Közös állásfoglalási indítvány - RC-B7-0396/2011Közös állásfoglalási indítvány
RC-B7-0396/2011

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az Orosz Állami Duma decemberi választására való felkészülésről

5.7.2011

az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
Verts/ALE (B7‑0396)
PPE (B7‑0448/2011)
ALDE (B7‑0450/2011)
ECR (B7‑0451/2011)
S&D (B7‑0452/2011)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Monica Luisa Macovei, a PPE képviselőcsoport nevében
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, az S&D képviselőcsoport nevében
Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, az ALDE képviselőcsoport nevében
Werner Schulz, Rebecca Harms, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, az ECR képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2011/2752(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B7-0396/2011

Az Európai Parlament állásfoglalása az Orosz Állami Duma decemberi választására való felkészülésről

Az Európai Parlament,

–    tekintettel az Európai Unió és az Orosz Föderáció között megkötött partnerségi és együttműködési megállapodásra, amely 1997-ben lépett életbe, és amelyet az azt felváltó új megállapodás megszületéséig meghosszabbítottak,

–   tekintettel arra, hogy jelenleg tárgyalások folynak az EU–Oroszország kapcsolatoknak új, átfogó keretet biztosító új megállapodásról, valamint tekintettel a 2010-ben kezdeményezett modernizációs partnerségre,

–   tekintettel az Oroszországról és az EU és Oroszország közötti kapcsolatokról szóló, korábbi jelentéseire és állásfoglalásaira, különösen az EU–Oroszország csúcstalálkozóról szóló, 2011. június 9-i állásfoglalására[1], az oroszországi jogállamiságról szóló, 2011. február 17-i állásfoglalására[2], az EU–Oroszország csúcstalálkozó következtetéseiről szóló, 2010. június 17-i állásfoglalására, a 2009. november 18-i, stockholmi EU–Oroszország csúcstalálkozót megelőző, 2009. november 12-i állásfoglalására[3], valamint az emberi jogi aktivisták ellen Oroszországban elkövetett gyilkosságokról[4] és az energiabiztonság külső aspektusairól szóló, 2009. szeptember 17-i állásfoglalásaira[5],

–   tekintettel az EU és Oroszország közötti emberi jogi konzultációkra és különösen az e tárgyban tartott legutóbbi, 2011. május 4-i ülésre,

–   tekintettel az orosz Igazságügyi Minisztérium 2011. június 22-i határozatára, amelyben elutasította a Népi Szabadság Pártja (Parnasz) hivatalos bejegyzés iránti kérelmét, illetve korábbi hasonló esetekre, amelyek következtében lehetetlenné válik e pártok választásokon való részvétele,

–   tekintettel Catherine Ashtonnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének az oroszországi pártok bejegyzésével kapcsolatban tett 2011. június 22-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a demokratikus elvek fenntartásának kötelezettségére, amely Oroszország Európa Tanácsban való tagságából és az Európai Emberi Jogi Egyezmény Oroszország általi aláírásából fakad;

–   tekintettel a 2011. június 9–10-én Nyizsnyij Novgorodban tartott EU–Oroszország csúcstalálkozó eredményére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a politikai pluralizmus a demokrácia és a modern társadalom egyik sarokköve és a politikai legitimáció egyik forrása,

B.  mivel 2011. április 12-én az Emberi Jogok Európai Bírósága bírálta a politikai pártok oroszországi bejegyzésének nehézkes eljárásait, amelyek nem felelnek meg az Emberi Jogok Európai Egyezményének,

C. mivel az ODIHR megfigyelői a 2003-as parlamenti választások során látogatást tettek Oroszországban, és javasolták, hogy hat héttel a választások előtt kezdje meg munkáját egy 60 hosszú távú és 400 rövid távú megfigyelőből álló standard EBESZ-küldöttség,

D. mivel továbbra is aggasztóak az Orosz Föderációban végbemenő, az emberi jogok tiszteletben tartásával és védelmével, valamint a közmegegyezésen alapuló demokratikus elvek, szabályok és eljárások tiszteletben tartásával kapcsolatos fejlemények; mivel az Orosz Föderáció az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet és az ENSZ teljes jogú tagja, és ezért elkötelezte magát az e szervezetek által támogatott demokratikus alapelvek és emberi jogok tiszteletben tartása mellett,

1.  megerősíti azon meggyőződését, hogy a stratégiai együttműködés kialakítása tekintetében Oroszország továbbra is az Európai Unió egyik legfontosabb partnere, és nemcsak gazdasági és kereskedelmi érdekei esnek egybe az Európai Unióéival, hanem a közös szomszédságban és a globális szinten folytatott szoros együttműködés célkitűzése is;

2.  megerősíti a Nyizsnyij Novgorodban tartott EU–Oroszország csúcstalálkozóról szóló, 2011. június 9-i állásfoglalását;

3.  sajnálja az orosz hatóságok határozatát, amelyben elutasították a Népi Szabadság Pártja (Parnasz) 2011. decemberi soron következő Duma-választásokra történő hivatalos bejegyzését; felszólítja az orosz hatóságokat a szabad és tisztességes választások biztosítására és az ezzel ellentétes határozatok és szabályok visszavonására;

4.  ismételten hangsúlyozza aggályait azon nehézségekkel kapcsolatban, amelyekkel a politikai pártok a választásokon való részvételhez szükséges bejegyzés során szembesülnek, és amelyek ténylegesen akadályozzák a politikai versenyt Oroszországban, korlátozzák a választópolgárok választási lehetőségeit, és azt mutatják, hogy a politikai pluralizmusnak még valós akadályai vannak az országban;

5.  hangsúlyozza, hogy az Állami Duma választásának az Európa Tanács és az EBESZ által meghatározott választási előírások végrehajtásán kell alapulnia; sürgeti az orosz hatóságokat, hogy engedélyezzék az EBESZ/Európa Tanács részére, hogy hosszú távú választási megfigyelő küldöttséget indítsanak, és hogy már a legkorábbi szakasztól fogva maradéktalanul működjenek ezzel együtt, továbbá felszólítja az alelnököt/főképviselőt, hogy ragaszkodjon egy választási megfigyelő küldöttség létrehozásához e célból; kéri, hogy az említett választási megfigyelő küldöttség szorosan működjön együtt a civil társadalommal és a megfigyelő csoportokkal;

6.  e tekintetben aggodalmának ad hangot a Dumában megvitatandó törvénytervezet kapcsán, amely lehetővé tenné az orosz bíróságok számára, hogy bizonyos területeken – például az Emberi Jogok Európai Egyezményének alapelveit sértő kezdeményezések esetében – figyelmen kívül hagyják az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteit;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az EBESZ-nek, az Európa Tanácsnak, valamint az Orosz Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének.