Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0693/2010/REV1Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0693/2010/REV1

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
  työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
  joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
  Verts/ALE (B7-0693/2010)
  ECR (B7-0694/2010)
  S&D (B7-0695/2010)
  PPE (B7-0696/2010)
  ALDE (B7-0698/2010)
  EU:n ja Afrikan strategisen kumppanuuden tulevaisuudesta kolmannen EU:n ja Afrikan huippukokouksen jälkeen
  Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell
  PPE-ryhmän puolesta
  Miguel Angel Martínez Martínez
  S&D-ryhmän puolesta
  Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl
  ALDE-ryhmän puolesta
  Judith Sargentini
  Verts/ALE-ryhmän puolesta
  Nirj Deva
  ECR-ryhmän puolesta

  13.12.2010


  Menettely : 2010/2911(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B7-0693/2010
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B7-0693/2010
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: