Predlog skupne resolucije - RC-B7-0044/2011Predlog skupne resolucije
RC-B7-0044/2011

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o razmerah v Belorusiji

18.1.2011

v skladu s členom 110(4) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B7‑0044/2011)
S&D (B7‑0046/2011)
ALDE (B7‑0047/2011)
ECR (B7‑0053/2011)
Verts/ALE (B7‑0057/2011)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski v imenu skupine PPE
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec, Richard Howitt v imenu skupine S&D
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski v imenu skupine ECR


Postopek : 2011/2514(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0044/2011

Resolucija Evropskega parlamenta  o razmerah v Belorusiji

Evropski parlament,

–        ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Belorusiji, zlasti resolucije z dne 17. decembra 2009

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta št. 2010/639/SZVP z dne 25. oktobra 2010 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije, s katerim so bili omejevalni ukrepi podaljšani, nekateri ukrepi pa odloženi do 31. oktobra 2011,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 25. oktobra 2010,

–   ob upoštevanju izjave o predhodnih in sklepnih ugotovitvah o predsedniških volitvah v Belorusiji, ki sta jo podala urad OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (OVSE/ODIHR) in parlamentarna skupščina OVSE 20. decembra 2010,

–   ob upoštevanju člena 110 svojega poslovnika,

A. ker praška deklaracija, sprejeta na vrhu vzhodnega partnerstva, ponavlja zaveze do načel mednarodnega prava in temeljnih pravic, ki jih je sprejela tudi Belorusija, vključno z demokracijo, pravno državo in spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

B.  ker je Svet 25. oktobra 2010 pozval beloruske oblasti, naj zagotovijo, da bodo (predsedniške) volitve potekale skladno z mednarodnimi normami in standardi za demokratične volitve in z zavezami Belorusije v svetu OVSE in ZN,

C. ker se je Belorusija zavezala, da bo upoštevala priporočila OVSE in urada OVSE za demokratične ustanove in človekove pravice (ODIHR) glede izboljšanja njene volilne zakonodaje, da bi bila usklajena z mednarodnimi standardi za demokratične volitve, ter da se bo glede predlaganih sprememb posvetovala z OVSE; ker je beloruski državni zbor sprejel reformo volilnega zakonika, ne da bi se poprej posvetoval z OVSE,

D. ker je Svet znova izkazal pripravljenost za poglobitev odnosov z Belorusijo, če bo dosegla dodaten napredek na področju demokracije, človekovih pravic in pravne države, in ji ponudil pomoč pri doseganju teh ciljev; če bi Belorusija pokazala napredek na teh področjih, bi bil Svet pripravljen sprejeti ukrepe za nadgradnjo pogodbenih odnosov z Belorusijo,

E.  ker se je Svet po oceni razvoja dogodkov v Belorusiji odločil, da podaljša omejitvene ukrepe proti nekaterim beloruskim uradnikom, hkrati pa začasno opusti izvajanje omejevanja potovanj v EU, in sicer oboje do 31. oktobra 2011,

F.  ker je glede na izjavo o predhodnih in sklepnih ugotovitvah o predsedniških volitvah v Belorusiji, ki sta jo podala urad OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (OVSE/ODIHR) in parlamentarna skupščina OVSE, v predvolilnem času prišlo do nekaterih izboljšav, ki pa so jih kmalu zasenčile hude nepravilnosti na dan volitev in nasilje, ki je izbruhnilo v noči 19. decembra.

 

G. ker je bilo zaradi sodelovanja na demonstracijah 19. decembra v Minsku pridržanih 700 oseb, od katerih je bila večina izpuščena po tem, ko je prestala kratko upravno kazen, 24 aktivistov in novinarjev, vključno s šestimi predsedniškimi kandidati, pa je bilo obtoženih organiziranja množičnih neredov, ki so jih spremljali siloviti napadi in oborožen odpor, zaradi česar bi bili lahko obsojeni tudi na 15 let zapora; ker bo morebiti kmalu obtoženih še 14 oseb,

 

H. ker je policija zatrla demonstracije 19. decembra 2010, organi pregona pa so sprejeli dodatne ukrepe zoper demokratično opozicijo, svobodne medije in aktiviste civilne družbe, vse to pa so obsodili predsednik Evropskega parlamenta, visoka predstavnica Unije in generalni sekretar ZN,

I.   ker so odvetniki, ki zastopajo demonstrante, politično opozicijo ali njihove družine, izpostavljeni grožnji, da bodo izgubili licenco ali da bodo izključeni iz odvetniške zbornice,

1.  meni, da skladno s prvimi ugotovitvami generalne skupščine OVSE in urada za demokratične institucije in človekove pravice pri OVSE, volitve z 19. decembra 2010 niso izpolnile mednarodnih standardov, ki veljajo za svobodne, poštene in pregledne volitve; je prepričan, da pomenijo te volitve še eno neizkoriščeno priložnost za prehod Belorusije v demokracijo, ter glede na številne in hude nepravilnosti, o katerih poroča urad za demokratične institucije in človekove pravice pri OVSE, poziva k izvedbi novih volitev v svobodnih in demokratičnih razmerah, skladnih s standardi OVSE;

2.  obsoja brutalno silo, ki so jo pripadniki policije in služb KGB uporabili proti protestnikom na dan volitev, in izraža ogorčenje zlasti nad nasilnim napadom na g. Nakljajeva, saj gre v obeh primerih za hudo kršenje temeljnih demokratičnih načel, kot sta pravica do zbiranja in svoboda izražanja, ter človekovih pravic; izraža zaskrbljenost zaradi poskusov beloruskih oblasti, da bi dali v državni pripor Danila Sanikova, triletnega sina predsedniškega kandidata Andreja Sanikova in raziskovalne novinarke Irine Halip, ki sta v zaporu od dneva volitev 19. decembra;

3.  močno obsoja aretacijo in pridržanje miroljubnih protestnikov, večine predsedniških kandidatov, voditeljev demokratične opozicije in velikega števila aktivistov civilne družbe, novinarjev, učiteljev in študentov, ki jim grozi do 15 let zaporne kazni; poziva, naj se pod okriljem OVSE opravi neodvisna in nepristranska mednarodna raziskava teh dogodkov; poziva, naj se nemudoma umaknejo politično motivirane obtožbe;

4.  obsoja zatiranje in poziva beloruske oblasti, naj nemudoma prenehajo vse oblike nadlegovanja, ustrahovanja ali groženj aktivistom civilne družbe, vključno z racijami, preiskavami in zaplembami materiala v zasebnih bivališčih, sedežih neodvisnih medijev ter uradih organizacij civilne družbe, pa izključitve z univerz in odpuščanje z delovnih mest;

5.  zahteva takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh, ki so bili priprti na volilni dan in po njem, vključno z zaporniki iz vesti, ki jih priznava Amnesty International; poziva beloruske oblasti, naj priprtim omogočijo neoviran stik z družinskimi člani, pravno pomoč in zdravniško oskrbo;

6.  obžaluje odločitev beloruskih oblasti, da odpovedo misijo urada OVSE v Belorusiji, ter jih poziva, naj to odločitev prekličejo;

7.  obsoja blokado številnih zelo obiskanih spletnih strani, med drugimi družabnih omrežij in spletnih strani opozicije na dan volitev v Belorusiji; poudarja, da veljavna beloruska zakonodaja o medijih ni v skladu z mednarodnimi standardi, zato beloruske oblasti poziva, naj jo revidirajo in dopolnijo;

8.  poziva Svet, Komisijo in visoko predstavnico EU, naj preučijo politiko EU do Belorusije ter razmislijo tudi o usmerjenih ekonomskih sankcijah in zamrznitvi vse makrofinančne pomoči, ki jo zagotavljajo posojila Mednarodnega denarnega sklada ter posojila v okviru programov Evropske investicijske banke in Evropske banke za obnovo in razvoj; poudarja, da je treba spremeniti smernice evropske sosedske politike in preusmeriti nacionalno pomoč, namenjeno Belorusiji, da bi zagotovili ustrezno podporo civilni družbi; poudarja pomen učinkovite uporabe evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice;

9.  poziva Komisijo, naj z vsemi finančnimi in političnimi sredstvi podpre prizadevanja beloruske civilne družbe, neodvisnih medijev (vključno s TV Belsat, Evropskim radiom za Belorusijo, Radiom Racija in drugimi) in nevladnih organizacij v Belorusiji, za spodbujanje demokracije in nasprotovanje režimu; meni, da je nujno pospešiti in olajšati odnose beloruskih nevladnih organizacij z mednarodno skupnostjo nevladnih organizacij; Komisijo tudi poziva, naj prekine sedanje sodelovanje in ukine pomoč beloruskim medijem v državni lasti;

10. poziva Komisijo, naj oblikuje mehanizem za registracijo nevladnih organizacij, ki se v Belorusiji ne morejo registrirati iz političnih razlogov, da bodo lahko imele koristi od programov EU;

11. nujno poziva Komisijo, naj še naprej dodeljuje finančno pomoč Evropski univerzi za humanistične študije v Vilni (Litva) ter jo še poveča, poveča pa naj tudi število štipendij za beloruske študente, ki so zaradi svojih državljanskih dejavnosti zatirani in izključeni z univerz, ter naj prispeva k donatorski konferenci, ki bo pod naslovom Solidarnost z Belorusijo potekala 2. februarja 2010 v Varšavi, ter naslednji konferenci v Vilni (3. in 4. februarja 2011);

12. poziva Svet, Komisijo in visoko predstavnico EU, naj nemudoma ponovno uvedejo prepoved izdaje vizumov in zamrznitev premoženja za vodilne predstavnike beloruskih oblasti in naj ta ukrepa razširijo na državne uradnike, člane sodstva in varnostne uradnike, ki bi utegnili biti odgovorni za ponarejanje glasov, brutalno nasilje po volitvah in aretacije članov opozicije; poudarja, da morajo ostati sankcije v veljavi vsaj do takrat, ko bodo izpuščeni in kazni oproščeni vsi politični zaporniki in pridržane osebe; pozdravlja dober zgled poljske vlade in litovskega parlamenta, ki sta uvedla omejitve za potovanja predstavnikov režima iz Minska, hkrati pa poenostavila dostop v EU za beloruske državljane;

13. poziva Svet, naj preuči možnost, da bi začasno preklicali sodelovanje Belorusije pri dejavnosti vzhodnega partnerstva na vrhunskem srečanju vzhodnega partnerstva v Budimpešti, če ne bo sprejemljivega pojasnila in opaznih izboljšav glede razmer v Belorusiji; ta preklic ne bo veljal za nevladne organizacije in civilno družbo;

14. poziva Komisijo in Svet, naj pospešita delo v zvezi s smernicami pogajanj o sporazumih o ponovnem sprejemu in poenostavitvi vizumskega režima, kamor sodijo tudi cenovno sprejemljive vizumske takse, da bi spodbudili stike med ljudmi;

15. pričakuje, da države članice EU ne bodo oslabile ukrepov EU z dvostranskimi pobudami z beloruskim režimom, saj bi to spodkopalo verodostojnost in učinkovitost evropske zunanje politike;

16. meni, da v Belorusiji ne bi smeli organizirati športnih dogodkov, kot je svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, predvideno za leto 2014, dokler so v državi politični zaporniki;

17. obžaluje odločitev Ruske federacije, da prizna volitve in pojasnilo, da so bili protesti notranja zadeva; priporoča, naj Evropska komisija začne dialog, posvetovanja in politično usklajevanje s sosedskimi državami Belorusije, ki niso članice EU in so tradicionalno v posebnih odnosih s to državo ter so tudi partnerice EU, namreč Rusija in Ukrajina, da bi čim bolj izboljšala učinkovitost politike EU do Belorusije in sodelovala z ustrezno uravnoteženim odzivom na demokratični primanjkljaj in kršitve človekovih pravic v Belorusiji, pri čemer bi bilo treba preprečiti njeno mednarodno osamitev;

18. naroči predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki predstavnici EU, državam članicam EU, predsedniku, vladi in parlamentu Belorusije ter parlamentarnim skupščinam Sveta Evrope in OVSE.