Procedūra : 2011/2802(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0488/2011

Pateikti tekstai :

RC-B7-0488/2011

Debatai :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Balsavimas :

PV 15/09/2011 - 6.6

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0390

13.9.2011
RC-B7-0488/2011/REV1
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
ALDE (B7-0488/2011)
PPE (B7-0489/2011)
dėl ES pozicijos ir įsipareigojimų prieš Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos aukšto lygio susitikimą dėl neužkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės
Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Simon Busuttil
PPE frakcijos vardu
Linda McAvan, Glenis Willmott
S&D frakcijos vardu
Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward, Frédérique Ries
ALDE frakcijos vardu
Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu
Marina Yannakoudakis, Milan Cabrnoch
ECR frakcijos vardu
Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira, Nikolaos Chountis
GUE/NGL frakcijos vardu

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 172kWORD 124k
Teisinė informacija - Privatumo politika