Společný návrh usnesení - RC-B7-0693/2010/REV1Společný návrh usnesení
RC-B7-0693/2010/REV1

  SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
  předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
  a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
  Verts/ALE (B7-0693/2010)
  ECR (B7-0694/2010)
  S&D (B7-0695/2010)
  PPE (B7-0696/2010)
  ALDE (B7-0698/2010)
  o budoucnosti strategického partnerství mezi EU a Afrikou v návaznosti na třetí vrcholnou schůzku mezi EU a Afrikou
  Filip Kaczmarek, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell
  za skupinu PPE
  Miguel Angel Martínez Martínez
  za skupinu S&D
  Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl
  za skupinu ALDE
  Judith Sargentini
  za skupinu Verts/ALE
  Nirj Deva
  za skupinu ECR

  13.12.2010


  Postup : 2010/2911(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  RC-B7-0693/2010
  Předložené texty :
  RC-B7-0693/2010
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: