Predlog skupne resolucije - RC-B7-0029/2011/REV1Predlog skupne resolucije
RC-B7-0029/2011/REV1

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
v skladu s členom 115(5) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B7-0029/2011)
ECR (B7-0030/2011)
GUE/NGL (B7-0036/2011)
S&D (B7-0037/2011)
ALDE (B7-0038/2011)
o mednarodnih posvojitvah v Evropski uniji
Roberta Angelilli, Edit Bauer, Simon Busuttil
v imenu skupine PPE
Luigi Berlinguer, Evelyn Regner, Victor Boştinaru
v imenu skupine S&D
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Renate Weber, Diana Wallis
v imenu skupine ALDE
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis, Sajjad Karim
v imenu skupine ECR
Jiří Maštálka
v imenu skupine GUE/NGL
Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti

18.1.2011

Postopek : 2010/2960(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0029/2011
Predložena besedila :
RC-B7-0029/2011
Razprave :
Sprejeta besedila :

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: