Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0334/2011Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0334/2011

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE referitoare la Belarus

11.5.2011

depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
S&D (B7‑0334/2011)
PPE (B7‑0336/2011)
ALDE (B7‑0338/2011)
ECR (B7‑0339/2011)
ALDE (B7‑0341/2011)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Dominique Baudis, Bogusław Sonik în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Gerben-Jan Gerbrandy, Jelko Kacin în numele Grupului ALDE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski, Paweł Robert Kowal în numele Grupului ECR
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda în numele Grupului Verts/ALE

Procedură : 2011/2686(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0334/2011

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Belarus

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Belarus, în special cea din 10 martie 2011, cea din 20 ianuarie 2011 și cea din 17 decembrie 2009,

–   având în vedere declarația Vice-Președintelului Comisiei/Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton, de la 18 februarie 2011, privind inculparea și condamnarea unui reprezentant al opoziției belaruse și având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant al UE Catherine Ashton de la 10 aprilie 2011 privind represiunea împotriva presei independente din Belarus,

–   având în vedere Decizia 2011/69/PESC a Consiliului din 31 ianuarie 2011 de modificare a Deciziei 2010/639/PESC a Consiliului privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus,

–   având în vedere raportul final privind alegerile prezidențiale din Belarus a Biroului pentru instituții democratice și drepturile omului publicat de OSCE (OSCE/BIDDO) și de Adunarea parlamentară a OSCE (AP OSCE) la 22 februarie 2011,

–   având în vedere articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât candidații prezidențiali Ales Mikhalevich, Uladzimir Nyaklyaeu, Vital Rymasheuski, Andrey Sannikau, Mikalay Statkevich și Dimitrji Uss, precum și șefii de campanie ai acestora, în special Pavel Seviarynets, Vladimir Kobets și Sergey Martselev, sunt în prezent judecați în cadrul unor procese care ar putea avea ca rezultat sentințe privative de libertate de până la 15 ani;

B.  întrucât mai mulți activiști din opoziție, inclusiv Anatol Lyabedzka, liderul Partidului Civid Unit (AHP) de opoziție, foștii candidați la președinție Vital Rymasheuski și Ales Mikhalevich, redactorul-șef al unui portalul de știri on-line Natalya Radzina, Andrey Dzmitryeu, liderul de campanie al candidatului de opoziție la alegerile prezidențiale Uladzimer Nyaklyaeu și activistul campaniei „Spune adevărul!” Syarhey Vaznyak, au fost eliberați din centrul KGB de detenție premergătoare proceselor în instanță și trimiși în arest la domiciliu în timp ce ancheta desfășurată împotriva lor continuă; întrucât Ales Mikhalevich și Natalya Radzina au fugit din țară pentru a nu fi judecați, în timp ce Dzmitry Bandarenka, un susținător al lui Andrey Sannikau într-o campanie electorală prezidențială anterioară, a fost trimis într-o colonie penală de regim general timp de doi ani;

C. întrucât Aliaksandr Atroshchankau, Aliaksandr Malchanau, Dzmitry Novik, Vasil Parfiankou, membri în echipele de campanie electorală ale candidaților de opoziție democratică Uladzimir Niakliayeu și Andrei Sannikau, Mikita Likhavid, membru al mișcării „Pentru Libertate, Ales Kirkevich, Zmister Dashkevich, Eduard Lobau, activiști în „Frontul tinerilor”, Paval Vinahradau, activist al campaniei „Spune adevărul”, Andrei Pratasienya, activist independent, istoricul Dzmitry Drozd, Uladzemir Khamichenka, participant la protest, Dzmitry Bandarenka, coordonator al campaniei civile „Belarusul european”, au fost condamnați la închisoare de la 1 la 4 ani în legătură cu demonstrațiile de la 19 decembrie 2010;

D. întrucât există dovezi că poliția recurge la tortură pentru a obliga unele persoane să își recunoască presupusele crime împotriva statului, așa cum demonstrează cazul Olgăi Klasowska și cazul lui Ales Mikhalevic;

E.  întrucât la 25 aprilie 2011, Ministerul Informațiilor din Belarus a depus pe lângă Curtea Economică Supremă cereri pentru închiderea a două ziare independente, „Narodnaya Volia” și „Nasha Niva”;

F.  întrucât dl. Andrzej Poczobut, jurnalist la televiziunea Belsat și la ziarul „Gazeta Wyborcza” a fost arestat și riscă să primească o pedeapsă de până la doi ani pentru așa-numita „insultare a președintelui” pentru articolele pe care le-a publicat recent; întrucât dl. Poczobut este recunoscut de Amnesty International drept prizonier politic; întrucât și jurnalista Iryna Khalip, soția lui Andrey Sannikau, a fost arestată și urmează să fie inculpată în legătură cu protestele; întrucât dna Khalip se află în momentul de față sub arest la domiciliu și i s-a interzis să comunice cu soțul ei;

G. întrucât măsurile represive împotriva membrilor opoziției democratice, a presei libere, a activiștilor societății civile și a apărătorilor drepturilor omului au fost înăsprite și mai mult, în ciuda apelurilor repetate făcute de comunitatea internațională pentru oprirea lor imediată; întrucât această situație constituie o încălcare gravă a numeroase angajamente internaționale oferite de Belarus,

1.  condamnă cu fermitate toate condamnările sub acuzația de „agitare a maselor" și le consideră arbitrare și cu motivație politică; subliniază că, potrivit relatărilor, autoritățile nu au dovedit vinovăția inculpaților, că procesele au avut loc cu ușile închise, că inculpaților nu li s-a dat ocazia de a aduce martori și de a se întâlni personal și cu regularitate cu reprezentanții lor legali, că avocații persoanelor puse sub acuzare au primit mai multe avertismente din partea Ministerului de Justiție, iar unii dintre aceștia au fost chiar expulzați din barou; declară, prin urmare, că procesele nu s-au desfășurat într-o manieră imparțială;

2.  consideră că toate capetele de acuzare formulate împotriva candidaților la președinție Vladimir Neklyayev, Vitaly Rymashevsky, Nikolai Statkevich, Dmitry Uss și Andrei Sannikov sunt ilegale și inadmisibile; solicită achitarea candidaților și abținerea de la orice altă formă de persecutare a acestora; în acest context, condamnă lipsa de respect pentru drepturile fundamentale la libera întrunire și la libera exprimare de care au dat dovadă autoritățile din Belarus și solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor protestatarilor aflați încă sub arest și retragerea tuturor acuzațiilor formulate împotriva acestora;

3.  își exprimă profunda îngrijorare față de deteriorarea situației apărătorilor drepturilor omului din Belarus; condamnă cu fermitate acuzațiile calomniatoare aduse, de exemplu, împotriva lui Ales Bialiatski, Președintele Centrului pentru drepturile omului „Viasna”, de către președintele belarus și mai mulți ziariști din presa de stat, care, în comentariile lor privind atacul cu bombă asupra metroului de la Minsk, că „în țară există o a cincea coloană”;

4.  condamnă climatul de teamă și intimidare care persistă în rândul opozanților politici din Belarus și persecutarea continuă a unor figuri din opoziție de la alegerile prezidențiale din decembrie 2010 ;

5.  solicită insistent autorităților din Belarus să elimine obstacolele din calea libertății de circulație a cetățenilor ucraineni Marina Tsapok și Maxim Kitsyuk și a cetățeanului rus Andrey Yurov, reprezentanți ai Comisiei de control internațional cu privire la situația drepturilor omului din Belarus, cărora li s-a refuzat intrarea pe teritoriul acestei țări, și din a lui Alik Mnatsnakyan și a Viktoriei Gromova, cetățeni ruși, apărători ai drepturilor omului care au fost arestați la 4 mai 2011 în biroul Centrului pentru drepturile omului „Viasna”, ulterior fiind deportați din Belarus și interzicându-li-se intrarea în această țară timp de doi ani; în acest context, condamnă toate acțiunile împotriva apărătorilor drepturilor omului întreprinse de autoritățile din Belarus;

6.  condamnă intimidarea și hărțuirea sistematică a jurnaliștilor independenți și a chioșcurilor de ziare independente din Belarus, precum și presiunile tot mai mari făcute asupra acestora; în acest context, solicită insistent autorităților din Belarus să oprească procedura de închidere a ziarelor săptămânale Narodnaya Volia și Nasha Niva, să nu limiteze accesul la cele două portaluri online independente Karta '97 și Bielorusskij Partizan, întrucât acest lucru ar însemna limitarea gravă a pluralismului mediatic în Belarus, și să îl elibereze pe Andrzej Poczobut și să retragă toate acuzațiile formulate împotriva acestuia;

7.  condamnă lipsa unor anchete independente cu privire la utilizarea brutală a forței de către poliție și serviciile KGB împotriva protestatarilor în ziua alegerilor, în special după ce Belarus a respins un apel făcut de 14 state membre ale UE în vederea unei misiuni de informare cu privire la drepturile omului sub auspiciile OSCE, care să investigheze reprimarea masivă a opoziției în urma alegerilor din decembrie 2010; salută raportul provizoriu prezentat de Dr. Neil Jarman, raportor special al Comisiei de control internațional cu privire la situația drepturilor omului din Belarus, și este consternat de faptul că în Minsk au fost arestați mai mulți apărători ai drepturilor omului din mai multe țări OSCE;

8.  solicită Comisiei, Consiliului, Înaltului Reprezentant și altor țări partenere ale UE să extindă măsurile restrictive împotriva regimului din Belarus, inclusiv prin impunerea unor sancțiuni economice punctuale, în special împotriva întreprinderilor de stat;

9.  subliniază că, dată fiind reprimarea continuă, fără precedent, a opoziției, UE trebuie să găsească modalități noi de a ajuta societatea civilă din Belarus, facilitând sensibilizarea populației, împiedicând fragmentarea completă a opoziției politice și susținând o alternativă politică la regimul Lukashenka; solicită ca UE să mențină și să îmbunătățească asistență acordată partidelor de opoziție democratică, organizațiilor societății civile și magazinelor de presă, de exemplu prin Instrumentul European pentru democrație și drepturile omului;

10. subliniază că un eventual angajament al UE cu Belarus va avea loc numai sub rezerva unei condiționalități stricte și va depinde de angajamentul Belarusului de a respecta drepturile omului și statul de drept, în conformitate cu Declarația comună de la summitul privind Parteneriatul Estic de la 7 mai 2009, la care guvernul din Belarus este cosemnatar;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Adunării Parlamentare a OSCE, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, precum și parlamentului și guvernului din Belarus.