Procedură : 2012/2505(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0052/2012

Texte depuse :

RC-B7-0052/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/02/2012 - 8.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0054

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PDF 145kWORD 104k
14.2.2012
PE479.478v01-00}
PE479.483v01-00}
PE479.484v01-00}
PE479.485v01-00}
PE483.118v01-00} RC1
 
B7-0052/2012}
B7-0056/2012}
B7-0057/2012}
B7-0058/2012}
B7-0060/2012} RC1

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:

S&D (B7‑0052/2012)

PPE (B7‑0056/2012)

ECR (B7‑0057/2012)

ALDE (B7‑0058/2012)

Verts/ALE (B7‑0060/2012)


referitoare la viitoarele alegeri prezidențiale din Rusia


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė în numele Grupului PPE
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Justas Vincas Paleckis în numele Grupului S&D
Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck în numele Grupului ALDE
Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Rebecca Harms în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle în numele Grupului ECR
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la viitoarele alegeri prezidențiale din Rusia  

Parlamentul European,

–   având în vedere Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă, care a intrat în vigoare în 1997 şi care a fost prelungit până când va fi înlocuit de un nou acord,

–   având în vedere negocierile în curs pentru un nou acord care să prevadă un cadru nou şi cuprinzător pentru relaţiile dintre UE şi Rusia, precum şi „Parteneriatul pentru modernizare” iniţiat în 2010,

–   având în vedere rapoartele şi rezoluţiile sale anterioare referitoare la Rusia, în special rezoluţia din 14 decembrie 2011 referitoare la Summitul UE - Rusia din 15 decembrie 2011 și rezultatele alegerilor pentru Duma de Stat din 4 decembrie 2011(1) şi cea din 7 iulie 2011 referitoare la pregătirea alegerilor din decembrie 2011 pentru Duma de Stat din Rusia(2);

–   având în vedere Raportul final de observare al OSCE/BIDDO din 12 ianuarie privind alegerile pentru Duma de Stat din 4 decembrie 2011,

–   având în vedere Raportul final de observare al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) din 23 ianuarie 2012 privind alegerile parlamentare din Rusia şi declaraţia delegaţiei postelectorale în Rusia din 21 ianuarie 2012,

–   având în vedere consultările UE-Rusia în domeniul drepturilor omului, în special reuniunea cea mai recentă pe această temă de la 29 noiembrie 2011,

–   având în vedere Declaraţia din 6 decembrie 2011 a Înaltei Reprezentante a UE, Catherine Ashton, cu privire la alegerile pentru Duma de Stat din Federaţia Rusă şi alocuţiunile sale pronunţate la 14 decembrie 2011, la Strasbourg, cu privire la Summitul UE - Rusia, şi la 1 februarie 2012, cu privire la situația politică din Rusia;

–   având în vedere declaraţia Preşedintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy, din 15 decembrie 2011, la încheierea Summitului UE-Rusia;

–   având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât cooperarea consolidată şi relaţiile de bună vecinătate dintre UE şi Rusia sunt esenţiale pentru stabilitatea, securitatea şi prosperitatea Europei; întrucât dezvoltarea unui parteneriat strategic între UE şi Federaţia Rusă se poate baza doar pe valori comune;

B.  întrucât persistă îngrijorări cu privire la evoluţia Federaţiei Ruse în materie de respectare şi protecţie a drepturilor omului, precum şi de respectare a principiilor democratice și a normelor şi procedurilor electorale convenite de comun acord; întrucât Federaţia Rusă este membru cu drepturi depline al Consiliului Europei şi al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) şi s-a angajat, în consecinţă, să respecte principiile democraţiei şi drepturile omului;

C. întrucât Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat, la 12 aprilie 2011, complexitatea excesivă a procedurilor de înregistrare a partidelor politice din Rusia, care nu respectă standardele electorale stabilite de Consiliul Europei şi de OSCE; întrucât limitele impuse la înregistrarea partidelor politice şi a candidaţilor îngrădesc competiţia şi pluralismul politic din Rusia;

D. întrucât, în pofida unor iniţiative recent adoptate vizând îmbunătăţirea legislaţiei electorale, regulile generale rămân excesiv de complicate, iar aplicarea inconsecventă a acestora discriminează opoziţia;

E.  întrucât, la 22 decembrie 2011, președintele Medvedev a anunțat, în fața Dumei, o serie de schimbări în sistemul politic, printre care înființarea unui nou serviciu independent de televiziune publică, proceduri simplificate pentru partide și pentru candidații la alegerile prezidențiale, reintroducerea alegerii directe a guvernatorilor regionali și anchetarea fraudelor electorale;

F.  întrucât, conform raportului final de observare al OSCE/ODIHR, alegerile pentru Duma din 4 decembrie 2011 nu au respectat întru totul standardele de libertate și corectitudine a alegerilor și au fost marcate de convergența dintre stat și partidul de la guvernare, precum și de lipsa independenței administrației electorale, de favoritismul mass-media și de ingerința statului la diferite niveluri; întrucât, conform acestui raport, în cadrul alegerilor pentru Duma s-au comis un număr mare de încălcări ale procedurilor, au fost raportate cazuri de manipulare și cazuri grave de umplere excesivă a urnelor de votare;

G. întrucât organizația națională de observare a alegerilor Golos a declarat, în raportul său final, că „alegerile [...] nu au fost nici libere, nici corecte și nu au respectat prevederile codului electoral rus și standardele electorale internaționale” și că „nu s-au respectat principiile fundamentale ale alegerilor, și anume o competiție reală și drepturi egale pentru toate părțile implicate, o administrație neutră, comisii electorale independente, o votare conformă legii și un proces corect de numărare a voturilor”;

H. întrucât, de la alegerile pentru Duma din 4 decembrie 2011, populația rusă și-a exprimat, printr-o serie de demonstrații de masă, dorința de a trăi într-o democrație și de a vedea realizată o reformă cuprinzătoare a sistemului electoral, în acestea remarcându-se așa numiții „demonstranți cu panglică albă”;

I.   întrucât pluralismul politic este o piatră de temelie a democraţiei şi a societăţii moderne, precum şi o sursă de legitimitate politică; întrucât pregătirile pentru alegerile prezidențiale trebuie să asigure libertatea și corectitudinea procesului, cu șanse egale pentru toți candidații, întrucât procedurile de înregistrare au împiedicat din nou anumiţi candidaţi să participe la alegeri;

J.   întrucât relaţiile dintre UE şi Rusia au evoluat în ultimele decenii, ducând la o vastă şi profundă interdependenţă, menită să-și continue evoluția în viitor; întrucât încheierea unui acord de parteneriat strategic între UE şi Federaţia Rusă rămâne de o importanţă capitală pentru dezvoltarea şi intensificarea în continuare a cooperării dintre cei doi parteneri;

K. întrucât Rusia a împiedicat de două ori Consiliul de Securitate al ONU să adopte o rezoluție privind crize din Siria, prin care se solicita susținerea planului Ligii Arabe, care beneficiază de sprijinul UE;

1.  ia act de rapoartele OSCE/ODIHR și APCE privind alegerile pentru Duma, în care se afirmă că alegerile nu au respectat standardele electorale stabilite de OSCE și că au fost marcate de convergența statului și a partidului aflat la guvernare, de nerespectarea procedurilor, de aparente manipulări și de lipsa de independență în gestionarea alegerilor;

2.  îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că rezultatul alegerilor (componenţa Dumei) nu va permite o îmbunătățire a rolului şi influenței Dumei în sistemul politic din Rusia;

3.  solicită delegației sale la Comisia parlamentară de cooperare UE - Rusia să ridice în mod consecvent problema democrației, a drepturilor fundamentale și a statului de drept în fața omologilor ei ruși; solicită, de asemenea, o evaluare a activităților Comisiei parlamentare de cooperare UE - Rusia, precum și intensificarea dialogului cu opoziția non-parlamentară și societatea civilă;

4.  ia act de recenta solicitare de anulare a alegerilor pentru Duma de Stat și invită autoritățile ruse să continue să investigheze atent și transparent toate cazurile raportate de la fraudă și intimidare, pentru a-i pedepsi pe cei responsabili și a repeta votarea în cazurile în care au fost dovedite nereguli; subliniază că legislația electorală a Rusiei prevede căi de atac și posibilitatea rectificării; totuşi, atrage atenţia asupra faptului că modul în care Comitetul Electoral Central a tratat plângerile s-a caracterizat prin opacitate, ineficacitate şi lipsă de promptitudine; regretă faptul că aproape 3000 de reclamații referitoare la cazuri de practici ilegale, fraude și nereguli în diferite circumscripții nu au fost admise de instanțele competente, iar o mică parte dintre acestea sunt încă în curs de tratare;

5.  ia act de declaraţia Preşedintelui Medvedev privind realizarea unor ample modificări ale sistemului politic, inclusiv simplificarea normelor privind înregistrarea partidelor politice, o măsură a cărei necesitate este de domeniul evidenţei; solicită asumarea unui angajament serios şi în direcţia soluţionării problemelor legate de libertatea mass-mediei, de întrunire şi de exprimare; reafirmă disponibilitatea UE de a coopera cu Rusia, inclusiv în cadrul oferit de Parteneriatul pentru modernizare, pentru a crește nivelul de respectare a drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, precum și eficacitatea unui sistem independent al statului de drept în Rusia;

6.  solicită Guvernului Rusiei să introducă un pachet de propuneri legislative, în conformitate cu recomandările OSCE, având drept scop dezvoltarea unui sistem politic cu adevărat democratic, pachet care să cuprindă inclusiv reforme menite să faciliteze înregistrarea partidelor politice şi a candidaţilor la alegerile prezidențiale, şi care să abordeze problema condiţiilor prohibitive de aplicare a acestor norme, astfel încât să permită cât mai rapid desfăşurarea de alegeri cu adevărat libere şi corecte;

7.  subliniază faptul că demonstrațiile pașnice din Rusia sunt expresia dorinței poporului rus de a beneficia de alegeri libere și corecte; solicită autorităţilor ruse să considere recentele manifestaţii drept o ocazie de a lua măsuri pentru a realiza reformele necesare pentru a consolida democraţia, a creşte implicarea în politică şi a întări statului de drept, inclusiv reforma legilor electorale, în conformitate cu standardele Consiliului Europei şi ale OSCE; îndeamnă autorităţile ruse să îndeplinească aceste standarde în practică, pentru a caracterul liber şi democratic al alegerilor prezidenţiale din martie şi egalitatea de şanse pentru toţi candidaţii;

8.  condamnă actele de reprimare săvârşite de poliţie împotriva demonstranţilor paşnici care protestau împotriva neregulilor şi fraudelor electorale consemnate de observatorii internaţionali şi documentate prin înregistrări video filmate de cetăţeni de rând; invită autorităţile din Rusia să respecte în totalitate libertatea de asociere şi libertatea de exprimare în conformitate cu constituţia Federaţiei Ruse;

9.  reamintește că restricționarea pluralismului politic în timpul pregătirilor pentru alegerile pentru Duma constituie una dintre deficiențele majore ale acestor alegeri; își exprimă îngrijorarea cu privire la excluderea candidaților opoziției de la participarea la alegerile prezidențiale din 4 martie 2012, subminând din nou competiția politică și pluralismul;

10. solicită autorităților ruse să angajeze un dialog cu opoziția și regretă decizia de a refuza înregistrarea liderului opoziției, Grigory Yavlinsky, în campania pentru alegerile prezidențiale, ceea ce, printre altele, împiedică partidul acestuia să trimită observatori pe teren;

11. solicită OSCE, Consiliului Europei şi Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate să ia măsuri în urma anchetelor privind iregularităţile şi să monitorizeze îndeaproape preparativele în vederea alegerilor prezidenţiale, precum şi respectarea normelor electorale, autoritățile ruse exprimându-și deja acordul pentru aceasta;

12. ia act de faptul că sunt așteptați aproximativ 600 de observatori internaționali pentru monitorizarea alegerilor prezidențiale (din partea OSCE/ODIHR, PACE, Organizația pentru cooperare de la Shanghai și CSI); subliniază că misiunile internaționale și naționale de observare a alegerilor ar trebui desfășurate în totalitate, pentru a asigura o monitorizare eficientă a procesului electoral, în conformitate cu standardele OSCE/ODIHR și ale Consiliului Europei; solicită autorităților Ruse să evite interferențele și obstacolele a căror existență a fost semnalată în cazul alegerilor pentru Duma;

13. își exprimă îngrijorarea pentru întârzierile înregistrate în cercetările penale și procesul deschise ca urmare a decesului lui Serghei Magnitsky; solicită clarificarea rapidă a circumstanțelor acestei morți tragice și pedepsirea vinovaților;

14. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la utilizarea defectuoasă a legislației anti-extremism în cazurile de aplicare ilegală a legilor penale împotriva unor organizații ale societății civile, cum ar fi „Memorial”, sau a minorităților religioase precum „Martorii lui Yehova” sau „Falun Dafa”, precum și interzicerea necorespunzătoare a materialelor lor pe motive de extremism;

15. condamnă ferm adoptarea de către Adunarea legislativă din St. Petersburg a legii împotriva propagandei în privința orientării sexuale; condamnă, de asemenea, legile similare adoptate de regiunile Ryazan, Arkhangelsk și Kostroma; solicită autorităților ruse să înceteze să restricționeze libertatea de exprimare în privința orientării sexuale sau a identității de gen, în conformitate cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului și cu Convenția Internațională privind drepturile civile și politice; solicită Vicepreședintelui Comisiei/Înalt Reprezentant să exprime dezacordul Uniunii Europene cu privire la aceste legi;

16. solicită insistent Rusiei să se alăture consensului internațional și să permită Consiliului de Securitate să acționeze pe baza propunerilor Ligii Arabe pentru a soluționa criza siriană; subliniază că, în calitatea sa de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, Rusia trebuie să-și asume în mod serios responsabilitatea pentru pacea și securitatea internațională; solicită Rusiei să oprească imediat toate transporturile de armament și echipament militar destinate guvernului sirian;

17. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, Guvernului şi Parlamentului Federaţiei Ruse, Consiliului Europei şi Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2011)0575.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2011)0335.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate