Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0039/2011Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0039/2011

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE referitoare la situația creștinilor în contextul libertății religioase

18.1.2011

în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
EFD (B7‑0039/2011)
S&D (B7‑0040/2011)
ALDE (B7‑0051/2011)
ECR (B7‑0054/2011)
PPE (B7‑0056/2011)
Verts/ALE (B7‑0058/2011)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah, Othmar Karas în numele Grupului PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Kyriakos Mavronikolas, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli, Patrizia Toia în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells în numele Grupului ALDE
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba în numele Grupului ECR
Fiorello Provera în numele Grupului EFD
Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Procedură : 2011/2521(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0039/2011
Texte depuse :
RC-B7-0039/2011
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația creștinilor în contextul libertății religioase

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special Rezoluția sa din 15 noiembrie 2007 privind evenimente grave, care compromit existența comunităților creștine și cea a altor comunități religioase, Rezoluția sa din 21 ianuarie 2010 referitoare la recentele atacuri împotriva comunităților creștine, Rezoluția sa din 6 mai 2010 referitoare la atrocitățile în masă comise în Jos, Nigeria, Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la libertatea religioasă în Pakistan și Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la Irak: pedeapsa cu moartea (mai ales cazul lui Tariq Aziz) și atacurile împotriva comunităților creștine,

–   având în vedere rapoartele sale anuale referitoare la situația drepturilor omului în lume și, în special, Rezoluția sa din 16 decembrie 2010 referitoare la Raportul anual 2009 privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în această privință,

–   având în vedere articolul 18 din Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–   având în vedere articolul 18 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–   având în vedere Declarația ONU din 1981 privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare pe bază de religie și credință,

–   având în vedere rapoartele Raportorului special al ONU pentru libertatea credinței și a religiei, în special rapoartele sale din 29 decembrie 2009, 16 februarie 2010 și 29 iulie 2010,

–   având în vedere articolul 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului din 1950,

–   având în vedere articolul 10 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 3 alineatul (5) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–   având în vedere articolul 17 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–   având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al lui Catherine Ashton, vicepreședinte al Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în urma atacului îndreptat împotriva credincioșilor unei biserici copte din Alexandria, Egipt, la 1 ianuarie 2011,

–   având în vedere declarația lui Jerzy Buzek, Președinte al Parlamentului European, cu privire la explozia mortală care a avut loc într-o biserică egipteană la 1 ianuarie 2011,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Uniunea Europeană și-a exprimat în repetate rânduri angajamentul în favoarea libertății religioase, a libertății de conștiință și a libertății de gândire și a subliniat că guvernelor le revine datoria de a garanta aceste libertăți în întreaga lume; întrucât dezvoltarea drepturilor omului, a democrației și a libertăților civile este baza comună pe care Uniunea Europeană își clădește relațiile cu țările terțe și care a fost asigurată prin clauza de democrație în acordurile semnate între UE și țările terțe;

B.  întrucât articolul 18 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice prevede că orice persoană are dreptul la libertatea de gândire și de conștiință și la libertatea religioasă; întrucât acest drept presupune libertatea persoanei de a avea sau de a adopta prin alegere liberă o religie sau o credință, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau credința, individual sau în cadrul unei comunități, atât în public, cât și în privat, prin cult, rituri, practici și învățături;

C. întrucât libertatea de gândire, conștiință și religie se aplică atât persoanelor care aderă la o religie, cât și ateilor, agnosticilor și persoanelor care nu aderă la o credință anume;

D. întrucât numărul de atacuri îndreptate împotriva comunităților creștine a crescut la nivel mondial în 2010, împreună cu numărul de procese și de condamnări la moarte pentru blasfemie, care afectează adesea femeile; întrucât statisticile din ultimii ani referitoare la libertatea religioasă arată că majoritatea actelor de violență religioasă sunt îndreptate împotriva creștinilor, astfel cum este indicat în Raportul privind libertatea religioasă din lume în 2009, redactat de organizația „Aid to the Church in Need”; întrucât, în anumite cazuri, situația cu care se confruntă comunitățile creștine este de natură de a pune în pericol existența lor, dispariția acestora putând duce la pierderea unei părți importante a patrimoniului religios al țărilor în chestiune;

E.  întrucât s-au curmat din nou viețile unor persoane nevinovate în urma unor atacuri cumplite, îndreptate în mod specific împotriva comunității creștine din Nigeria la 11 ianuarie 2011; întrucât la 24 decembrie 2010 s-au înregistrat atacuri împotriva mai multor biserici din Maiduguri, iar la 25 decembrie au fost organizate atacuri cu bombă în orașul nigerian Jos, care au dus la moartea a 38 de civili și la zeci de răniți; întrucât la 21 decembrie 2010 bărbați înarmați cu săbii și machete au atacat un grup de săteni creștini localnici, ucigând trei persoane și rănind două, la Turu, în Nigeria; întrucât, la 3 decembrie 2010, s-au găsit leșurile a șapte creștini, printre care femei și copii, iar alți patru au fost răniți într-un atac în orașul Jos, Nigeria;

F.  întrucât asasinarea, la 4 ianuarie 2011, a lui Salmaan Taseer, guvernatorul regiunii Punjab, precum și cazul Asiei Noreen în Pakistan, au provocat proteste ale comunității internaționale;

G. întrucât un atac terorist asupra creștinilor copți în Alexandria s-a soldat cu decesul sau rănirea unor civili nevinovați la 1 ianuarie 2011;

H. întrucât, la 25 decembrie 2010, 11 credincioși au fost răniți, printre care un preot și o fetiță de 9 ani, după explozia unei bombe într-o capelă, în ziua de Crăciun, în Sulu, Filipine;

I.   întrucât celebrarea liturghiei de Crăciun a fost întreruptă cu forța la 25 decembrie 2010 în satele Rizokarpaso și Ayia Triada din nordul Ciprului;

J.   întrucât, la 30 decembrie 2010, atacurile teroriste fundamentalist-islamice împotriva unor familii de creștini asirieni s-au soldat cu cel puțin doi morți și 14 răniți, în urma unei serii de atacuri cu bombă coordonate asupra reședințelor unor creștini din Bagdad, Irak; întrucât, la 27 decembrie 2010, o femeie asiriană de credință creștină a fost ucisă de o mină amplasată de-a lungul drumului, iar soțul său a fost rănit, la Dujail, Irak; întrucât doi creștini irakieni au fost uciși în Mosul la 22 noiembrie 2010; întrucât o serie de atacuri care vizau zone cu populație creștină au provocat moartea unor civili nevinovați în Bagdad la 10 noiembrie 2010; întrucât 52 de persoane, printre care femei și copii, au decedat în urma masacrului care a avut loc în Bagdad, la 1 noiembrie 2010, în Biserica Catolică Siriană cu hramul Maicii Domnului;

K. întrucât guvernul iranian și-a intensificat campania împotriva creștinilor din Republica Islamică, mai mult de 100 dintre aceștia fiind arestați în cursul lunii precedente, forțând multe persoane să fugă din țară pentru a evita începerea urmăririi penale și o posibilă condamnare la moarte;

L.  întrucât și în Vietnam are loc o represiune violentă a activităților bisericii catolice, precum și ale altor comunități religioase, fapt demonstrat de situația gravă cu care se confruntă comunitățile de „montagnarzi” vietnamezi; întrucât, totuși, este de salutat schimbarea atitudinii regimului vietnamez cu privire la cazul Părintelui Nguyen Van Ly, care a rezultat în eliberarea acestuia;

M. întrucât atacurile extremiștilor islamici violenți reprezintă, de asemenea, atacuri asupra regimurilor actuale ale statelor implicate, iar aceste atacuri urmăresc să creeze neliniște și să declanșeze un război civil între diversele grupuri religioase;

N. întrucât Europa, ca și alte regiuni ale lumii, nu se află la adăpost de actele de încălcare a libertății religioase, de atacurile asupra membrilor minorităților religioase, motivate de convingerile acestor persoane, și de discriminarea din motive religioase;

O. întrucât dialogul intercomunitar este vital pentru promovarea păcii și a înțelegerii reciproce între popoare,

1.  condamnă atacurile recente care au avut loc împotriva comunităților creștine în diverse țări și își exprimă solidaritatea cu familiile victimelor; își exprimă extrema îngrijorare față de multiplicarea actelor de intoleranță și de represiune, precum și a evenimentelor violente îndreptate împotriva comunităților creștine, în special în țările din Africa, Asia și Orientul Mijlociu;

2.  salută eforturile depuse de autoritățile țărilor respective în vederea identificării responsabililor și autorilor atacurilor împotriva comunităților creștine; îndeamnă guvernele respective să garanteze aducerea în fața justiției și judecarea în conformitate cu procedurile legale a tuturor persoanelor responsabile de aceste infracțiuni, precum și de alte acte de violență îndreptate împotriva creștinilor sau a altor minorități religioase sau de alt tip;

3.  condamnă cu fermitate toate actele de violență îndreptate împotriva creștinilor sau a altor comunități religioase, precum și toate formele de discriminare și intoleranță, bazate pe criterii ce țin de religie sau credință, îndreptate împotriva persoanelor credincioase, a apostaților sau a necredincioșilor; subliniază încă o dată că dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie este un drept fundamental al omului;

4.  este preocupat de exodul creștinilor din diverse țări, în special din țări situate în Orientul Mijlociu, care a avut loc în ultimii ani;

5.  își exprimă preocupările cu privire la faptul că legea împotriva blasfemiei în vigoare în Pakistan, împotriva căreia răposatul Guvernator Salman Taseer și-a exprimat opoziția în public, continuă să fie folosită pentru persecutarea confesiunilor religioase, inclusiv a creștinilor, cum ar fi în cazul lui Asia Noreen, creștină și mamă a cinci copii, care a fost condamnată la moarte, precum și cu privire la faptul că asasinul Guvernatorului Salman Taseer este considerat un erou de către părți importante ale societății pakistaneze;

6.  salută reacția opiniei publice egiptene, care a condamnat ferm actul terorist și a înțeles rapid că atacul a fost urzit pentru a submina legăturile tradiționale profunde dintre creștini și musulmani în Egipt; salută demonstrațiile comune ale creștinilor copți și ale musulmanilor din Egipt pentru a protesta împotriva atentatului; salută, de asemenea, condamnarea în public a atacului de către Hosni Mubarak, Președintele Egiptului, de Marele Șeic al Al-Azhar și de către Marele Muftiu al Egiptului;

7.  condamnă întreruperea brutală de către autoritățile turce a slujbei de Crăciun celebrate în ziua de Crăciun de către cei 300 de creștini rămași în partea nordică a Ciprului;

8.  își exprimă îngrijorarea profundă în legătură cu faptul că autorii de atentate teroriste abuzează de religie în mai multe zone ale lumii; denunță instrumentalizarea religiei în cadrul a diverse conflicte politice;

9.  îndeamnă autoritățile statelor în care are loc un număr alarmant de mare de atacuri împotriva confesiunilor religioase să își asume responsabilitatea pentru a asigura practicarea religiei de o manieră normală și în public în cazul tuturor confesiunilor religioase, să-și intensifice eforturile îndreptate spre acordarea unei protecții eficiente și de încredere confesiunilor religioase din țările lor și să asigure siguranța personală și integritatea fizică a membrilor confesiunilor religioase din țară, respectând, astfel, obligațiile pe care și le-au asumat deja pe scena internațională;

10. subliniază din nou faptul că respectarea drepturilor omului și a libertăților civile, inclusiv a libertății religioase sau a credinței, constituie principii și obiective fundamentale ale Uniunii Europene și reprezintă o bază comună pentru relațiile cu țările terțe;

11. invită Consiliul, Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintele Comisiei Europene să acorde o atenție sporită subiectului libertății religioase și a credinței și situației comunităților religioase, inclusiv a creștinilor, în acordurile cu țările terțe și în cadrul cooperării cu acestea, precum și în rapoartele privind drepturile omului;

12. invită viitorul Consiliu Afaceri Externe, care va avea loc la 31 ianuarie 2011, să discute problematica persecutării creștinilor și a respectării libertății credinței și religiei; această discuție ar trebui să conducă la rezultate concrete, în special în ceea ce privește instrumentele care pot fi folosite pentru asigurarea securității și protecției comunităților creștine amenințate, indiferent de locul unde ar fi situate pe glob;

13. solicită Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintelui Comisiei Europene să dezvolte de o manieră urgentă o strategie a UE referitoare la asigurarea respectării dreptului omului la libertatea de religie, incluzând și o listă de măsuri împotriva statelor care aleg cu bună știință să nu protejeze confesiunile religioase;

14. solicită Înaltului Reprezentant, în lumina evenimentelor recente și a necesității din ce în ce mai mari de a analiza și a înțelege evoluțiile culturale și religioase în relațiile internaționale și în societățile contemporane, să dezvolte un sistem permanent în cadrul Direcției pentru drepturile omului din cadrul Serviciului pentru acțiune externă care să monitorizeze situația restricțiilor aplicate de guverne și societăți asupra libertății religioase și a drepturilor conexe, precum și să transmită anual un raport către Parlament;

15. solicită Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintelui Comisiei Europene, precum și Parlamentului, să includă în raportul lor anual privind drepturile omului un capitol referitor la libertatea religioasă;

16. îndeamnă instituțiile UE să respecte obligațiile asumate în temeiul articolului 17 din TFUE de a menține un dialog deschis, transparent și regulat cu bisericile și organizațiile religioase, filozofice și neconfesionale, pentru a garanta faptul că problematica persecuției creștinilor și a altor comunități religioase constituie o chestiune prioritară, care este discutată sistematic;

17. solicită liderilor tuturor comunităților religioase din Europa să condamne atacurile îndreptate împotriva comunităților creștine și a altor grupări confesionale, în temeiul respectării fiecărei confesiuni în mod egal;

18. își reafirmă sprijinul pentru orice inițiativă de promovare a dialogului și a respectului reciproc dintre comunitățile religioase și alte comunități; îndeamnă toate autoritățile religioase să promoveze toleranța și să ia inițiative împotriva urii, a radicalizării violente și a extremismului;

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintelui Comisiei Europene, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Parlamentului și Guvernului Egiptului, Parlamentului și Guvernului Filipinelor, Parlamentului și Guvernului Irakului, Parlamentului și Guvernului Iranului, Parlamentului și Guvernului Nigeriei, Parlamentului și Guvernului Pakistanului, Parlamentului și Guvernului Vietnamului, precum și Organizației Conferinței Islamice.