Процедура : 2011/2802(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0488/2011

Внесени текстове :

RC-B7-0488/2011

Разисквания :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Гласувания :

PV 15/09/2011 - 6.6

Приети текстове :

P7_TA(2011)0390

13.9.2011
RC-B7-0488/2011/REV1
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
ALDE, S&D, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL (B7-0488/2011)
PPE (B7-0489/2011)
относно позицията и ангажимента на Европейския съюз с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола върху незаразните заболявания
Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Simon Busuttil
от името на групата PPE
Linda McAvan, Glenis Willmott
от името на групата S&D
Антония Първанова, Sarah Ludford, Liam Aylward, Frédérique Ries
от името на групата ALDE
Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda
от името на групата Verts/ALE
Marina Yannakoudakis, Milan Cabrnoch
от името на групата ECR
Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira, Nikolaos Chountis
от името на групата GUE/NGL

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 195kWORD 138k
Правна информация - Политика за поверителност