на борда на южнокорейската корвета „Cheonan“ и в дух на солидарност и приятелство изразява своето съчувствие към правителството на Република Корея, семействата на загиналите и корейския народ;

2.  подкрепя осъждането от страна на върховния представител/заместник-председател на нападението и приветства сдържаността, проявена от Република Корея;

3.  отбелязва заключенията на окончателния доклад на групата за съвместно разследване, съгласно които потъването на кораба е било причинено от севернокорейско торпедо, и строго осъжда потопяването като провокационен акт, насочен срещу мира и стабилността на Корейския полуостров;

4.  изразява разочарование във връзка с това, че правителствата на Китайската народна република и Руската федерация все още не са заели ясна позиция по заключенията на окончателния доклад на групата за съвместно разследване,

5.  призовава и двете страни да проявяват сдържаност и да използват всички възможни средства за подобряване на отношенията между тях, както и да активизират усилията си за насърчаване на траен мир и сигурност на Корейския полуостров;

6.  призовава правителствата на Китайската народна република и Руската федерация, в качеството им на постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, да разгледат подробно окончателния доклад и заключенията на групата за съвместно разследване;

7.  призовава Китайската народна република, която е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН и основен търговски партньор на Корейската народнодемократична република, да окаже целесъобразно положително влияние върху Корейската народнодемократична република и да се опита да предотврати задълбочаването на конфликта;

8.  изразява подкрепата си за това, че правителството на Република Корея е отнесло въпроса до Съвета за сигурност на ООН;

9.  призовава държавите, участващи в шестстранните преговори за разоръжаване, да продължат съвместната си работа, с цел да се осигури възобновяване на преговорите за прекратяване на ядрената програма на Корейската народнодемократична република;

10. призовава Комисията да продължи да прилага програмите за предоставяне на хуманитарна помощ и да поддържа каналите за комуникация с Корейската народнодемократична република, тъй като тези програми за оказване на помощ оказват пряко въздействие върху условията на живот на населението в Корейската народнодемократична република;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, председателя на Съвета, правителствата и парламентите на държавите-членки и страните кандидатки, генералния секретар на ООН и правителствата на Република Корея и Корейската народнодемократична република.