Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B7-0693/2010/REV1Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B7-0693/2010/REV1

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 4
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B7-0693/2010)
ECR (B7-0694/2010)
S&D (B7-0695/2010)
PPE (B7-0696/2010)
ALDE (B7-0698/2010)
ELi ja Aafrika strateegilise partnerluse tulevik pärast ELi ja Aafrika kolmandat tippkohtumist
Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell
fraktsiooni PPE nimel
Miguel Angel Martínez Martínez
fraktsiooni S&D nimel
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl
fraktsiooni ALDE nimel
Judith Sargentini
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Nirj Deva
fraktsiooni ECR nimel

13.12.2010


Menetlus : 2010/2911(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B7-0693/2010
Esitatud tekstid :
RC-B7-0693/2010
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: