Közös állásfoglalási indítvány - RC-B7-0635/2010Közös állásfoglalási indítvány
RC-B7-0635/2010

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Burma – választások tartása és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátása

24.11.2010

az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
EFD (B7‑0635/2010)
S&D (B7‑0636/2010)
ALDE (B7‑0639/2010)
ECR (B7‑0641/2010)
Verts/ALE (B7‑0645/2010)
GUE/NGL (B7‑0646/2010)
PPE (B7‑0647/2010)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor , a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Marc Tarabella, Rovana Plumb, az S&D képviselőcsoport nevében
Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, az ALDE képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, az ECR képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Fiorello Provera, az EFD képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2010/2966(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B7-0635/2010
Előterjesztett szövegek :
RC-B7-0635/2010
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása Burmáról – választások tartása és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátása

Az Európai Parlament,

–   tekintettel Burmáról szóló korábbi állásfoglalásaira, melyek közül a legutóbbit 2010. május 20-án tették közzé,

–    tekintettel az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 18–21. cikkére,

–   tekintettel az 1966-ban elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 25. cikkére,

–   tekintettel az EU elnökségének 2010. február 23-i, a burmai hatóságok és demokratikus erők közötti átfogó párbeszédre felszólító nyilatkozatára,

–   tekintettel az Európai Parlament elnöke, Jerzy Buzek 2010. március 11-i, az új burmai választási törvényekkel kapcsolatos nyilatkozatára,

–    tekintettel a Hanoiban, 2010. április 9-én tartott 16. ASEAN-csúcsértekezleten kibocsátott elnöki nyilatkozatra,

–   tekintettel a Tanácsnak a Külügyi Tanács 2010. április 26-án, Luxemburgban tartott 3009. ülése keretében Burmáról elfogadott következtetéseire,

–   tekintettel az Európai Tanács 2010. június 19-i, Burmáról szóló következtetéseire és nyilatkozatára,

–   tekintettel az ENSZ főtitkárának a burmai emberi jogi helyzetről szóló, 2010. augusztus 28-i jelentésére,

–   tekintettel az ENSZ főtitkára, Ban Ki Mun 2010. október 26-i, bangkoki nyilatkozatára,

–   tekintettel a nyolcadik Ázsia–Európa találkozó elnökének 2010. októberi nyilatkozatára,

–   tekintettel az ENSZ különmegbízottjának a burmai emberi jogi helyzetről szóló, 2010. szeptember 15-i jelentésére,

–   tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság alelnöke burmai választásokról szóló, 2010. november 7-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az ENSZ főtitkárának és az Európai Parlament elnökének, Jerzy Buzeknek a burmai választásokról szóló, 2010. november 8-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az ENSZ főtitkárának Aung Szan Szú Kji szabadon bocsátásáról tett, 2010. november 13-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az Európai Tanács elnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és az Európai Bizottság alelnökének Aung Szan Szú Kji szabadon bocsátásáról tett 2010. november 13-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a Tanács Burmával kapcsolatos, 2010. november 22-i következtetéseire,

–   tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel 2010. november 13-án este, kevesebb, mint egy héttel a vitatott országos választásokat követően Aung Szan Szú Kjit, aki az elmúlt 21 évből 15-öt házi őrizetben töltött, szabadon bocsátották;

B.  mivel Burmában 2010. november 7-én, több mint 20 év után először országos választásokat tartottak; mivel az ezt megelőző választásokat 1990-ben Aung Szan Szú Kji pártja, a Nemzeti Liga a Demokráciáért párt (NLD) nyerte,

C. mivel a legutóbbi választásokat a 2008-ban bevezetett ellentmondásos alkotmány alapján tartották meg, amely a burmai hadseregnek a parlamenti helyek negyedét biztosítja, és amelyeket, nem meglepő módon, a hadsereg által támogatott Szövetségi Szolidaritás és Fejlődés Pártja (USDP) nyert meg,

D. mivel a burmai hatóságok a november 7-i választásokat megelőző időszakban számos új, a szólásszabadságot és a kormány elleni kritikát, valamint a politikai pártok politikai és kampánytevékenységeit szigorúan korlátozó, a politikai foglyok szabadon bocsátását követelő belső felhívásokat elnémító törvényt hoztak, és mivel a választások nem feleltek meg a nemzetközi normáknak,

E.  mivel a katonai rezsimet támogató Szövetségi Szolidaritás és Fejlődés Pártja (USDP) majd minden választókerületben jelölteket tudott állítani, míg a demokráciáért küzdő pártok (pl. a Nemzeti Demokratikus Erő) csak néhány választókerületben voltak képesek jelölteket indítani, ami főleg annak tudható be, hogy kevés idejük volt a választási kampányhoz szükséges pénzeszközök előteremtésére és a megfelelő szervezésre;

F.  mivel a Nemzeti Liga a Demokráciáért párt (NLD) a részvétellel kapcsolatban szabott feltételekre való tekintettel a választások bojkottálása mellett döntött; mivel az NLD-t 2010. május 6-án törvényi úton feloszlatták, miután nem indult a választásokon,

G. mivel a választásokra a félelem, megfélemlítés és lemondás légkörében került sor, és mivel burmai polgárok – köztük buddhista papok és politikai foglyok – százezreit zárták ki a szavazásból és fosztották meg attól a joguktól, hogy jelöltként induljanak a választásokon,

H. mivel mind a választások alapjával, mind azok lebonyolításával kapcsolatban számos panasz érkezett, kifogásolva a szavazás titkossága védelmének hiányosságait, az állami alkalmazottak kényszerítésének gyakorlatát és a hadsereg arra irányuló erőfeszítéseit, hogy pl. a karen etnikai kisebbséget a rezsim érdekeit képviselő pártok támogatására kényszerítse,

I.   mivel a vitatott 2008-as alkotmány rendelkezései értelmében Aung Szan Szú Kji nem vállalhat közhivatalt,

J.   mivel Aung Szan Szú Kji szabadon bocsátása, amennyiben azt nem vonják vissza, a helyes irányba tett első lépésként értelmezhető; mivel, ugyanakkor, számosan adtak hangot aggodalmuknak Aung Szan Szú Kji biztonságával kapcsolatban, megjegyezve, hogy Aung Szan Szú Kji az állambiztonsági szolgálatok megfigyelés alatt tartják,

K. mivel, bár Aung Szan Szú Kji szabadon bocsátották, több mint 2200, a demokráciáért küzdő aktivista, valamint számos, a 2007-es kormányellenes tiltakozásokat vezető buddhista pap és a tiltakozásokról hírt adó újságíró továbbra is fogságban van,

L.  mivel 2003 óta a burmai kormány elutasítja az ENSZ és a szélesebb nemzetközi közösség minden egyes olyan javaslatát, amely a rezsim hét lépésből álló „demokratizálódási ütemterve” reformjának mikéntjére irányul,

M. mivel a burmai hadsereg továbbra is kegyetlen emberi jogi jogsértéseket követ el a polgári lakosság ellen a thai határon a karen kisebbség területein, ideértve a bírósági eljárás nélküli kivégzéseket, a kényszermunkát és a szexuális erőszakot is; és mivel a burmai hadsereg és az etnikai lázadó csoportok közti összecsapások következményeként a választások másnapján burmai menekültek ezrei lépték át a thai határt,

N. mivel Burma továbbra is folytatja a gyermekkatonák széleskörű és rendszeres kényszertoborzásának gyakorlatát,

O. mivel az ENSZ, az EU és tagállamai, az Egyesült Államok és a világ számos országának kormánya kijelentette, hogy Burma problémáinak hosszú távú megoldása érdekében elengedhetetlenek az Aung Szan Szú Kji és a Nemzeti Liga a Demokráciáért párt, a burmai etnikai kisebbségek és a burmai katonai rezsim közti háromoldalú megbeszélések; és mivel a burmai kormány továbbra is visszautasítja, hogy ilyen megbeszéléseken részt vegyen,

P.  mivel az EU 1996-ban korlátozó intézkedéseket vezetett be a burmai kormánnyal szemben, beleértve mintegy 540 személy és 62 szervezet vagyonának zárolását, utazási korlátozásokat, katonai eszközök exportjának tilalmát, és újabban erdészeti és bányászati eszközökre és egyes fafajtákra, drágakövekre és ásványokra vonatkozó tilalmat is mindaddig, amíg nincs bizonyíték valódi elmozdulásra a demokrácia, az emberi jogok, a szólásszabadság és a jogállamiság irányában,

1.  üdvözli Aung Szan Szú Kji nemrégiben történt szabadon bocsátását, azonban sajnálja, hogy csak a választásokat követően engedték szabadon, lehetetlenné téve számára, hogy aktívan kampányoljon az ellenzék mellett a választások során; ragaszkodik ahhoz, hogy frissen visszanyert szabadsága feltétel és korlátozások nélküli legyen;

2.  mélyen sajnálja, hogy a hatalmon levő burmai katonai junta nem volt hajlandó november 7-én szabad és tisztességes választásokat tartani;

3.  sajnálja, hogy a hatalmon levő katonai junta korlátozta a fő ellenzéki pártokat és a sajtó szabadságát a választásokról való beszámolás és azok ellenőrzése terén;

4.  sajnálja, hogy a szavazócédulák és szavazatok megszámlálásának rendszere nem volt átlátható, hogy a katonák visszautasították a nemzetközi megfigyelők jelenlétét és hogy az eredmények kihirdetése késve történt meg;

5.  sajnálja, hogy az új alkotmány a parlamenti helyek legalább negyedét a burmai hadseregnek tartja fenn, ami elegendő bármilyen alkotmánymódosítás megvétózásához, és lehetővé teszi a hadsereg számára valamennyi polgári szabadságjog és a parlament felfüggesztését, ha azt szükségesnek ítéli;

6.  megjegyzi, hogy az ellenzéki pártok csak korlátozottan vettek részt a választásokon, hiszen azt a nehéz döntést kellett meghozniuk, hogy bojkottálják-e vagy sem a választásokat, és úgy véli, hogy az ellenzék és a nemzetiségi képviselők részvétele az országos és regionális parlamentekben – rendkívül korlátozott jellege ellenére – hozzájárulhat a normalizálódás megkezdéséhez és lehetőséget kínálhat a változásra;

7.  határozottan elítéli, hogy a burmai katonai junta folyamatosan megsérti a burmai nép alapvető szabadságjogait és demokratikus alapjogait;

8.  sürgeti a burmai kormányt, hogy haladéktalanul és feltétel nélkül bocsássa szabadon mind a 2 200 politikai foglyot, és állítsa vissza valamennyi politikai jogukat; ragaszkodik ahhoz is, hogy a burmai hatóságok immár senkit ne tartóztassanak le politikai okokból;

9.  határozottan felszólítja a burmai kormányt, hogy oldja fel a gyülekezési, a mozgási és szólásszabadság korlátozását, és kéri, hogy szüntesse be a sajtó politikai alapú cenzúrázását, valamint az internet és a mobiltelefonok politikai célú ellenőrzését;

10. határozottan elítéli a nyugat-burmai megfélemlítésekre vonatkozó széles körű panaszok nyomán kitört erőszakot Myawwady városában; a burmai hadsereg és a nemzetiségi lázadók közötti heves tűzpárbaj miatt több ezren lépték át a thaiföldi határt;

11. mélyen sajnálja, hogy a burmai hatóságok elutasították az ENSZ technikai segítségnyújtásra és ellenőrzési szolgáltatásokra vonatkozó minden ajánlatát, és elítéli a Burmából beszámolni próbáló külföldi sajtót érintő korlátozásokat;

12. elítéli, hogy a sajtófelügyeleti tanács legalább 9 újság és hetilap megjelenését elhalasztotta, mivel szerinte azok megsértették a szabályokat, amikor fényképet közöltek Aung Szan Szú Kji szabadon bocsátásáról;

13. határozottan sürgeti a burmai kormányt, hogy kezdjen megbeszéléseket Aung Szan Szú Kjivel és Nemzeti Liga a Demokráciáért párttal, valamint a kisebbségi népek képviselőivel; ebben az összefüggésben üdvözli az ENSZ főtitkárának és Burmával foglalkozó különmegbízottjának a közvetítés érdekében tett erőfeszítéseit;

14. felhívja nem csak a nemzetközi közösséget, többek között Kínát, Indiát és Oroszországot, mint Burma fő kereskedelmi partnereit, de az ASEAN-t is, hogy ne támogassák tovább az antidemokratikus rezsimet, amely a nép rovására gyarapodik, és hogy gyakoroljanak nagyobb nyomást annak érdekében, hogy pozitív változások történjenek az országban; úgy véli továbbá, hogy az ASEAN alapokmánya felelősséget és erkölcsi kötelességet ró az ASEAN tagállamaira abban az esetben, ha egy tagállamában megsértik az emberi jogokat;

15. ismét támogatásáról biztosítja a Tanács 2010. április 26-i határozatát, mely meghosszabbítja egy korábbi EU-határozatban elrendelt korlátozó intézkedéseket; sürgeti a burmai hatóságokat, hogy tegyék meg az ahhoz szükséges lépéseket, hogy felülvizsgálhassák ezeket az intézkedéseket;

16. aggodalmának ad hangot a börtönökben és más büntetés-végrehajtási intézményekben tapasztalt állapotok és a lelkiismereti okok miatt bebörtönzöttek bántalmazásáról, sőt kínzásáról szóló jelentések, valamint elszigetelt, családjuktól távoli börtönökbe való átszállításuk miatt, ahol nem kaphatnak élelmiszereket és gyógyszereket; felhívja a burmai hatóságokat, hogy azonnal biztosítsanak orvosi ellátást minden bebörtönzött számára, és tegyék lehetővé a Nemzetközi Vöröskereszt számára, hogy felkereshessen minden bebörtönzöttet;

17. mély aggodalmának ad hangot a fegyveres konfliktusok kiújulása miatt egyes térségekben, és felhívja a burmai kormányt, hogy az ország minden részén védje meg a polgári lakosságot, és felszólít minden érintettet, hogy tartsák tiszteletben az érvényben lévő tűzszüneti egyezményeket;

18. felhívja az EU-t és tagállamait, hogy vesse latba minden gazdasági és politikai befolyását a szabadság és a demokrácia térnyerése érdekében Burmában; sürgeti a tagállamokat és az EU-t, hogy folytassák a menekültek támogatását a thai-burmai határon;

19. megismétli és megerősíti elnöke Aung Szan Szú Kjinek szóló meghívását a Szaharov-díj decemberi átadási ünnepségére Strasbourgba; hangsúlyozza, hogy amennyiben részt tud venni az ünnepségen, hivatalosan is átadják neki a burmai demokrácia és szabadság előmozdításáért neki 1990-ben megítélt Szaharov-díjat;

20. ragaszkodik ahhoz, hogy a burmai rezsim és az ellenőrzése alatt álló szervezetek biztosítsák Aung Szan Szú Kji szólásszabadságát és fizikai szabadságát, beleértve a Burmán belüli és azon kívüli szabad és biztonságos utazáshoz és a Burmába való visszatéréshez való jogát is;

21. üdvözli az Európai Parlament elnökének arra vonatkozó döntését, hogy amennyiben Aung Szan Szú Kji nem tud részt venni a Szaharov-díj strasbourgi díjátadó ünnepségén, parlamenti küldöttséget indít Burmába, hogy átadják Aung Szan Szú Kjinek Szaharov-díját;

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást Aung Szan Szú Kjinek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az EU burmai különmegbízottjának, a burmai Állami Béke és Fejlődés Tanácsának, az ASEAN- és ASEM-országok kormányainak, az ASEM titkárságának, az ASEAN mianmari interparlamentáris képviselőcsoportjának, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ emberi jogi főbiztosának és az ENSZ burmai emberi jogi különmegbízottjának.