Menettely : 2010/2842(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B7-0493/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0493/2010

Keskustelut :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Äänestykset :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0312

7.9.2010
RC-B7-0493/2010/REV1
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
romanien tilanteesta ja vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionissa
Hannes Swoboda, Monika Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
S&D-ryhmän puolesta
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
ALDE-ryhmän puolesta
Hélène Flautre, Catherine Grèze
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Luc Mélenchon
GUE/NGL-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 144kWORD 83k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö