Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0358/2010Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0358/2010

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Peninsula Coreeană

15.6.2010

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
ECR (B7‑0358/2010)
ALDE (B7‑0359/2010)
PPE (B7‑0361/2010)
S&D (B7‑0366/2010)

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides în numele Grupului PPE
Adrian Severin, George Sabin Cutaș, David Martin, Peter Simon în numele Grupului S&D
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez în numele Grupului ALDE
Charles Tannock, Roger Helmer în numele Grupului ECR


Procedură : 2010/2685(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0358/2010

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Peninsula Coreeană

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Peninsula Coreeană,

–   având în vedere Decizia 2009/1002/PESC a Consiliului din 22 decembrie 2009,

–   având în vedere declarația Înaltei Reprezentante/Vicepreședintei, Catherine Ashton, din data de 20 mai 2010, referitoare la publicarea raportului privind scufundarea navei Cheonan aparținând Republicii Coreea,

–   având în vedere raportul intitulat „Rezultatele anchetei privind scufundarea navei Cheonan aparținând Republicii Coreea”,

–   având în vedere Rezoluțiile 1718 (2006) și 1874 (2009) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, după scufundarea la 26 martie 2010 a navei Cheonan, când și-au pierdut viața în mod tragic 46 de persoane, s-a înregistrat o escaladare dramatică a tensiunilor din Peninsula Coreeană;

B.  întrucât, la 15 mai 2010, au fost recuperate de pe fundul mării resturi ale torpilei CHT-02D;

C. întrucât Înalta Reprezentantă/Vicepreședinta Comisiei, Catherine Ashton, a condamnat scufundarea vasului Cheonan, calificând-o drept o acțiune atroce și extrem de iresponsabilă;

D. întrucât o anchetă efectuată de o comisie comună de anchetă internațională civilă și militară, în cadrul unei proceduri de anchetă și de validare realizată conform unei abordări științifice și obiective, a constatat existența unor dovezi clare și de necontestat care arată că nava sud-coreeană Cheonan s-a scufundat în urma unei explozii submarine externe, cauzată de o torpilă fabricată în Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC), concluzii similare fiind obținute și în urma evaluării independente a Comisiei națiunilor neutre pentru supraveghere;

E.  întrucât, în momentul incidentului, toate submarinele țărilor vecine se aflau în baza lor sau în apropiere de aceasta;

F.  întrucât Secretarul General al ONU, Ban Ki Moon, a calificat concluziile raportului ca fiind „extrem de îngrijorătoare”;

G. întrucât guvernul sud-coreean a cerut să i se prezinte public scuze precum și promisiunea că nu va mai exista nicio provocare din partea autorităților RPDC;

H. întrucât guvernul a RPDC a negat orice implicare în scufundarea navei Cheonan aparținând Republicii Coreea, pe care a acuzat-o de „fabricare de probe, și a amenințat cu un război deschis în cazul în care Republica Coreea va impune alte sancțiuni;

I.   întrucât forțele armate ale RPDC și-au continuat actele militare provocatoare și nesăbuite, cum ar fi uciderea la 4 iunie 2010 a trei cetățeni chinezi la frontiera dintre Republica Populară Chineză și RPDC;

J.   întrucât, în urma incidentului, Republica Coreea a anunțat suspendarea tuturor relațiilor cu RPDC, cu excepția ajutoarelor umanitare și a operațiunilor din cadrul complexului industrial de la Kaesong;

K. întrucât guvernul Republicii Coreea a declarat că nu va reveni la discuțiile purtate de Grupul celor șase decât după adoptarea măsurilor cuvenite în ceea ce privește RPDC;

L.  întrucât UE susține cu fermitate denuclearizarea Peninsulei Coreei și consideră că reluarea discuțiilor purtate de grupul celor șase reprezintă un element esențial pentru pacea și stabilitatea din regiune;

M. întrucât guvernul Republicii Populare Chineze și cel al Federației Ruse nu au adoptat încă o poziție clară în privința raportului final și a concluziilor comisiei comune de anchetă;

N. întrucât Republica Coreea a cerut în mod oficial discutarea acestei chestiuni în cadrul dezbaterilor Consiliului de Securitate al ONU, în timp ce RPDC, într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului de Securitate al ONU, a negat orice responsabilitate în ceea ce privește atacul și a invitat Consiliul de Securitate să-i acorde sprijin în realizarea propriilor sale anchete,

1.  regretă profund pierderea tragică de vieți la bordul corvetei sud-coreene Cheonan și își exprimă compasiunea față de guvernul Republicii Coreene, de familiile persoanelor decedate și poporul coreean, într-un spirit de solidaritate și prietenie;

2.  reiterează condamnarea atacului de către Vicepreședintă/Înalta Reprezentantă și salută reacția moderată a Republicii Coreea;

3.  ia act de concluziile raportului final al comisiei comune de anchetă care susțin că scufundarea navei s-a datorat unei torpile de fabricație nord-coreeană și condamnă cu fermitate scufundarea navei, calificând-o un act de provocare la adresa păcii și stabilității în Peninsula Coreeană;

4.  își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că guvernul Republicii Populare Chineze și cel al Federației Ruse nu au adoptat încă o poziție clară în privința concluziilor conținute de raportul final al comisiei comune de anchetă;

5.  solicită ambelor părți să manifeste reținere, să utilizeze toate mijloacele pentru îmbunătățirea relațiilor inter-coreene și să își intensifice eforturile de promovare a unei păci durabile și a securității pe teritoriul Peninsulei Coreene;

6.  invită guvernele Republicii Populare Chineze și al Federației Ruse, în calitate de membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite să examineze cu atenție raportul final și concluziile lucrărilor comisiei comune de anchetă

7.  invită Republica Populară Chineză, în calitatea sa de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU și de principal aliat al RPDC, să-și folosească influență pozitivă pe care o are asupra RPDC pentru a încerca să se asigure că nu va avea loc o escaladare a conflictului;

8.  își exprimă sprijinul în favoarea cererii guvernului Republicii Coreea de a aduce chestiunea în atenția Consiliului de Securitate al ONU;

9.  invită țările implicate în negocierile Grupului celor șase privind dezarmarea să continue colaborarea pentru a asigura reluarea negocierilor referitoare la stoparea programului nuclear al RPDC;

10. invită Comisia să mențină programele de ajutor umanitar și modalitățile de comunicare existente cu RPDC deoarece aceste programe de ajutor influențează în mod direct condițiile de viață ale populației din RPDC;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentate a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Președintelui Consiliului, guvernelor și parlamentelor statelor membre și țărilor candidate, Secretarului General al ONU, guvernului Republicii Coreea și guvernului RDPC.