Menettely : 2011/2802(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B7-0488/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0488/2011

Keskustelut :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Äänestykset :

PV 15/09/2011 - 6.6

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0390

13.9.2011
RC-B7-0488/2011/REV1
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ALDE, S&D, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL (B7-0488/2011)
PPE (B7-0489/2011)
EU:n kannasta ja sitoutumisesta YK:n tarttumattomien tautien ehkäisyä ja torjuntaa käsittelevän korkean tason kokouksen edellä
Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Simon Busuttil
PPE-ryhmän puolesta
Linda McAvan, Glenis Willmott
S&D-ryhmän puolesta
Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward, Frédérique Ries
ALDE-ryhmän puolesta
Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marina Yannakoudakis, Milan Cabrnoch
ECR-ryhmän puolesta
Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira, Nikolaos Chountis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 153kWORD 110k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö