Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0488/2011/REV1Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0488/2011/REV1

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
  työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
  joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
  ALDE, S&D, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL (B7-0488/2011)
  PPE (B7-0489/2011)
  EU:n kannasta ja sitoutumisesta YK:n tarttumattomien tautien ehkäisyä ja torjuntaa käsittelevän korkean tason kokouksen edellä
  Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Simon Busuttil
  PPE-ryhmän puolesta
  Linda McAvan, Glenis Willmott
  S&D-ryhmän puolesta
  Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward, Frédérique Ries
  ALDE-ryhmän puolesta
  Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda
  Verts/ALE-ryhmän puolesta
  Marina Yannakoudakis, Milan Cabrnoch
  ECR-ryhmän puolesta
  Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira, Nikolaos Chountis
  GUE/NGL-ryhmän puolesta

  13.9.2011


  Menettely : 2011/2802(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B7-0488/2011
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B7-0488/2011
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: