Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0693/2010/REV1Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0693/2010/REV1

  BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
  pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
  keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
  Verts/ALE (B7-0693/2010)
  ECR (B7-0694/2010)
  S&D (B7-0695/2010)
  PPE (B7-0696/2010)
  ALDE (B7-0698/2010)
  dėl Afrikos ir ES strateginės partnerystės ateities po trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo
  Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell
  PPE frakcijos vardu
  Miguel Angel Martínez Martínez
  S&D frakcijos vardu
  Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl
  ALDE frakcijos vardu
  Judith Sargentini
  Verts/ALE frakcijos vardu
  Nirj Deva
  ECR frakcijos vardu

  13.12.2010


  Procedūra : 2010/2911(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  RC-B7-0693/2010

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: