Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0693/2010/REV1Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0693/2010/REV1

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B7-0693/2010)
ECR (B7-0694/2010)
S&D (B7-0695/2010)
PPE (B7-0696/2010)
ALDE (B7-0698/2010)
par ES un Āfrikas stratēģiskās partnerības turpmāko nākotni pēc ES un Āfrikas trešās augstākā līmeņa sanāksmes
Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell,
PPE grupas vārdā
Miguel Angel Martínez Martínez,
S&D grupas vārdā
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl,
ALDE grupas vārdā
Judith Sargentini,
Verts/ALE grupas vārdā
Nirj Deva,
ECR grupas vārdā

13.12.2010


Procedūra : 2010/2911(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B7-0693/2010
Iesniegtie teksti :
RC-B7-0693/2010
Debates :
Pieņemtie teksti :

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: