Közös állásfoglalási indítvány - RC-B7-0358/2010Közös állásfoglalási indítvány
RC-B7-0358/2010

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Koreai-félszigeten kialakult helyzetről

15.6.2010

az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján
az alábbi képviselőcsoportok indítványainak helyébe lép:
ECR (B7‑0358/2010)
ALDE (B7‑0359/2010)
PPE (B7‑0361/2010)
S&D (B7‑0366/2010)

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides on behalf of the PPE Group
Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin, Peter Simon on behalf of the S&D Group
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez on behalf of the ALDE Group
Charles Tannock, Roger Helmer on behalf of the ECR Group


Eljárás : 2010/2685(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B7-0358/2010
Előterjesztett szövegek :
RC-B7-0358/2010
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a Koreai-félszigeten kialakult helyzetről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Koreai-félszigetről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel a 2009. december 22-i 2009/1002/KKBP tanácsi határozatra,

–   tekintettel a dél-koreai Cshonan hadihajó elsüllyesztéséről szóló jelentés közzététele alkalmával, 2010. május 20-án, Cathrine Ashton főképviselő/alelnök által tett nyilatkozatra,

–   tekintettel „A Koreai Köztársaság Cshonan nevű hadihajójának elsüllyesztésével kapcsolatos vizsgálat eredményei” című jelentésre,

–   tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának 1718. (2006) és 1874. (2009) számú határozataira,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel a Koreai-félszigeten drámai mértékben megnőtt a feszültség a Cshonan hadihajó tragikus módon 46 ember életét követelő, 2010. március 26-i elsüllyesztése óta,

B.  mivel a 2010. május 15-én a tengerfenékről CHT-02D típusú torpedódarabokat emeltek ki,

C. mivel Cathrine Ashton főképviselő/alelnök szégyenletes és mélyen felelőtlen cselekményként elítélte a Csonan elsüllyesztését,

D. mivel egy nemzetközi, közös civil-katonai, nemzetközi vizsgálati csoport által, tudományos és objektív megközelítéssel lefolytatott kutatási és hitelesítési eljárás alapján végzett vizsgálat, valamint a Semleges Nemzetek Felügyelő Bizottságának független értékelése egyértelműen igazolja, hogy a Cshonan nevű hajó egy, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban gyártott torpedó által előidézett külső, víz alatti robbanás következtében süllyedt el,

E.  mivel a többi környező ország valamennyi tengeralattjárója az incidens időpontjában a bázisukon vagy annak közelében tartózkodott,

F.  mivel Ban Ki Moon ENSZ főtitkár a jelentés következtetéseit „mélyen aggasztóként” jellemezte,

G. mivel a Koreai Köztársaság kormánya nyilvános bocsánatkérésre szólította fel a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság hatóságait, és ígéretet követel arra vonatkozóan, hogy nem kerül sor további provokációkra,

H. mivel a KNDK kormánya cáfolta, hogy bármilyen köze lenne a Cshonan elsüllyedéséhez, és a Koreai Köztársaságot „kitalációval” vádolta, illetve nyílt háborúval fenyegetett arra az esetre, ha a Koreai Köztársaság további szankciókat alkalmazna,

I.   mivel a KNDK fegyveres erői újabb provokatív és agresszív katonai cselekményeket követtek el, 2010. június 4-én például megöltek három kínai állampolgárt a Kínai Népköztársaság és a KNDK közötti határon,

J.   mivel az incidenst követően a Koreai Köztársaság bejelentette, hogy a humanitárius segélyek és a Kaesong ipari komplexummal összefüggő műveletei kivételével mindennemű kapcsolatot felfüggesztett a KNDK-val;

K. mivel a Korai Köztársaság kormánya kijelentette, hogy nem tér vissza a hatoldalú tárgyalásokhoz, amíg nem hoznak megfelelő intézkedéseket a KNDK-val szemben,

L.  mivel az EU határozottan támogatja a Koreai-félszigeten végrehajtandó nukleáris leszerelést, és alapvető fontosságúnak véli a hatoldalú tárgyalások újraindítását a régió békéje és stabilitása érdekében,

M. mivel a Kínai Népköztársaság és az Orosz Föderáció kormányai még nem fejezték ki egyértelműen a közös vizsgálati csoport végleges jelentésével és következtetéseivel kapcsolatos álláspontjukat,

N. mivel a Koreai Köztársaság hivatalosan az ENSZ Biztonsági Tanácsához utalta az ügyet megvitatásra, miközben a KNDK az ENSZ Biztonsági Tanácsa elnökének címzett levelében tagadta, hogy felelősség terhelné a támadás miatt, és kérte, hogy a Biztonsági Tanács támogassa KNDK-t abban, hogy saját vizsgálatot folytathasson az ügyben,

1.  mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a dél-koreai Cshonan járőrhajó legénységéből sokan életüket vesztették, valamint a szolidaritás és barátság szellemében őszinte részvétéről biztosítja a Koreai Köztársaság kormányát, az elhunytak hozzátartozóit, és a koreai népet;

2.  megismétli, hogy a főképviselő/alelnök elítéli a támadást és üdvözli a Koreai Köztársaság által tanúsított visszafogott reakciót;

3.  tudomásul veszi a közös vizsgálati csoport végleges jelentésének következtetéseit, amely szerint a hajó elsüllyedését észak-koreai torpedó okozta, valamit határozottan elítéli az akciót, és azt a Koreai-félsziget békéje és stabilitása elleni provokációnak tartja;

4.  csalódottságának ad hangot abban a tekintetben, hogy a Kínai Népköztársaság és az Orosz Föderáció kormányai még nem fejezték ki egyértelműen a közös vizsgálati csoport végleges jelentésével és következtetéseivel kapcsolatos álláspontjukat,

5.  mindkét felet önmérsékletre szólítja fel, és kéri, hogy tegyenek meg mindent a két országrész közötti kapcsolatok javításáért, és fokozzák a Koreai-félsziget tartós békéjének és biztonságának előmozdítására tett erőfeszítéseiket;

6.  felszólítja a Kínai Népköztársaság és az Orosz Föderáció kormányát, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa állandó tagjaiként alaposan vizsgálják meg a közös vizsgálati csoport végleges jelentését és következtetéseit;

7.       felszólítja a Kínai Népköztársaságot, hogy a Biztonsági Tanács állandó tagjaként és a KNDK legfőbb kereskedelmi partnereként gyakoroljon megfelelő befolyást a KNDK-ra, és kísérelje meg annak biztosítását, hogy a konfliktus nem fajul tovább;

8.  támogatását fejezi ki, hogy a Koreai Köztársaság az ügyet az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé vitte;

9.  felszólítja a hatoldalú leszerelési tárgyalásokban részt vevő országokat, hogy továbbra is próbálják közös erővel elérni, hogy újrakezdődjenek a KNDK atomprogramjának leállításáról folytatott tárgyalások;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy tartsa fenn a jelenlegi humanitárius segélyprogramokat és a KNDK-val kialakított kommunikációs csatornákat, mivel ezek a segélyprogramok közvetlen kihatással vannak a KNDK-ban uralkodó életkörülményekre;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság elnökének, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanács elnökének, a tagállamok és tagjelölt országok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, valamint a Koreai Köztársaság és a KNDK kormányának.