Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0256/2011Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0256/2011

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Norsunluurannikon tilanteesta

  6.4.2011

  työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
  joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
  ECR (B7‑0256/2011)
  Verts/ALE (B7‑0258/2011)
  S&D (B7‑0259/2011)
  PPE (B7‑0260/2011)
  ALDE (B7‑0262/2011)

  Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Dominique Baudis, Bernd Posselt, Alain Cadec, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Alf Svensson PPE-ryhmän puolesta
  Véronique De Keyser, Thijs Berman, Harlem Désir, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon, Patrice Tirolien S&D-ryhmän puolesta
  Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta
  Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta
  Charles Tannock, Jan Zahradil, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta


  Menettely : 2011/2656(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B7-0256/2011
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B7-0256/2011
  Hyväksytyt tekstit :

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Norsunluurannikon tilanteesta

  Euroopan parlamentti, joka

       ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Norsunluurannikosta ja erityisesti 16. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman[1],

  –   ottaa huomioon 3. marraskuuta 2000 annetun Bamakon julistuksen demokratiasta, oikeuksista ja vapauksista ranskankielisessä maailmassa,

  –   ottaa huomioon asiaan liittyvät YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Norsunluurannikosta ja erityisesti päätöslauselmat 1946 ja 1951 (2010) ja päätöslauselmat 1967, 1968 ja 1975 (2011),

  –   ottaa huomioon korkea edustajan / varapuheenjohtaja Catherine Ashtonin lausunnot Norsunluurannikon tilanteesta ja erityisesti hänen 3., 10., 12. ja 19. maaliskuuta ja 1. huhtikuuta 2011 antamansa lausunnot,

  –   ottaa huomioon Norsunluurannikkoa koskevat päätelmät, jotka ulkoasiain neuvosto hyväksyi tammikuun 31. päivänä 2011 pidetyssä 3065. kokouksessaan,

  –   ottaa huomioon EU:n neuvoston päätöksen 2011/18/YUTP ja EU:n neuvoston 14. tammikuuta 2011 antaman asetuksen N:o 25/2011 tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi,

  –   ottaa huomioon päätöksen, jonka Afrikan unionin rauhaa ja turvallisuutta käsittelevä neuvosto hyväksyi Addis Abebassa 10. maaliskuuta 2011,

  –   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 3. ja 11. maaliskuuta 2011 antamat julkilausumat Norsunluurannikosta,

  –   ottaa huomioon AKT:n ja EU:n parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajien 18. maaliskuuta 2011 antaman yhteisen lausunnon, jossa tuomitaan Norsunluurannikon väkivalta ja ihmisoikeusloukkaukset,

  –   ottaa huomioon puhemiehensä Jerzy Buzekin 18. maaliskuuta 2011 esittämän lausunnon, jossa hän kehotti lopettamaan Norsunluurannikolla kaiken siviileihin kohdistuvan väkivallan,

  –   pani merkille ECOWASin valtion- ja hallitusten päämiesten kokouksen 25. maaliskuuta 2011 antaman päätöslauselman Norsunluurannikon tilanteesta,

  –   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. maaliskuuta 2011 antaman päätöslauselman kansainvälisten tutkintakomitean perustamisesta Norsunluurannikolla presidentinvaalien jälkeen esiintyneiden ihmisoikeusloukkauksien tutkimiseksi,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

  A. toteaa, että viimeisten neljän kuukauden aikana Norsunluurannikko on syöksynyt vakavaan poliittiseen kriisiin, kun virassa ollut presidentti Laurent Gbagbo on kieltäytynyt luovuttamasta valtaa lailliselle presidentti Alassane Ouattaralle siitä huolimatta, että tämä voitti marraskuussa 2010 pidetyt presidentinvaalit ja kansainvälinen yhteisö on tunnustanut hänet presidentiksi YK:n vahvistettua vaalituloksen,

  B.  ottaa huomioon, että diplomaattiset ponnistelut rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi vaalien jälkeiseen poliittiseen umpikujaan ja myös Afrikan unionin, ECOWASin ja Etelä-Afrikan presidentin ponnistelut ovat epäonnistuneet,

  C. toteaa, että helmikuun puolivälin jälkeen taistelut ovat kiihtyneet sekä pääkaupungissa että maan länsiosissa, ja panee merkille hälyttävät kertomukset, joiden mukaan on yhä useammin käytetty raskasta tykistöä siviiliväestöä vastaan;

  D. toteaa, että viime päivinä presidentti Ouattaran tasavaltalaisjoukot ovat käynnistäneet laajan hyökkäyksen Ouattaran vallan palauttamiseksi ja ne ovat ottaneet haltuunsa monia tärkeitä alueita, kuten poliittisen pääkaupungin Yamoussoukron ja San Pedron, joka on kaakaon keskeinen vientisatama; toteaa, että Ouattaraa kannattavat joukot ovat nyt tulleet Abidjaniin, mikä on johtanut kiivaisiin taisteluihin entiselle presidentille uskollisten joukkojen kanssa,

  E.  toteaa, että YK:n mukaan Norsunluurannikolla on joulukuun 2010 jälkeen saanut surmansa satoja ihmisiä; toteaa, että uhrien todellinen määrä on todennäköisesti paljon suurempi, koska maan sisäosien väkivallasta ei aina kerrota lehdissä,

  F.  toteaa, että YK:n rauhanturvaajiin ja elimiin tarkoituksella kohdistetut iskut ovat sotarikoksia; toteaa, että Gbagboa kannattavat joukot ovat jatkuvasti uhanneet YK:n Norsunluurannikon operaatiota (ONUCI) ja tehneet siihen kohdistuneita hyökkäyksiä ja että entinen presidentti on käyttänyt rauhattomuuksia lietsovaa kieltä kehottaen väkivaltaan YK:n joukkoja ja Norsunluurannikolla olevia ulkomaalaisia vastaan; toteaa, että useat YK:n rauhanturvaajat ovat loukkaantuneet vakavasti tai jopa saaneet surmansa,

  G. toteaa, että Norsunluurannikolla on esiintynyt julmuuksia, kuten seksuaalista väkivaltaa, tahdonvastaisia katoamisia ja laittomia teloituksia, kohtuutonta ja summittaista voimankäyttöä siviiliväestöä kohtaan, ja että ne ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan,

  H. ottaa huomioon Norsunluurannikon hallituksen 18 huhtikuuta 2003 esittämän julistuksen 12 kohdan 3 alakohdan, jossa maa tunnusti Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivallan alueellaan 19. syyskuuta 2002 jälkeen tehtyjen rikosten osalta, toteaa, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjänvirasto aikoo laatia Norsunluurannikkoa koskevan alustavan selvityksen;

  I.   toteaa, että oikeusvaltion kunnioittaminen Norsunluurannikolla on huonontunut edelleen ja että sanan-, mielipiteen- ja tiedotusvälineiden vapautta rajoitetaan yhä enemmän,

  J.   toteaa, että Norsunluurannikon talous on huonontunut merkittävästi viimeisten neljän kuukauden aikana, kun Laurent Gbagbo on laittomasti kansallistanut pankki- ja kaakaoalaa ja ottanut mielivaltaisesti haltuunsa rahaa ja yksityisomaisuutta; toteaa Kansainvälisen valuuttarahaston varoittaneen äskettäin Norsunluurannikon tämänhetkisen tilanteen vakavista ja kielteisistä taloudellisista seurauksista koko Länsi-Afrikan alueelle,

  K. toteaa, että maassa vallitsevan terrorin ilmapiirin vuoksi noin miljoona ihmistä on joutunut siirtymään asuinsijoiltaan maan sisällä ja siirtymään naapurimaihin, kuten Liberiaan, Ghanaan, Togoon, Maliin ja Guineaan,

  L.  toteaa, että 17. maaliskuuta 2011 komissio viisinkertaisti Norsunluurannikolle annettavan EU:n humanitaarisen avun;

  M. toteaa, että yksimielisesti hyväksytyssä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1975(2011) Gbagboa kehotettiin väistymään välittömästi, vaadittiin siviileihin kohdistuvan väkivallan lopettamista heti ja asetettiin Gbagboa, hänen vaimoaan ja kolmea hänen liittolaistaan koskevia kohdennettuja talous- ja matkustuspakotteita,

  1.  tuomitsee entisen presidentin Gbagbon ja hänen tukijoidensa yritykset ohittaa Norsunluurannikon kansan tahto väkivalloin; kehottaa jälleen Laurent Gbagboa eroamaan ja luovuttamaan vallan välittömästi Alassane Ouattaralle; pitää tässä suhteessa myönteisenä hyväksyttyä päätöslauselmaa 1975(2011), jossa YK:n turvallisuusneuvosto esitti Norsunluurannikon vaalien jälkeisen kriisin alun jälkeen jyrkimmän kannanottonsa kehottaen Gbagboa siirtymään syrjään välittömästi;

  2.  pahoittelee sitä, ettei tilanteeseen ole löydetty diplomaattista ratkaisua edes Afrikan unionin suosittamien ratkaisujen joukosta ja että vaalien jälkeisessä kriisissä on turvauduttu väkivaltaan ja aseellisiin yhteenottoihin;

  3.  muistuttaa, että yleiset vaalit ovat ainoa demokraattisen legitiimiyden tae ja että Alassane Ouattaran valinta heijastaa Norsunluurannikon kansan omaa tahtoa; kehottaa kaikkia Norsunluurannikon hallintoelimiä, kuten maan puolustus- ja turvallisuusjoukkoja (FDSCI), luovuttamaan vallan välittömästi demokraattisesti valitulle presidentti Ouattaralle ja hänen hallitukselleen;

  4.  tuomitsee erittäin jyrkästi väkivallan lisääntymisen Norsunluurannikolla ja erityisesti raskaiden aseiden käyttämisen siviilejä vastaan, mikä on aiheuttanut paljon kuolonuhreja; ilmaisee syvän myötätuntonsa kaikille Norsunluurannikon epäoikeudenmukaisuuksien ja väkivallan viattomille uhreille sekä heidän perheilleen; korostaa, että siviileihin, kuten naisiin, lapsiin ja maasta toiseen siirtymään joutuneisiin henkilöihin, kohdistettua väkivaltaa ei hyväksytä ja se on lopetettava heti;

  5.  tuomitsee voimakkaasti ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön loukkaukset, joita siviileihin on tiettävästi kohdistettu, mikä käsittää myös laittomat teloitukset sekä seksuaalisen väkivallan; toteaa, että YK:n turvallisuusneuvoston mukaan nämä toimet voivat olla rikoksia ihmisyyttä vastaan; vastustaa jyrkästi kaikenlaista tiedotusvälineiden käyttöä vihanlietsontaan; kehottaa poistamaan kaikki sananvapauden harjoittamiselle asetetut rajoitukset; tuomitsee neljän ihmisen, joista kaksi on EU:n kansalaisia, sieppauksen hotellista Abidjanissa alueella, joka on Gbagboa tukevien joukkojen hallinnassa, ja kehottaa vapauttamaan heidät välittömästi;

  6.  katsoo, että syylliset eivät saa jäädä rankaisematta ja että kaikki siviiliväestöön kohdistuneisiin rikoksiin syyllistyneet on kaikin keinoin pyrittävä selvittämään ja saamaan oikeuden tuomittaviksi myös kansainvälisellä tasolla; pitää tässä yhteydessä myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston perustamaa tutkintakomiteaa; viittaa YK:n turvallisuusneuvoston toteamukseen, jonka mukaan Kansainvälinen rikostuomioistuin voi päättää Norsunluurannikon tilanteeseen liittyvästä lainkäyttövallastaan; kehottaa kaikkia Norsunluurannikon toimijoita tekemään yhteistyötä näiden elinten kanssa, jotta oikeus toteutuisi; kehottaa EU:ta antamaan näissä tutkinnoissa kaiken tarvittavan tuen;

  7.  tuomitsee jyrkästi kaiken ONUCIin ja EU:hun kohdistetun pelottelun ja niiden toiminnan vaikeuttamisen;

  8.  pitää myönteisinä YK:n turvallisuusneuvoston, Afrikan unionin ja EU:n neuvoston hyväksymiä kohdennettuja lisäpakotteita, joita ovat esimerkiksi viisumikielto ja varojen jäädyttäminen ja joita sovelletaan kaikkiin henkilöihin ja elimiin, jotka vastustavat presidentin valtaa; pitää samoin myönteisenä Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston päätöksiä, joiden mukaan ne kieltäytyvät yhteistyöstä laittoman hallituksen kanssa; korostaa, että näitä pakotteita on sovellettava siihen saakka, kunnes lailliset viranomaiset palaavat valtaan;

  9.  pitää myönteisenä, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1975(2011) annettiin turvallisuusneuvoston täysi tuki ONUCIlle kaikkien tarpeellisten keinojen käyttämiseksi, jotta se voisi toteuttaa tehtäväänsä siviilien suojelemiseksi ja raskaiden aseiden käytön estämiseksi tulevaisuudessa, ja hyväksyttiin nämä toimet; kehottaa tässä suhteessa vahvistamaan ONUCIn kapasiteettia nopeasti ja merkittävästi, jotta voidaan taata siviilien tehokas suojelu Norsunluurannikolla;

  10. toteaa, että mandaattinsa mukaisesti ONUCI on jo ryhtynyt toimiin Abidjanissa raskaiden aseiden käytön lopettamiseksi ja siviilien ja YK:n henkilöstön suojelemiseksi ranskalaisten Licorne-joukkojen avulla YK:n pääsihteerin pyynnöstä;

  11. kiittää ja tukee Afrikan unionin ja ECOWASin alaisuudessa harjoitettua sovittelua vastakkainasettelun välttämiseksi ja esittää jälleen kaikille Norsunluurannikon poliittisille voimille kehotuksensa osoittaa sitoutumisensa rauhanomaiseen ja demokraattiseen vallansiirtoon, jotta näin voitaisiin välttää verenvuodatuksen jatkuminen; tukee Afrikan unionin suunnitelmaa kattavasta rauhanomaisesta ratkaisusta kriisiin ja korostaa, että kaikkien Afrikan maiden on osoitettava yksimielisyyttä ja toimittava samalla tavoin rauhan palauttamiseksi Norsunluurannikolle;

  12. kehottaa presidentti Ouattaraa edistämään rauhaa ja kansallista sovintoa ja muistuttaa, että sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan eivät vanhene;

  13. on hyvin huolissaan yhä pahenevasta ihmisoikeustilanteesta Norsunluurannikolla ja sen naapurimaissa ja erityisesti Liberiassa; kehottaa kaikkia Norsunluurannikon toimijoita takaamaan humanitaaristen järjestöjen turvallisen ja esteettömän pääsyn maan kaikkiin osiin; pitää myönteisenä komissaari Georgievan ilmaisemaa EU:n sitoutumista avunantoon humanitaarisen kriisin ratkaisemiseksi;

  14. korostaa tarvetta pikaisiin poliittisiin toimiin Norsunluurannikon humanitaarisen tilanteen käsittelemiseksi ja uuden muuttoliikekriisin välttämiseksi alueella; kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota koordinoimaan toimiaan muiden kansainvälisten avunantajien kanssa; kehottaa kansainvälistä yhteisöä noudattamaan humanitaariseen apuun liittyviä sitoumuksia, jotta Norsunluurannikon ja sen naapurimaiden väestön kiireellisiin tarpeisiin voitaisiin vastata;

  15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päästölauselman neuvostolle ja komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Catherine Ashtonille, YK:n turvallisuusneuvostolle ja YK:n pääsihteerille, ONUCIlle, Afrikan unionin toimielimille, ECOWASille, AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle, jäsenvaltioiden hallituksille sekä Norsunluurannikon valitulle presidentille Alassane Ouattaralle.