Postup : 2011/2802(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0488/2011

Predkladané texty :

RC-B7-0488/2011

Rozpravy :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Hlasovanie :

PV 15/09/2011 - 6.6

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0390

13.9.2011
RC-B7-0488/2011/REV1
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ALDE, S&D, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL (B7-0488/2011)
PPE (B7-0489/2011)
o pozícii a záväzku Európskej únie pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni o prevencii a kontrole neprenosných chorôb
Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Simon Busuttil
v mene poslaneckého klubu PPE
Linda McAvan, Glenis Willmott
v mene skupiny S&D
Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward, Frédérique Ries
v mene skupiny ALDE
Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda
v mene skupiny Verts/ALE
Marina Yannakoudakis, Milan Cabrnoch
v mene skupiny ECR
Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira, Nikolaos Chountis
v mene skupiny GUE/NGL

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 167kWORD 126k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia