Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0693/2010/REV1Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0693/2010/REV1

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0693/2010)
ECR (B7-0694/2010)
S&D (B7-0695/2010)
PPE (B7-0696/2010)
ALDE (B7-0698/2010)
EU:n ja Afrikan strategisen kumppanuuden tulevaisuudesta kolmannen EU:n ja Afrikan huippukokouksen jälkeen
Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell
PPE-ryhmän puolesta
Miguel Angel Martínez Martínez
S&D-ryhmän puolesta
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl
ALDE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Nirj Deva
ECR-ryhmän puolesta

13.12.2010


Menettely : 2010/2911(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0693/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0693/2010
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: