Postup : 2010/2855(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0541/2010

Předložené texty :

RC-B7-0541/2010

Rozpravy :

PV 06/10/2010 - 10
CRE 06/10/2010 - 10

Hlasování :

PV 07/10/2010 - 9.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0351

4.10.2010
RC-B7-0541/2010/REV1
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
PPE (B7-0541/2010)
S&D (B7-0542/2010)
ALDE (B7-0543/2010)
Verts/ALE (B7-0544/2010)
GUE/NGL (B7-0545/2010)
o Světovém dni boje proti trestu smrti
Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz
za skupinu PPE
Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Maria Eleni Koppa, Marc Tarabella
za skupinu S&D
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Louis Michel
za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Michail Tremopoulos, Bart Staes, Franziska Keller, Keith Taylor, Jan Philipp Albrecht
za skupinu Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Rui Tavares, Bairbre de Brún
za skupinu GUE/NGL
Fiorello Provera
POZM. NÁVRHY

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 158kWORD 115k
Právní upozornění - Ochrana soukromí