Procedure : 2010/2960(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : RC-B7-0029/2011

Ingediende teksten :

RC-B7-0029/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 19/01/2011 - 6.7

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0013

18.1.2011
RC-B7-0029/2011/REV1
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
PPE (B7-0029/2011)
ECR (B7-0030/2011)
GUE/NGL (B7-0036/2011)
S&D (B7-0037/2011)
ALDE (B7-0038/2011)
over internationale adoptie in de Europese Unie
Roberta Angelilli, Edit Bauer, Simon Busuttil
namens de PPE-Fractie
Luigi Berlinguer, Evelyn Regner, Victor Boştinaru
namens de S&D-Fractie
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Renate Weber, Diana Wallis
namens de ALDE-Fractie
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis, Sajjad Karim
namens de ECR-Fractie
Jiří Maštálka
namens de GUE/NGL-Fractie
Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 126kWORD 75k
Juridische mededeling - Privacybeleid