Menetlus : 2010/2855(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B7-0541/2010

Esitatud tekstid :

RC-B7-0541/2010

Arutelud :

PV 06/10/2010 - 10
CRE 06/10/2010 - 10

Hääletused :

PV 07/10/2010 - 9.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0351

4.10.2010
RC-B7-0541/2010/REV1
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
PPE (B7-0541/2010)
S&D (B7-0542/2010)
ALDE (B7-0543/2010)
Verts/ALE (B7-0544/2010)
GUE/NGL (B7-0545/2010)
Ülemaailmne surmanuhtluse vastane päev
Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz
fraktsiooni PPE nimel
Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Maria Eleni Koppa, Marc Tarabella
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Louis Michel
fraktsiooni ALDE nimel
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Michail Tremopoulos, Bart Staes, Franziska Keller, Keith Taylor, Jan Philipp Albrecht
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Rui Tavares, Bairbre de Brún
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Fiorello Provera
MUUDATUSED

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 145kWORD 86k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika