Förfarande : 2011/2802(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B7-0488/2011

Ingivna texter :

RC-B7-0488/2011

Debatter :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Omröstningar :

PV 15/09/2011 - 6.6

Antagna texter :

P7_TA(2011)0390

13.9.2011
RC-B7-0488/2011/REV1
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
ALDE, S&D, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL (B7-0488/2011)
PPE (B7-0489/2011)
om Europeiska unionens ståndpunkt och åtagande inför FN:s högnivåmöte om förebyggande och kontroll av icke smittsamma sjukdomar
Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Simon Busuttil
för PPE-gruppen
Linda McAvan, Glenis Willmott
för S&D-gruppen
Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward, Frédérique Ries
för ALDE-gruppen
Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen
Marina Yannakoudakis, Milan Cabrnoch
för ECR-gruppen
Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira, Nikolaos Chountis
för GUE/NGL-gruppen

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 160kWORD 105k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy