Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B7-0693/2010/REV1Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B7-0693/2010/REV1

  RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
  vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 4
  asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
  Verts/ALE (B7-0693/2010)
  ECR (B7-0694/2010)
  S&D (B7-0695/2010)
  PPE (B7-0696/2010)
  ALDE (B7-0698/2010)
  ELi ja Aafrika strateegilise partnerluse tulevik pärast ELi ja Aafrika kolmandat tippkohtumist
  Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell
  fraktsiooni PPE nimel
  Miguel Angel Martínez Martínez
  fraktsiooni S&D nimel
  Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl
  fraktsiooni ALDE nimel
  Judith Sargentini
  fraktsiooni Verts/ALE nimel
  Nirj Deva
  fraktsiooni ECR nimel

  13.12.2010


  Menetlus : 2010/2911(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  RC-B7-0693/2010
  Esitatud tekstid :
  RC-B7-0693/2010
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: