Közös állásfoglalási indítvány - RC-B7-0044/2011Közös állásfoglalási indítvány
RC-B7-0044/2011

  KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a fehéroroszországi helyzetről

  18.1.2011

  az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján
  a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
  PPE (B7‑0044/2011)
  S&D (B7‑0046/2011)
  ALDE (B7‑0047/2011)
  ECR (B7‑0053/2011)
  Verts/ALE (B7‑0057/2011)

  Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski, a PPE képviselőcsoport nevében
  Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec, Richard Howitt, az S&D képviselőcsoport nevében
  Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Gerben-Jan Gerbrandy, az ALDE képviselőcsoport nevében
  Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
  Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski, az ECR képviselőcsoport nevében


  Eljárás : 2011/2514(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  RC-B7-0044/2011

  Az Európai Parlament állásfoglalása a fehéroroszországi helyzetről

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a fehéroroszországi helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2009. december 17-i állásfoglalására,

  –   tekintettel az egyes fehéroroszországi tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010. október 25-i 2010/639/KKBP tanácsi határozatra, amely 2011. október 31-ig meghosszabbítja a korlátozó intézkedéseket és a felfüggesztést egyaránt,

  –   tekintettel a Külügyek Tanácsa 2010. október 25-i következtetéseire,

  –   tekintettel az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (EBESZ/ODIHR) és az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének a fehéroroszországi elnökválasztásról kiadott 2010. december 20-i előzetes megállapításaira és következtetéseire,

  –   tekintettel eljárási szabályzatának 110. cikkére,

  A. mivel a keleti partnerségi csúcstalálkozóról kiadott prágai nyilatkozat megerősíti a partnerek, köztük Fehéroroszország elkötelezettségét a nemzetközi jog elvei és az alapvető értékek – többek között a demokrácia, a jogállamiság, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása – iránt,

  B.  mivel a Tanács 2010. október 25-én felszólította a fehérorosz hatóságokat annak biztosítására, hogy az (elnök)választást a demokratikus választásokra vonatkozó nemzetközi normáknak és előírásoknak, illetve a Fehéroroszország által az EBESZ és az ENSZ felé vállalt kötelezettségeknek megfelelően bonyolítsák le,

  C. mivel Fehéroroszország kötelezettséget vállalt arra, hogy figyelembe veszi az EBESZ és a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (ODIHR) ajánlásait az ország választási jogszabályainak olyan irányú javításával kapcsolatban, hogy azok összhangba kerüljenek a demokratikus választásokra vonatkozó nemzetközi normákkal, és hogy a javasolt módosításokról konzultációt folytat az EBESZ-szel, mivel a fehérorosz nemzetgyűlés az EBESZ-szel való előzetes konzultáció nélkül fogadta el a választási kódex reformját,

  D. mivel a Tanács megerősítette, hogy továbbra is készen áll arra, hogy – a Fehéroroszország által a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság terén megvalósítandó további eredményekre figyelemmel – elmélyítse a Fehéroroszországgal fennálló kapcsolatait és segítse az országot e célkitűzések elérésében; mivel a Tanács – a Fehéroroszországban e területeken elért eredményekre is figyelemmel – készen állt lépéseket tenni a Fehéroroszországgal fennálló szerződéses jogviszonyok magasabb szintre emelése érdekében,

  E.  mivel a Tanács – a Fehéroroszországban bekövetkezett fejlemények értékelését követően – úgy határozott, hogy 2011. október 31-ig meghosszabbítja az egyes fehéroroszországi tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedések hatályát, ugyanezen időpontig azonban felfüggeszti az Unióba történő beutazással kapcsolatos korlátozások alkalmazását,

  F.  mivel az EBESZ Parlamenti Közgyűlése és az EBESZ/ODIHR által a Fehéroroszországban tartott elnökválasztással kapcsolatban tett első megállapítások és következtetések szerint a választásokat megelőző időszakban történt néhány előrelépés, ezeket azonban elhomályosították a szavazás napján tapasztalt súlyos szabálytalanságok és a december 19-én éjszaka kitört erőszakhullám,

  G. mivel több mint 700 embert vettek őrizetbe a december 19-én Minszkben tartott demonstráción való részvételük miatt, akiknek a többségét rövid közigazgatási büntetés után már szabadon engedték, míg 24 ellenzéki aktivistát és újságírót, köztük hat elnökjelöltet erőszakos támadásokkal és fegyveres ellenállással kísért „tömeges rendzavarás szervezésével” vádolnak, ami akár 15 éves börtönbüntetést is maga után vonhat; mivel további 14 személyt szintén elítélhetnek a közeljövőben,

  H. mivel a 2010. december 19-i tüntetéssel szemben tanúsított rendőri fellépést és a demokratikus ellenzékkel, a szabad médiumokkal és a civil társadalommal szemben foganatosított további hatósági intézkedéseket az Európai Parlament elnöke, az EU főképviselője és az ENSZ főtitkára is elítélte,

  I.   mivel a tiltakozókat, a politikai ellenzéket és családtagjaikat képviselő ügyvédek engedélyük elvesztését vagy az ügyvédi kamarából való kizárásukat kockáztatják,

  1.  az EBESZ Parlamenti Közgyűlése és az EBESZ/ODIHR első következtetéseinek megállapításai alapján úgy ítéli meg, hogy a 2010. december 19-i elnökválasztás nem felelt meg a szabad, tisztességes és átlátható választások nemzetközi normáinak; úgy véli, hogy ez a szavazás a demokratikus átmenet újabb elmulasztott lehetősége volt Fehéroroszországban, és az EBESZ/ODIHR által bejelentett számos súlyos szabálytalanságra tekintettel új, az EBESZ-normáknak megfelelően szabad és demokratikus körülmények között megtartandó választások kiírását kéri;

  2.  elítéli a rendőri és titkosszolgálati szervek brutális fellépését a választások napján a tiltakozókkal szemben, és külön is hangot ad felháborodásának az Uladzimjer Nyakljajev elleni brutális agresszió miatt – mindkét eset példa az alapvető demokratikus elvek, azaz a gyülekezési és szólásszabadság, illetve az emberi jogok súlyos megsértésére, továbbá aggodalmát fejezi ki amiatt hogy a fehérorosz hatóságok megkísérlik Danyil Szannyikov – Andrej Szannyikov elnökjelölt és Irina Halip oknyomozó újságíró hároméves kisfia – állami felügyelet alá helyezését, akinek szülei december 19. óta börtönben vannak;

  3.  határozottan elítéli, hogy letartóztattak és fogva tartanak békés tüntetőket, szinte valamennyi elnökjelöltet, a demokratikus ellenzék vezetőit, valamint nagyszámú civil aktivistát, újságírót, oktatót és diákot ellen, akikre akár 15 évnyi börtönbüntetést is kiszabhatnak; független és pártatlan, az EBESZ égisze folytatandó nemzetközi vizsgálatot követel az események kapcsán; kéri a politikai indíttatású vádak azonnali ejtését;

  4.  elítéli a megtorlást és sürgeti a fehérorosz hatóságokat, hogy haladéktalanul hagyjanak fel a civil aktivistákkal szemben folytatott zaklatás, megfélemlítés és fenyegetés valamennyi formájával, ideértve a magánlakásokban, valamint a független média és a civil szervezetek irodáiban szervezett razziákkal, házkutatásokkal és lefoglalásokkal, továbbá az egyetemekről és a munkahelyekről történő eltávolításokkal;

  5.  kéri a választások napján, illetve a későbbiekben letartóztatott valamennyi személy, valamint az Amnesty International által elismerten lelkiismereti okokból fogva tartottak azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását; felszólítja a fehérorosz hatóságokat, hogy tegyék lehetővé a fogvatartottak számára, hogy családtagjaik meglátogathassák őket, illetve hogy akadálytalanul juthassanak jogi tanácsadáshoz és orvosi ellátáshoz;

  6.  sajnálatát fejezi ki a fehérorosz hatóságok azon döntése miatt, hogy véget vetettek az EBESZ fehéroroszországi irodája működésének, és felhívja e hatóságokat, hogy döntésüket vonják vissza;

  7.  elítéli, hogy a választások napján Fehéroroszországban számos fontos internetes honlapot – köztük hálózati kapcsolattartásra szolgáló, illetve ellenzéki weblapokat – blokkoltak; hangsúlyozza, hogy a médiára vonatkozó jelenlegi fehéroroszországi szabályozás nem illeszkedik a nemzetközi normákhoz, ezért felhívja a fehérorosz hatóságokat a szabályozás felülvizsgálatára és módosítására;

  8.  felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és az Unió főképviselőjét, hogy vizsgálják felül az EU Fehéroroszországgal kapcsolatos politikáját, ennek keretében megfontolva a célzott gazdasági szankciók bevezetését és az IMF-kölcsönök útján nyújtott különféle makroszintű pénzügyi támogatások, valamint az EKB és az EBRD programjai keretében megvalósuló kölcsönügyeletek befagyasztását; hangsúlyozza, hogy az európai szomszédságpolitika fő irányát és a Fehéroroszország számára biztosított nemzeti támogatást oly módon kell megváltoztatni, hogy a civil társadalom megfelelő támogatásban részesüljön; megismétli annak fontosságát, hogy hatékony módon kell élni a demokrácia és az emberi jogok európai eszközével (EIDHR);

  9.  felhívja a Bizottságot, hogy minden lehetséges pénzügyi és politikai eszközzel támogassa a fehérorosz civil társadalom, a független média (benne a TV Belsat, az Európai Rádió, a Radio Racja és más orgánumok) és a nem kormányzati szervezetek arra irányuló erőfeszítéseit, hogy előmozdítsák Fehéroroszországban a demokráciát és szembeszálljanak a fennálló rezsimmel; úgy véli, hogy el kell mélyíteni és elő kell segíteni a fehérorosz nem kormányzati szervezetek és a nem kormányzati szervezetek nemzetközi közössége közötti kapcsolatokat; felhívja ugyanakkor a Bizottságot, hogy állítsa le a jelenlegi együttműködést a fehérorosz állami médiával és vonja vissza a neki juttatott támogatást;

  10. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki mechanizmust azon nem kormányzati szervezetek bejegyzésére, amelyeket Fehéroroszországban politikai okokból nem jegyeznek be, ekképpen biztosítva számukra annak lehetőségét, hogy haszonélvezői lehessenek az uniós programoknak.

  11. sürgeti a Bizottságot, hogy folytassa és növelje a litvániai Vilniusban működő Európai Bölcsészettudományi Egyetem pénzügyi támogatását, illetve növelje az azon fehérorosz diákoknak juttatott ösztöndíjak számát, akiket állampolgári tevékenységük miatt zaklatnak és kitiltanak az egyetemekről, továbbá járuljon hozzá a „Szolidaritás Fehéroroszországgal” adományozói konferenciához (Varsó, 2011. február 2.), illetve a rá következő vilniusi konferenciához;

  12. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és az Unió főképviselőjét, hogy haladéktalanul léptessék újra hatályba a vezető fehérorosz tisztségviselőkre vonatkozó vízumkorlátozást, kiterjesztve azt azon állami tisztviselőkre és az igazságügyi és biztonsági szervek azon tagjaira, akik felelőssé tehetők a választási csalásokért, a választásokat követő brutális fellépésért és ellenzékiek letartóztatásáért, és fagyasszák be ezek javait; hangsúlyozza, hogy a szankcióknak legalább addig hatályban kell maradniuk, amíg valamennyi politikai foglyot és letartóztatottat szabadon nem engedik, és az ellenük emelt vádakat vissza nem vonják; üdvözli a lengyel kormány és a litván parlament által mutatott jó példát, amelyek a maguk részéről utazási korlátozásokat vezettek be a minszki rezsim képviselőivel szemben, ezzel egyidőben pedig egyszerűsítették az Európai Unióba való belépést a fehérorosz állampolgárok számára;

  13. felszólítja a Tanácsot, hogy fontolja meg annak lehetőségét, hogy a keleti partnerség Budapesten megrendezendő csúcstalálkozóján felfüggessze Fehéroroszország részvételét a keleti partnerség tevékenységeiben, amennyiben nem születik kielégítő magyarázat és nem következik be jelentős javulás a fehérorosz helyzetet illetően; e felfüggesztő intézkedés nem vonatkozik a nem kormányzati szervezetekre és a civil társadalomra;

  14. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy – az emberek közötti kapcsolatok bővítése érdekében – gyorsítsák fel a munkát a vízumkönnyítésre és a visszafogadási megállapodásokra irányuló tárgyalásokra vonatkozó iránymutatások tekintetében (kivéve a diplomata-útlevelek kérdését);

  15. elvárja, hogy az uniós tagállamok ne gyengítsék az uniós fellépést azzal, hogy kétoldalú kezdeményezésekbe bocsátkoznak a fehérorosz rezsimmel, ami aláásná az európai külpolitika hitelét és hatékonyságát;

  16. úgy vélekedik, hogy az olyan sportesemények, mint a 2014-ben megrendezendő jéghoki-világbajnokság, mindaddig nem tarthatók meg Fehéroroszországban, amíg az országban politikai okokból tartanak fogva embereket;

  17. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Orosz Föderáció a maga részéről elismerte a választások eredményét és az elnyomó intézkedéseket „belügynek” tartja; javasolja, hogy az Európai Bizottság folytasson párbeszédet, konzultációkat és politikai koordinációt Fehéroroszország azon nem EU-tag szomszédaival, amelyek hagyományosan különleges kapcsolatban vannak Fehéroroszországgal és az EU partnerei is egyben, nevezetesen Oroszországgal és Ukrajnával, annak érdekében, hogy maximalizálja a Fehéroroszországgal kapcsolatos uniós politika eredményességét, valamint hogy hozzájáruljon a Fehéroroszországban tapasztalható demokratikus deficittel és az emberi jogok megsértésével szembeni reakciók megfelelő kiegyensúlyozásához, Fehéroroszország nemzetközi elszigetelődésének elkerülése mellett;

  18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az EU főképviselőjének, a tagállamok kormányának, Fehéroroszország elnökének, kormányának és parlamentjének, valamint az Európa Tanács és az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének.