Предложение за обща резолюция - RC-B7-0334/2011Предложение за обща резолюция
RC-B7-0334/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Беларус

11.5.2011

внесено съгласно член 122, параграф 5 от Правилника
вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
S&D (B7‑0334/2011)
PPE (B7‑0336/2011)
ALDE (B7‑0338/2011)
ECR (B7‑0339/2011)
ALDE (B7‑0341/2011)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Dominique Baudis, Bogusław Sonik от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis,Кристиан Вигенин, Marek Siwiec от името на групата S&D
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Gerben-Jan Gerbrandy, Jelko Kacin от името на групата ALDE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski, Paweł Robert Kowal от името на групата ECR
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda от името на групата Verts/ALE

Процедура : 2011/2686(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0334/2011
Внесени текстове :
RC-B7-0334/2011
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно Беларус

Европейският парламент,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Беларус, по-специално резолюциите от 10 март 2011 г., 20 януари 2011 г. и 17 декември 2009 г.,

–   като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън от 18 февруари 2011 г. относно приемането и произнасянето на присъда на беларуски представител на опозицията и изявлението на нейния говорител от 10 април 2011 г. относно репресиите срещу независимите медии в Беларус,

–   като взе предвид Решение 2011/69/ОВППС на Съвета от 31 януари 2011 г. за изменение на Решение 2010/639/ОВППС на Съвета относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус,

–   като взе предвид окончателния доклад относно президентските избори в Беларус, публикуван от Бюрото за демократични институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ) и Парламентарната асамблея на ОССЕ от 22 февруари 2011 г.,

–   като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

А. като има предвид, че кандидатите за президент: Алес Михалевич, Владимир Некляев, Виталий Римашевски, Андрей Санников, Николай Статкевич и Дмитрий Ус и ръководителите на техните предизборни кампании, по-специално Павел Северинец, Владимир Кобец, Сергей Марцелев, понастоящем са изправени пред съдебни процеси, в резултат на които е възможно да получат присъди до 15 години лишаване от свобода,

Б.  като има предвид, че редица активисти на опозицията, включително Анатолий Лебедко, лидер на опозиционната Обединена гражданска партия (ОГП), бившите кандидати за президенти Виталий Римашевски и Алес Михалевич, главният редактор на портала за онлайн новини Наталия Радина, Андрей Дмитриев, мениджър на предизборната кампания на опозиционния кандидат за президент, Владимир Некляев, и активистът на кампанията „Кажи истината!“, Сергей Возняк, бяха освободени от центъра за предварително задържане на КГБ и поставени под домашен арест, докато разследването срещу тях продължава; като има предвид, че Алес Михалевич и Наталия Радина напуснаха страната, за да избегнат съдебен процес, докато Дмитрий Бондаренко, доверено лице на Андрей Санников при последната кампания за президентските избори, бе осъден на две години наказателна колония с общ режим,

В.  като има предвид, че Александър Атрошчанков, Александър Молчанов, Дмитрий Новик, Васил Парфянко, членове на екипите за предизборна кампания на кандидатите на демократичната опозиция Владимир Некляев и Андрей Санников, Никита Лиховид, член на движението „За свобода“, активистите на Младежкия фронт Алес Киркевич, Змицер Дашкевич и Едуард Лобов, Павел Виноградов, активист на кампанията „Говори истината“, непартийният активист Андрей Протосеня, историкът Дмитрий Дрозд, участникът в протестите Владимир Хомиченко Khamichenka и Дмитрий Бондаренко, координатор на гражданската кампания „Европейска Беларус“, бяха осъдени на лишаване от свобода от една до четири години във връзка с демонстрациите, проведени на 19 декември 2010 г.,

Г.  като има предвид съществуващите доказателства за това, че полицията изтезава хора, за да ги принуди да признаят престъпления срещу държавата, в които те са обвинени, включително случаите на Олга Класовска и Алес Михалевич,

Д. като има предвид, че на 25 април 2011 г. Министерството на информацията на Беларус е внесло заявление пред Върховния икономически съд, с което се иска закриването на независимите вестници „Народная воля“ и „Наша нива“,

Е.  като има предвид, че Анджей Почобут, журналист, работещ за телевизионния канал „Белсат“ и вестник „Газета Виборча“, е бил арестуван и е изправен пред лишаване от свобода до две години по обвинения в „обида на президента“ вследствие на публикувана неотдавна статия; като има предвид, че Анджей Почобут е признат от „Амнести Интернешънъл“ за лишен от свобода заради убежденията си; като има предвид, че Ирина Халип, съпруга на Андрей Санников, също така бе арестувана и е изправена пред обвинения във връзка с протестите; като има предвид, че понастоящем тя е под домашен арест и й е забранено да се свързва със съпруга си;

Ж. като има предвид, че репресивните мерки срещу членовете на демократичната опозиция, свободните медии, активистите на гражданското общество и защитниците на правата на човека са засилени още повече въпреки многократните призиви на международната общност за незабавното им прекратяване; като има предвид, че това положение представлява сериозно нарушение на многобройните международни ангажименти, поети от Беларус,

1.  решително осъжда всички присъди въз основа на наказателното обвинение в „масови безредици“ и счита, че те са произволни и политически мотивирани; подчертава, че съгласно получените сведения властите не са успели да докажат вината на обвиняемите, че процесите са проведени при закрити врата, че на задържаните е отказана възможността да призоват свои свидетели и да се срещат насаме и редовно със своите процесуални представители, че адвокатите на обвинените са получили няколко предупреждения от Министерството на правосъдието и че някои от тях са били лишени от адвокатски права; поради това заявява, че съдебните процеси не са били проведени безпристрастно;

2.  счита всички обвинения срещу кандидатите за президент Владимир Некляев, Витали Римашевски, Николай Статкевич, Дмитрий Ус и Андрей Санников за незаконни и недопустими; призовава кандидатите да бъдат оправдани и да не бъдат подлагани на по-нататъшно преследване; във връзка с това осъжда незачитането на основните права на свобода на сдружаване и свобода на изразяване, демонстрирано от беларуските органи и призовава за незабавно и безусловно освобождаване на всички участници в протестите, които все още са задържани и за снемане на всички обвинения от тях;

3.  изразява своята дълбока загриженост поради влошаването на положението на защитниците на правата на човека в Беларус; решително осъжда неотдавнашните клеветнически твърдения, например срещу Алес Бяляцки, председател на Центъра за права на човека „Вясна“, отправени от президента на Беларус и няколко журналисти от държавните медии, които заявиха в своите коментари относно бомбения атентат в метрото в Минск, че „в страната има пета колона“;

4.  осъжда продължаващата атмосфера на страх и сплашване на политическите опоненти в Беларус и продължаващото преследване на опозиционни фигури от президентските избори през декември 2010 г. насам;

5.  настоятелно призовава властите на Беларус да премахнат пречките пред свободата на движение на украинските граждани Марина Цапок и Максим Кицюк и на руския гражданин Андрей Юров, представители на Комитета по международен контрол на положението на правата на човека в Беларус, на които бе отказан достъп на територията на Беларус, както и на Алик Мнацаканян и Виктория Громова, руски защитници на правата на човека, които бяха задържани на 4 май 2011 г. в бюрото на Центъра за права на човека „Вясна“, а скоро след това депортирани от Беларус и им бе наложена забрана за влизане в страната в продължение на две години; във връзка с това осъжда всички действия срещу защитниците на правата на човека, извършвани от беларуските власти;

6.  осъжда систематичния тормоз и сплашване, както и увеличаващия се натиск върху независимите журналисти и медии в Беларус; във връзка с това настоятелно призовава беларуските власти да спрат процедурата за закриване на седмичниците „Народная воля“ и „Наша нива“, да се въздържат от ограничаване на достъпа до два независими интернет портала „Карта '97“ и „Белоруский партизан“, което би довело до значителни ограничения на медийния плурализъм в Беларус, както и да освободят Анджей Почобут и да снемат всички обвинения към него;

7.  осъжда липсата на каквото и да било независимо разследване на бруталното използване на сила от полицията и службите на КГБ срещу участниците в протестите в деня на изборите, по-специално като се има предвид, че Беларус отхвърли призива на 14 държави-членки на ЕС за изпращане на проучвателна мисия за правата на човека под егидата на ОССЕ, която да разследва мащабните репресии срещу опозицията непосредствено след изборите през декември 2010 г.; приветства междинния доклад на д-р Neil Jarman, специален докладчик на Комитета по международен контрол на положението на правата на човека в Беларус и изразява възмущението си от факта, че защитници на правата на човека от различни страни от ОССЕ отново са били задържани в Минск;

8.  призовава Комисията, Съвета, върховния представител и други страни партньори на ЕС да разширят рестриктивните мерки срещу режима в Беларус, включително чрез налагане на целенасочени икономически санкции, по-специално срещу държавни предприятия;

9.  подчертава, че в светлината на продължаващите безпрецедентни репресии срещу опозицията ЕС трябва да намери нови пътища за подкрепа на беларуското гражданско общество за улесняване на повишаването на обществената осведоменост, предотвратяване на пълното фрагментиране на политическата опозиция и поддържане на политическа алтернатива на режима на Лукашенко; призовава за поддържане и засилване на подкрепата от страна на ЕС за партиите на демократичната опозиция, организациите на гражданското общество и независимите медии, например чрез Европейския инструмент за демокрация и права на човека;

10. подчертава, че потенциалният ангажимент на ЕС към Беларус ще бъде предмет на строги условия и ще зависи от ангажимента на Беларус по отношение на спазването на човешките права и принципите на правовата държава, както се заявява в Съвместна декларация от срещата на високо равнище в Прага за Източното партньорство от 7 май 2009 г., подписан и от правителството на Беларус;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на парламентарните асамблеи на ОССЕ и Съвета на Европа и на правителството и парламента на Беларус.