Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0029/2011/REV1Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0029/2011/REV1

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,
til erstatning af beslutningsforslag af:
PPE (B7-0029/2011)
ECR (B7-0030/2011)
GUE/NGL (B7-0036/2011)
S&D (B7-0037/2011)
ALDE (B7-0038/2011)
om international adoption i Den Europæiske Union
Roberta Angelilli, Edit Bauer, Simon Busuttil
for PPE-Gruppen
Luigi Berlinguer, Evelyn Regner, Victor Boştinaru
for S&D-Gruppen
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Renate Weber, Diana Wallis
forfor ALDE-Gruppen
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis, Sajjad Karim
for ECR-Gruppen
Jiří Maštálka
forfor GUE/NGL-Gruppen
Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti

18.1.2011

Procedure : 2010/2960(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0029/2011
Indgivne tekster :
RC-B7-0029/2011
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: