Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0693/2010/REV1Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0693/2010/REV1

  FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,
  til erstatning af beslutningsforslag af:
  Verts/ALE (B7-0693/2010)
  ECR (B7-0694/2010)
  S&D (B7-0695/2010)
  PPE (B7-0696/2010)
  ALDE (B7-0698/2010)
  om fremtiden for det strategiske partnerskab mellem EU og Afrika efter det tredje topmøde mellem EU og Afrika
  Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell,
  for PPE-Gruppen
  Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Michael Cashman, Zita Gurmai,
  for S&D-Gruppen
  Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl, Fiona Hall,
  forfor ALDE-Gruppen
  Judith Sargentini,
  for Verts/ALE-Gruppen
  Nirj Deva, Jan Zahradil,
  for ECR-Gruppen
  Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau,
  for GUE/NGL-Gruppen

  13.12.2010


  Procedure : 2010/2911(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B7-0693/2010
  Indgivne tekster :
  RC-B7-0693/2010
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: