Förfarande : 2010/2855(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B7-0541/2010

Ingivna texter :

RC-B7-0541/2010

Debatter :

PV 06/10/2010 - 10
CRE 06/10/2010 - 10

Omröstningar :

PV 07/10/2010 - 9.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0351

4.10.2010
RC-B7-0541/2010/REV1
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
PPE (B7-0541/2010)
S&D (B7-0542/2010)
ALDE (B7-0543/2010)
Verts/ALE (B7-0544/2010)
GUE/NGL (B7-0545/2010)
om Internationella dagen mot dödsstraffet
Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz
för PPE-gruppen
Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Maria Eleni Koppa, Marc Tarabella
för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Louis Michel
för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Michail Tremopoulos, Bart Staes, Franziska Keller, Keith Taylor, Jan Philipp Albrecht
för Verts/ALE-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Rui Tavares, Bairbre de Brún
för GUE/NGL-gruppen
Fiorello Provera
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 144kWORD 86k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy