Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0029/2011/REV1Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0029/2011/REV1

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0029/2011)
ECR (B7-0030/2011)
GUE/NGL (B7-0036/2011)
S&D (B7-0037/2011)
ALDE (B7-0038/2011)
o medzinárodných adopciách v Európskej únii
Roberta Angelilli, Edit Bauer, Simon Busuttil
v mene skupiny PPE
Luigi Berlinguer, Evelyn Regner, Victor Boştinaru
v mene skupiny S&D
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Renate Weber, Diana Wallis
v mene skupiny ALDE
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis, Sajjad Karim
v mene skupiny ECR
Jiří Maštálka
v mene skupiny GUE/NGL
Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti

18.1.2011

Postup : 2010/2960(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0029/2011
Predkladané texty :
RC-B7-0029/2011
Rozpravy :
Prijaté texty :

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: