Predlog skupne resolucije - RC-B7-0249/2011/REV1Predlog skupne resolucije
RC-B7-0249/2011/REV1

  PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
  v skladu s členom 110(4) poslovnika,
  ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
  PPE (B7-0249/2011)
  Verts/ALE (B7-0251/2011)
  ECR (B7-0252/2011)
  S&D (B7-0253/2011)
  ALDE (B7-0254/2011)
  o razmerah v Siriji, Bahrajnu in Jemnu
  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Bogusław Sonik
  v imenu skupine PPE
  Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Boris Zala
  v imenu skupine S&D
  Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake
  v imenu skupine ALDE
  Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini
  v imenu skupine Verts/ALE
  Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Konrad Szymański
  v imenu skupine ECR

  5.4.2011

  Postopek : 2011/2645(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  RC-B7-0249/2011
  Predložena besedila :
  RC-B7-0249/2011
  Sprejeta besedila :

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: