Menetlus : 2011/2802(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B7-0488/2011

Esitatud tekstid :

RC-B7-0488/2011

Arutelud :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Hääletused :

PV 15/09/2011 - 6.6

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0390

13.9.2011
RC-B7-0488/2011/REV1
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ALDE, S&D, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL (B7-0488/2011)
PPE (B7-0489/2011)
Euroopa Liidu seisukoht ja kohustused mittenakkuslike haiguste ennetamist ja kontrolli käsitleva ÜRO kõrgetasemelise kohtumise eel
Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Simon Busuttil
fraktsiooni PPE nimel
Linda McAvan, Glenis Willmott
fraktsiooni S&D nimel
Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward, Frédérique Ries
fraktsiooni ALDE nimel
Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Marina Yannakoudakis, Milan Cabrnoch
fraktsiooni ECR nimel
Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira, Nikolaos Chountis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 153kWORD 106k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika