Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0693/2010/REV1Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0693/2010/REV1

  KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
  iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
  nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
  Verts/ALE (B7-0693/2010)
  ECR (B7-0694/2010)
  S&D (B7-0695/2010)
  PPE (B7-0696/2010)
  ALDE (B7-0698/2010)
  par ES un Āfrikas stratēģiskās partnerības turpmāko nākotni pēc ES un Āfrikas trešās augstākā līmeņa sanāksmes
  Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell,
  PPE grupas vārdā
  Miguel Angel Martínez Martínez,
  S&D grupas vārdā
  Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl,
  ALDE grupas vārdā
  Judith Sargentini,
  Verts/ALE grupas vārdā
  Nirj Deva,
  ECR grupas vārdā

  13.12.2010


  Procedūra : 2010/2911(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  RC-B7-0693/2010
  Iesniegtie teksti :
  RC-B7-0693/2010
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: