Predlog skupne resolucije - RC-B7-0274/2011Predlog skupne resolucije
RC-B7-0274/2011

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o primeru Ai Weiweija

6. 4. 2011

v skladu s členom 122(5) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ALDE (B7‑0274/2011)
GUE/NGL (B7‑0275/2011)
ECR (B7‑0276/2011)
PPE (B7‑0277/2011)
Verts/ALE (B7‑0278/2011)
S&D (B7‑0279/2011)

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Sonik, László Tőkés v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser v imenu skupine S&D za Komisijo
Edward McMillan-Scott, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE
Helga Trüpel, Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR
Rui Tavares v imenu skupine GUE/NGL
Fiorello Provera


Postopek : 2011/2664(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0274/2011
Predložena besedila :
RC-B7-0274/2011
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o primeru Ai Weiweija

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, sprejetih v tem mandatu, o položaju človekovih pravic na Kitajskem,

–   ob upoštevanju člena 122(5) svojega poslovnika,

A. ker so kitajske oblasti zaradi vala pozivov na internetu h kitajski „jasminovi revoluciji“ (kar je plod političnega razvoja v Tuniziji, Egiptu in Libiji) izvršile vrsto dejanj proti borcem za človekove pravice in disidentom in jih splošno zatrle,

B.  ker se je za mednarodno priznanim umetnikom in kritikom režima Ai Weiweijem, potem ko so ga v nedeljo, 3. aprila, pri varnostnem pregledu na letališču v Pekingu pridržali, izgubila vsaka sled,

C. ker naj bi poleg njegovega pridržanja policija preiskala njegov studio in zaplenila različne predmete,

D. ker so Ai Weiweiju nedavno preprečili potovanje v Oslo na prireditev podelitve Nobelovih nagrad in mu po otvoritvi njegove razstave sončničnih semen v Londonu odredili hišni pripor, njegov studio v Šanghaju pa premetali,

E.  ker je Ai Weiwei zunaj Kitajske splošno poznan, kljub temu pa kot umetnik na Kitajskem ne sme razstavljati svojih del, čeprav je zaslovel s sodelovanjem pri oblikovanju olimpijskega stadiona „Ptičje gnezdo“,

F.  ker je Ai Weiwei dosegel nacionalni in mednarodni sloves z objavo imen otrok, žrtev sečuanskega potresa, zaradi česar so ga neznanci pretepli, tako da je v Nemčiji končal v bolnišnici,

G. ker je Ai Weiwei eden najvidnejših podpisnikov Listine 08, peticije, s katero Kitajsko pozivajo, naj nadaljuje politične reforme in varstvo človekovih pravic,

1.  obsoja neupravičeno in nesprejemljivo pridržanje kritika režima in mednarodno priznanega umetnika Ai Weiweija;

2.  poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi Ai Weiweija in izraža solidarnost z njegovimi miroljubnimi dejavnostmi in pobudami za demokratične reforme in varstvo človekovih pravic;

3.  poudarja, da policija Ai Weiweijevi ženi ni želela posredovati informacij v zvezi z razlogi za njegovo pridržanje;

4.  poudarja, da je pridržanje Ai Weiweija, poleg številnih aretacij, pretiranih zapornih kazni, poostrenega osebnega nadzora in vse bolj represivno omejevanje tujih novinarjev, značilno za nedavno splošno zatiranje borcev za človekove pravice in disidentov na Kitajskem;

5.  poziva podpredsednico Komisije in visoko predstavnico Unije za zunanjo in varnostno politiko Catherine Ashton, naj še naprej na najvišji ravni pri svojih stikih s kitajskimi oblastmi obravnava vprašanje kršitev človekovih pravic, med drugim nedavno izrečeni zaporni kazni 10 let Liu Xianbinu in 11 let Liu Xiaoboju ter na primer zadeve Liu Xia, Chen Guangchenga, Liu Xianbina, Hu Jia, Tang Jitiana, Jiang Tianyonga, Teng Biaoja, Liu Shihuija, Tang Jinglinga, Li Tiantian, Ran Yunfeija, Ding Maoa and Chen Weija, poleg tega z zaskrbljenostjo ugotavlja, da njihovi partnerji in družine živijo v represivnih pogojih, ter jo poziva naj o teh zadevah po prihodnjem političnem dialogu na visoki ravni med EU in Kitajsko, v katerem bo sodelovala, poroča Evropskemu parlamentu;

6.  ugotavlja, da so razmere na področju človekovih pravic v tej državi resnično zaskrbljujoče; poudarja, da je treba izvesti celovito oceno dialoga med EU in Kitajsko o človekovih pravicah, vključno s seminarjem o pravnih vidikih človekovih pravic, da bi ocenili uporabljeno metodologijo in dosežen napredek;

7.  poziva podpredsednico Komisije in visoko predstavnico Unije za zunanjo in varnostno politiko, naj ponovno preuči ta dialog, da bo uspešen in usmerjen v cilje, ter naj stori vse, kar je potrebno, in hitro organizira naslednji dialog o človekovih pravicah, v katerem se bodo izpostavili ti primeri in druge kršitve človekovih pravic, navedeni v resoluciji Evropskega parlamenta;

8.  opominja, da Kitajsko od leta 1949 vodi ena sama stranka, glede na nedavni politični razvoj in zaradi slabšanja razmer na področju človekovih pravic pa meni, da bi morale politične strani v EU ponovno preučiti svoje odnose;

9.  meni, da se morajo odnosi med EU in Kitajsko razvijati z doseganjem pravega, obetavnega in učinkovitega političnega dialoga in da bi morale biti človekove pravice sestavni del novega okvirnega sporazuma, o katerem ravno potekajo pogajanja s Kitajsko;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanjo in varnostno politiko, predsedniku Sveta Evropske unije, Komisiji in predsedniku, predsedniku vlade in Nacionalnemu ljudskemu kongresu Ljudske republike Kitajske.