Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0693/2010/REV1Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0693/2010/REV1

  GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
  i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
  som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
  Verts/ALE (B7-0693/2010)
  ECR (B7-0694/2010)
  S&D (B7-0695/2010)
  PPE (B7-0696/2010)
  ALDE (B7-0698/2010)
  GUE/NGL (B7-0699/2010)
  om framtiden för det strategiska partnerskapet EU-Afrika efter det tredje toppmötet mellan EU och Afrika
  Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell
  för PPE-gruppen
  Miguel Angel Martínez Martínez
  för S&D-gruppen
  Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl
  för ALDE-gruppen
  Judith Sargentini
  för Verts/ALE-gruppen
  Nirj Deva
  för ECR-gruppen

  13.12.2010


  Förfarande : 2010/2911(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  RC-B7-0693/2010
  Ingivna texter :
  RC-B7-0693/2010
  Debatter :
  Antagna texter :

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: