Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0488/2011/REV1Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0488/2011/REV1

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
ALDE, S&D, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL (B7-0488/2011)
PPE (B7-0489/2011)
referitoare la poziția și angajamentul Uniunii Europene în perspectiva reuniunii ONU la nivel înalt privind prevenirea și controlul bolilor netransmisibile
Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Simon Busuttil
în numele Grupului PPE
Linda McAvan, Glenis Willmott
în numele Grupului S&D
Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward, Frédérique Ries
în numele Grupului ALDE
Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE
Marina Yannakoudakis, Milan Cabrnoch
în numele Grupului ECR
Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira, Nikolaos Chountis
în numele Grupului GUE/NGL

13.9.2011


Procedură : 2011/2802(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0488/2011
Texte depuse :
RC-B7-0488/2011
Texte adoptate :

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: