Procedură : 2010/2738(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0383/2010

Texte depuse :

RC-B7-0383/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/06/2010 - 12.2
CRE 17/06/2010 - 12.2

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0245

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PDF 141kWORD 100k
16.6.2010
PE441.965v01-00}
PE441.966v01-00}
PE441.969v01-00}
PE441.970v01-00}
PE441.972v01-00}
PE441.979v01-00} RC1
 
B7-0383/2010}
B7-0384/2010}
B7-0387/2010}
B7-0388/2010}
B7-0390/2010}
B7-0397/2010} RC1

depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:

S&D (B7‑0383/2010)

ECR (B7‑0384/2010)

Verts/ALE (B7‑0387/2010)

PPE (B7‑0388/2010)

GUE/NGL (B7‑0390/2010)

ALDE (B7‑0397/2010)


referitoare la situația din Nepal


Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, John Attard-Montalto, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rovana Plumb în numele Grupului S&D
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland în numele Grupului ALDE
Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan în numele Grupului ECR
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Rui Tavares în numele Grupului GUE/NGL
Fiorello Provera

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Nepal  

Parlamentul European,

–   având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–   având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–   având în vedere Principiile de bază ale Organizației Națiunilor Unite cu privire la recurgerea la forță și la utilizarea armelor de foc de către agenții de aplicare a legii din 1990,

–   având în vedere declarația din 29 mai 2010 a Secretarului General al ONU, Ban Ki-moon, cu privire la situația politică din Nepal,

–   având în vedere declarația din 30 aprilie 2010 a purtătorului de cuvânt al Înaltei Reprezentante, Catherine Ashton, cu privire la situația politică din Nepal,

–   având în vedere articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât la 21 noiembrie 2006 un acord global de pace între Alianța celor Șapte Partide și Maoiști (UCPN), care controlau un număr mare de regiuni ale țării, a pus capăt războiului civil care a durat 10 ani și care s-a soldat cu moartea a aproximativ 13 000 de persoane;

B.  întrucât acest acord istoric a demonstrat ce se poate realiza atunci când forțele politice negociază cu bună credință, deschizând calea pentru organizarea de alegeri pentru o Adunare Constituțională (AC), crearea unui guvern interimar, care să îi includă pe Maoiști, dezarmarea insurgenților maoiști și instalarea acestora în tabere, precum și consemnarea armatei nepaleze în cazărmi;

C. întrucât multe din condițiile acordului de pace din 2006, încheiat după un război civil de 10 ani între maoiști și guvern, nu sunt nici în momentul de față respectate;

D. întrucât, după alegerile pentru AC din 10 aprilie 2008, care, conform evaluării misiunii UE de monitorizare a alegerilor (MOA UE) au respectat multe, sau chiar toate standardele internaționale, și în urma cărora UCPN (Mi) au câștigat aproape 40% din voturi, AC a decis să pună capăt monarhiei, care domnea de 240 de ani, și să transforme Nepalul într-o Republică Federală Democrată;

E.  întrucât, conform Indicelui global de pace (GPI), Nepal a devenit mai puțin pașnic în ultimii ani, în special în 2009 și 2010;

F.  întrucât, în mai 2009, primul ministru Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) a demisionat și partidul său, UCPN (M), s-a retras de la guvernare în urma unei dispute cu președintele (în cadrul congresului nepalez) pe tema concedierii comandantului general al armatei, care era în conflict cu maoiștii în ceea ce privește reintegrarea foștilor insurgenți ai Armatei populare de eliberare (APE) în armata nepaleză;

G. întrucât în contextul instabilității politice care a urmat și care a fost intensificată de campaniile maoiste de destabilizare civile și parlamentare, o alianță antimaoistă fragilă, alcătuită din 22 de membri, aflată sub conducerea prim-ministrului Madhav Kumar Nepal (CPN-UML), nu a reușit să realizeze cele două obiective-cheie: o nouă constituție general acceptată pentru republica federală, înainte de expirarea, la 28 mai 2010, a termenului de doi ani și un acord privind reintegrarea/reabilitarea a celor aproximativ 20 000 de foști combatanți ai APE;

H. întrucât discuțiile formale dintre liderii partidului alianței și ai CPN-UML cu privire la formarea unui nou guvern au fost reluate după încheierea unui acord de ultimă oră în trei puncte, care prevede extinderea mandatului AC cu un an, formarea unui guvern al consensului național, demisia prim-ministrului Madhav Kumar Nepal „cât mai curând cu putință” și realizarea de „progrese în ceea ce privește acordul de pace”;

I.   întrucât înregistrarea video de la Shaktikhor, care confirma acuzațiile de înșelătorie în ceea ce privește numărul combatanților și planurile de politizare prin „democratizare” a armatei naționale, ridică întrebări justificate, la care UCPN (M) nu a oferit încă răspunsuri;

J.   întrucât instabilitatea politică din momentul de față are un impact vital asupra dezvoltării sociale, economice și turistice a Nepalului, care, găsindu-se între India și China, țările cu cea mai rapidă rată de dezvoltare economică, are nevoie de stabilitate politică pentru a putea profita de pe urma localizării sale strategice;

K. întrucât Nepal continuă să fie afectat ca urmare a subdezvoltării economice și sociale grave; întrucât 30% din populație se încadrează sub pragul de sărăcie absolută, 16% din populație suferă de o formă gravă de subnutriție, rata analfabetismului este în continuare cea mai ridicată din Asia de Sud și dezvoltarea este îngreunată de penuria, la nivel național, de combustibili de bază, care cauzează întreruperi ale energiei electrice și restricții de transport, ducând la creșterea prețurilor alimentelor;

L.  întrucât situația multor refugiați în Nepal, în special a tibetanilor, generează motive de preocupare;

M. întrucât autoritățile nepaleze trebuie felicitate pentru respectarea „convenției tacite” privind refugiații tibetani;

N. întrucât niciun membru al forțelor de securitate ale statului sau al APE nu a fost până în prezent condamnat penal pentru încălcările grave și repetate ale legilor de război, comise în perioada conflictului;

O. întrucât delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Asia de Sud a inițiat o misiune la Kathmandu în perioada importantă 23-29 mai;

1.  își exprimă preocupările profunde cu privire la absența unei constituții bazate pe valori democratice și pe drepturile omului și își exprimă solidaritatea cu poporul nepalez și cu toate familiile care au pierdut rude în conflictul din ultimii ani;

2.  salută decizia de ultimă clipă, din 28 mai, a partidelor politice de a lua măsurile necesare pentru a extinde mandatul AC și salută, în special, influența importantă a Partidului Femeilor;

3.  îndeamnă AC și toți actorii politici implicați să negocieze fără condiții prealabile, să dea dovadă de flexibilitate, să evite acțiunile provocatoare și să conlucreze pentru unitatea națională cu scopul de a găsi o structură clară a noii constituții, de a stabili o democrație federală funcțională și de a respecta noul termen, prelungit cu un an la 28 mai 2010;

4.  invită toate partidele să faciliteze și să promoveze activitatea Comisiilor Constituționale (CC) privind viitoarea foaie de parcurs, ca urmare a prelungirii mandatului AC;

5.  subliniază necesitatea comunicării clare și publice a tuturor punctelor convenite și salută, prin urmare, cartea albă promisă, în care vor fi prezentate populației progresele realizate până în prezent în ceea ce privește elaborarea constituției republicii federale; salută cele trei, din unsprezece, comisii tematice, care și-au dus la bun sfârșit activitatea;

6.  salută decizia Congresului nepalez (CN) din 31 mai 2010 de a se angaja în vederea creării unui guvern de uniune națională deschis tuturor partidelor politice, inclusiv principalului partid de opoziție, UCPN (M);

7.  solicită UCPN (M) să se angajeze în planificarea constructivă și să găsească o cale de a integra soldații maoiști în societate, inclusiv grupurile care locuiesc în taberele monitorizate de UNMIN;

8.  solicită UE și statelor membre să sprijine toate eforturile guvernului nepalez și ale partidelor de găsire a unei soluții în ceea ce privește integrarea foștilor soldați maoiști în armata națională sau în alte forțe de securitate și a unor soluții alternative viabile pentru cei care nu pot fi integrați în aceste organizații;

9.  solicită partidelor politice, în special CPN-M, să țină sub control aripile militante tinere și să pună capăt recrutării copiilor; solicită CPN-M să asigure accesul liber la pachetele de reabilitare pentru minorii eliberați recent din tabere;

10. solicită ONU în mod direct ca, de preferat în cooperare cu guvernul, să stabilească proceduri de alegere a potențialilor membri ai forțelor de securitate pentru a-i exclude din cadrul misiunilor ONU de menținere a păcii pe cei care se fac, în mod evident, vinovați de încălcări ale drepturilor omului; reamintește armatei nepaleze că, din păcate, profesionalismul și reputația pentru care este bine-cunoscută se află deja în joc și vor rămâne în această situație, atât timp cât aspectele legate de impunitate în rândurile sale, care persistă de mult timp și sunt bine documentate, nu sunt abordate în mod obiectiv, de exemplu de puterea judecătorească;

11. își exprimă preocupările cu privire la rapoartele privind noile recrutări în armata națională; reamintește faptul că Curtea Supremă a hotărât că acestea sunt compatibile cu acordul global de pace, în măsura în care este vorba numai de personal tehnic; cu toate acestea, ia act de faptul că acest elan al recrutărilor ar putea exacerba dificultățile cu care se confruntă în cadrul procesului de tranziție;

12. este în continuare ferm convins că, la doi ani de la dispariția monarhiei, armata ar trebui adusă în totalitate sub supraveghere democratică, inclusiv în ceea ce privește aspectele legate de buget; își afirmă solidaritatea cu AC în ceea ce privește toate măsurile pe care le-ar putea lua în acest sens;

13. reamintește statelor membre UE că exporturile de arme letale către Nepal sunt în continuare interzise, în temeiul acordului global de pace, și le solicită să acorde sprijin financiar și tehnic pentru a oferi soluții creative în vederea restructurării armatei nepaleze;

14. își exprimă sprijinul deplin pentru rolul crucial jucat de UNMIN și consideră că mandatul acesteia ar trebui prelungit, cel puțin până la intrarea într-o etapă consolidată a procesului de pace;

15. își exprimă preocupările cu privire la rapoartele privind situațiile din ce în mai numeroase de maltratare și acte agresive de violență; salută, în acest context, activitatea Comisiei naționale pentru drepturile omului din Nepal; regretă, cu toate acestea, că statutul acesteia de organ independent nu a fost consacrat prin lege;

16. își exprimă preocuparea cu privire la faptul că guvernul nepalez a prelungit mandatul UNHCR cu încă un mandat, revizuit, de un an, punând treptat capăt operațiunilor la nivel regional ale organismului, contrar așteptărilor conform cărora funcția de supraveghere a drepturilor omului a acesteia va putea fi sporită;

17. solicită înființarea Comisiei pentru dispăruți, a Comisiei pentru adevăr și reconciliere și a Comisiei pentru pace și reabilitare națională, astfel cum se specifică în acordul global de pace;

18. regretă profund faptul că, până în prezent, nu a existat niciun proces în cadrul tribunalelor civile pentru niciuna dintre crimele grave comise în perioada conflictului de ambele părți;

19. îndeamnă partidele și guvernele să pună capăt ingerințelor politice în procesele penale, să înființeze o autoritate judecătorească independentă în cadrul procesului constituțional și, în același context, să planifice ratificarea Statutului Curții Penale Internaționale;

20. salută anunțul Nepalului din 2009 cu privire la sprijinirea principiilor și orientărilor Națiunilor Unite cu privire la eliminarea discriminării castelor, dar își exprimă preocupările privind continuarea practicii muncii forțate, în special în Kamaiya, Haruwa și Charuwa, precum și situația îngrijorătoare a milioanelor de persoane fără pământuri, care riscă să continue să se deterioreze ca urmare a impactului schimbărilor climatice și solicită guvernului și partidelor să încurajeze activitatea Comisiei privind reforma revoluționară a terenurilor;

21. solicită guvernului nepalez să abordeze problema celor 800 000 de nepalezi fără cetățenie, simplificând procedurile birocratice și reducând costurile de solicitare a certificatelor de cetățenie; consideră că este vital să se țină seama și de aceștia în timpul negocierilor privind procesul de pace;

22. îndeamnă guvernul nepalez să garanteze standarde de protecție pentru toți refugiații și să-și continue eforturile de prevenire și reducere a cazurilor lipsei cetățeniei, în special în ceea ce privește populația din Butan, în conformitate cu standardele internaționale, să semneze Convenția privind statutul refugiaților din 1951 sau protocolul la aceasta din 1967 și să respecte standardele stabilite de UNHCR;

23. consideră esențială continuarea aplicării depline a „convenției tacite” privind refugiații tibetani de către autoritățile nepaleze, în vederea menținerii contactului dintre UNHCR și comunitățile tibetane; salută, în acest sens, posibilitățile de a permite accesul în teritoriu în temeiul „convenției tacite” cu UNHCR și de a furniza soluții mai durabile;

24. solicită Înaltei Reprezentante a Uniunii ca, prin intermediul delegației sale la Kathmandu, să monitorizeze îndeaproape situația politică din Nepal și să se folosească de influența sa pentru a apela la autoritățile vecine din regiune, în special la China și India, pentru a sprijini negocierile în vederea creării unui guvern de uniune națională;

25. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, statelor membre, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate, guvernului nepalez, guvernelor și parlamentelor Indiei și Republicii Populare Chineze și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate