Postopek : 2012/2543(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B7-0068/2012

Predložena besedila :

RC-B7-0068/2012

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/02/2012 - 8.9
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0057

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 143kWORD 96k
15. 2. 2012
PE483.127v01-00}
PE483.128v01-00}
PE483.129v01-00}
PE483.131v01-00}
PE483.133v01-00} RC1
 
B7-0068/2012}
B7-0069/2012}
B7-0070/2012}
B7-0072/2012}
B7-0074/2012} RC1

v skladu s členom 110(4) poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ECR (B7‑0068/2012)

S&D (B7‑0069/2012)

PPE (B7‑0070/2012)

Verts/ALE (B7‑0072/2012)

ALDE (B7‑0074/2012)


o razmerah v Siriji


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Roberta Angelilli, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Šťastný, Marco Scurria, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin, Boris Zala v imenu skupine S&D
Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Jelko Kacin v imenu skupine ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Frieda Brepoels v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Siriji  

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Siriji,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o Siriji z dne 10. oktobra, 14. novembra in 1. decembra 2011 in 23. januarja 2012 ter sklepov Evropskega sveta z dne 23. oktobra in 9. decembra 2011,

–   ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Siriji z 8. oktobra, 3. in 28. novembra in 2. decembra 2011 ter 1. in 4. februarja 2012,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/782/CFSP z dne 1. decembra 2011 o omejevalnih ukrepih proti Siriji in razveljavitvi Sklepa 2011/273/SZVP(1) ter njegovega sklepa, sprejetega po zasedanju Sveta za zunanje zadeve 23. januarja 2012, o okrepitvi omejevalnih ukrepov EU proti sirskemu režimu,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 z dne 18. januarja 2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 442/2011(2),

–   ob upoštevanju izjav Arabske lige o razmerah v Siriji z dne 27. avgusta, 16. oktobra ter 12., 16. in 24. novembra 2011 ter 22. januarja in 12. februarja 2012, njenega akcijskega načrta z dne 2. novembra 2011, pa tudi njenih sankcij proti Siriji, ki jih je sprejela 27. novembra 2011,

–   ob upoštevanju izjave predsednika varnostnega sveta Združenih narodov z dne 3. avgusta 2011,

–   ob upoštevanju resolucije tretjega odbora generalne skupščine Združenih narodov o razmerah na področju človekovih pravic v Sirski arabski republiki z dne 22. novembra 2011,

–   ob upoštevanju poročila neodvisne mednarodne preiskovalne komisije o Sirski arabski republiki z dne 23. novembra 2011,

–   ob upoštevanju resolucije Sveta Združenih narodov za človekove pravice o razmerah na področju človekovih pravic v Sirski arabski republiki z dne 2. decembra 2011,

–   ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–   ob upoštevanju mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, konvencije o otrokovih pravicah in izbirnega protokola glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih ter konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, katerih vseh pogodbenica je Sirija,

–   ob upoštevanju člena 110(4) svojega poslovnika,

A. ker se od začetka nasilnega zloma miroljubnih protestov v Siriji marca 2011 dramatično stopnjujejo sistematične usmrtitve, nasilje in mučenje, sirska vojska in varnostne sile pa se še naprej odzivajo z načrtnimi usmrtitvami, mučenjem in množičnimi aretacijami; ker vladne sile po vsej Siriji oblegajo mesta in kraje, jih bombardirajo in obstreljujejo; ker je dostop do hrane in medicinske opreme izjemno težek; ker so zaradi nasilja in razseljevanja humanitarne razmere za številne Sirce vse slabše;

B.  ker Združeni narodi ocenjujejo, da je med enajstmesečno vstajo v Siriji umrlo več kot 5400 ljudi, čeprav je težko pridobiti najnovejše številke, saj so nekatera območja, kot so predeli mesta Homs, popolnoma zaprta; ker je bilo več tisoč ljudi ranjenih in najmanj 69.000 pridržanih, od tega so jih 32.000 izpustili, 12.400 pa jih je pobegnilo v sosednje države; ker sklad Združenih narodov za otroke poroča, da je bilo ubitih več sto otrok, več stotim pa je bila odvzeta prostost ter so jih med pridržanjem mučili in spolno zlorabljali;

C. ker so prebivalci obleganega mesta Homs tarča neprestanega silovitega bombardiranja in se bojijo, da režim pripravlja končni smrtonosni napad po kopnem; ker so arabski mediji 12. februarja 2012 poročali, da sirski tanki in topništvo močno bombardirajo mesto Hama ter da se nadaljujejo napadi na Homs; ker sirske oblasti vztrajajo, da je treba obračunati s „terorističnimi skupinami“ in nadaljevati napade, dokler ne bo vzpostavljen „red“;

D. ker predsednik Bašar Al Asad ni nikoli uresničil številnih obljubljenih reform in pomilostitev ter je njegov režim izgubil vso verodostojnost, iz mednarodne skupnosti pa zato od vsepovsod prihajajo pozivi, naj odstopi;

E.  ker je bil pri izvajanju življenjsko pomembne vloge zagotavljanja neodvisnih informacij o dogodkih v Siriji ubit francoski novinar, nizozemski novinar pa je bil ranjen; ker sirske oblasti zavračajo prihod mednarodnih novinarjev in onemogočajo dostop v državo; ker so pričanje sirskih beguncev, poročila državljanov iz Sirije in slike z mobilnih telefonov prek samostojnih naprav za satelitsko navigacijo še vedno glavni vir informacij, ki pridejo iz te države;

F.  ker se je Arabska liga odločila, da bo zaprosila varnostni svet Združenih narodov za podporo politični rešitvi v Siriji; ker sta Ruska federacija in Kitajska 4. februarja 2012 vložili veto na resolucijo varnostnega sveta Združenih narodov, ki je podprla poziv Arabske lige k vključujočemu in miroljubnemu političnemu procesu pod sirskim vodstvom; ker je bila 28. januarja 2012 zaradi hudega poslabšanja razmer prekinjena opazovalna misija Arabske lige v Siriji;

G. ker so 18. januarja 2012 začeli veljati dodatni omejitveni ukrepi EU proti sirskemu režimu, med drugim prepoved izvoza naprav za nadzor telekomunikacij, ki bi jih uporabljal sirski režim, prepoved sodelovanja v nekaterih infrastrukturnih projektih in vlaganja v tovrstne projekte ter dodatne omejitve prenosa sredstev in zagotavljanja finančnih storitev;

H. ker je bilo 23. januarja 2012 na seznam oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejitveni ukrepi EU, dodano 22 imen oseb, odgovornih za kršitve človekovih pravic, in 8 subjektov, ki finančno podpirajo režim;

I.   ker so ZDA zaradi stopnjevanja nasilja in resnih skrbi glede varnosti zaprle svoje veleposlaništvo v Siriji; ker so Francija, Italija, Nizozemska, Španija, Združeno kraljestvo, Nemčija in Belgija odpoklicali svoje veleposlanike; ker so svoje veleposlanike odpoklicale države sveta za sodelovanje v Zalivu in Tunizija ter sklenile izgnati sirske veleposlanike iz svojih prestolnic;

J.   ker je od marca 2011 več deset tisoč sirskih beguncev poiskalo zatočišče v Turčiji; ker je mednarodna vloga Turčije pri nasprotovanju nasilju v Siriji vse večja;

K. ker razmere v Siriji že negativno vplivajo na razmere v Libanonu in obstaja bojazen, da bodo presegle sirske meje in z nepredvidljivimi posledicami prizadele vso regijo;

L.  ker Rusija sirskemu režimu še naprej prodaja orožje in drugi vojaški material in ima v Siriji pomorsko oporišče; ker je EU sprejela embargo na vojaško opremo za Sirijo in ker so na Cipru prestregli rusko ladjo, ki je potem po navedbah ciprskih organov pot proti Siriji nadaljevala pod lažno pretvezo; ker urad visoke predstavnice okoliščin tega incidenta ni nikoli uradno in javno pojasnil;

M. ker je komisarka Združenih narodov za človekove pravice po decembrskem izrednem zasedanju sveta Združenih narodov za človekove pravice o Siriji na podlagi ugotovitev v poročilu neodvisne preiskovalne komisije Združenih narodov pozvala, naj domnevne zločine proti človeštvu v Siriji obravnava Mednarodno kazensko sodišče, generalni sekretar Združenih narodov pa je 15. januarja 2012 izjavil, da represija vodi v brezizhoden položaj;

1.  obžaluje, da sta Rusija in Kitajska v varnostnem svetu Združenih narodov izkoristili svojo pravico veta in preprečili sprejetje resolucije o Siriji ter glasovali proti predlogu Arabske lige o mirnem prehodu, režim predsednika Asada pa je to razumel kot dovoljenje za zaostritev represije na terenu z uporabo težkega orožja in vsesplošno uporabo sile proti neoboroženim civilistom; ponavlja poziv članicam varnostnega sveta Združenih narodov, zlasti Rusiji in Kitajski, o njihovi odgovornosti pri zagotovitvi takojšnjega prenehanja nasilnega zatiranja sirskega ljudstva; še naprej podpira prizadevanja EU in njenih držav članic na tem področju;

2.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico, naj naredi, kar je le mogoče, za sprejem resolucije v varnostnem svetu in za to sodeluje z Rusijo in Kitajsko;

3.  poziva Rusijo, največjo tujo dobaviteljico orožja sirski vladi, naj pošiljke orožja v Sirijo takoj ustavi, EU pa poziva, naj pripravi črno listo podjetij, ki dobavljajo orožje Siriji; poziva vse akterje v EU, naj v celoti spoštujejo kodeks Evropske unije glede izvoza orožja, namenjen preprečevanju izvoza opreme, ki bi bila lahko uporabljena za notranjo represijo ali bi pripomogla k regionalni nestabilnosti;

4.  ponovno ostro obsoja okrutno zatiranje, ki ga sirski režim izvaja nad svojim prebivalstvom, zlasti v mestu Homs; izraža globoko zaskrbljenost zaradi hudih kršitev človekovih pravic, ki so jih zagrešile sirske oblasti, vključno z množičnimi aretacijami, zunajsodnimi uboji, samovoljnim pridržanjem, prisilnimi izginotji, mučenjem in slabim ravnanjem z zaporniki, tudi otroki; poudarja, da se ranjenim v nasilnih spopadih ne sme odreči zdravstvene pomoči;

5.  je zaskrbljen, ker je iz pritožbe Unicefa z dne 7. februarja 2012 in poročila z dne 23. novembra 2011 neodvisne mednarodne preiskovalne komisije o Siriji razvidno, da je od začetka nasilja v Siriji marca 2011 umrlo skoraj 400 otrok, skoraj 380 pa je bilo samovoljno aretiranih ter žrtev mučenja in spolnega nasilja med pridržanjem, pri čemer so bili nekateri mlajši od 14 let; odločno obsoja vse kršitve človekovih pravic, tudi otrokovih, ki so jih zagrešile sirske vojaške in varnostne sile, ter poziva sirsko vlado, naj tako ustavi vse kršitve otrokovih in drugih človekovih pravic;

6.  izraža iskreno sožalje družinam žrtev; občuduje pogum in odločnost sirskega ljudstva ter močno podpira njegova prizadevanja za dosego popolnega spoštovanja načel pravne države, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pa tudi jamstev za boljše gospodarske in socialne razmere;

7.  ponovno poziva predsednika Bašarja Al Asada in njegov režim, naj se nemudoma umakneta in s tem omogočita miren in demokratičen prehod v Siriji;

8.  poziva Asadov režim, naj takoj ustavi nasilje nad sirskim ljudstvom, umakne vojaške enote in oklepnike iz mest ter izpustiti vse pridržane protestnike, politične zapornike, zagovornike človekovih pravic in novinarje ter omogoči neoviran dostop v državo mednarodnim humanitarnim organizacijam in organizacijam za človekove pravice, pa tudi mednarodnim medijem;

9.  ponavlja svoj poziv k takojšnjim, neodvisnim in preglednim preiskavam obsežnih, sistematičnih in grobih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so jih zagrešile sirske oblasti ter vojaške in varnostne sile; na ta način bi vsi odgovorni za ta dejanja, ki so lahko zločini proti človeštvu, dejansko odgovarjali pred mednarodno skupnostjo; meni, da mora biti v središču prizadevanj varnostnega sveta Združenih narodov za končanje sirske krize oblikovanje jasnih mehanizmov glede odgovornosti, obenem pa komisarko Združenih narodov za človekove pravice ponovno poziva, naj primer Sirije preda Mednarodnemu kazenskemu sodišču;

10. opozarja na svojo podporo prizadevanjem Arabske lige, da bi se končalo nasilje in spodbudila politična rešitev v Siriji; pozdravlja odločitev Arabske lige, da bo okrepila sodelovanje z Združenimi narodi; je seznanjen z odločitvijo Arabske lige, da kot odgovor na zaostrovanje nasilja oblasti v Siriji začasno prekine svojo opazovalno misijo v državi;

11. pozdravlja podporo podpredsednice Komisije/visoke predstavnice za oblikovanje kontaktne skupine držav „prijateljic sirskega ljudstva“, ki bi si prizadevala za demokratične spremembe v Siriji, sestavljale pa bi jo tudi Turčija in članice Arabske lige; pozdravlja njeno najavo, da bo sodelovala na prvem srečanju te kontaktne skupine 24. februarja 2012 v Tuniziji;

12. poziva Svet, naj sprejme kolektivni sklep o odpoklicu vseh veleposlanikov iz Sirije in naj zamrzne diplomatske stike s sirskimi veleposlaniki v državah članicah EU; podpredsednico Komisije/visoko predstavnico poziva, naj delegacijo EU v Damasku okrepi z dodatnimi humanitarnimi zmogljivostmi, kar naj tudi stori povsod, kjer je to potrebno;

13. pozdravlja zavezanost EU, da bo še naprej krepila mednarodni pritisk na sirski režim; podpira sklep Sveta za zunanje zadeve z dne 23. januarja 2012 o novih omejevalnih ukrepih proti sirskemu režimu, in poziva k dodatnim ciljno usmerjenim sankcijam;

14. pozdravlja odločitev Komisije z dne 3. februarja 2012, da zagotovi humanitarno pomoč v višini treh milijonov EUR, s čimer želi ublažiti trpljenje ljudi v Siriji in sosednjih državah;

15. pozdravlja in spodbuja prizadevanja sirske opozicije, da bi se združila zunaj in znotraj države, da bi še naprej sodelovala z mednarodno skupnostjo, zlasti z Arabsko ligo, ter si prizadevala za skupno vizijo o prihodnosti Sirije in njenem prehodu v demokratičen sistem; poziva EU, naj okrepi politično, tehnično, komunikacijsko in človekoljubno podporo opoziciji;

16. poziva k mirnemu in resničnemu prehodu v demokracijo, ki bo izpolnil upravičene zahteve sirskega ljudstva in temeljil na vključujočem dialogu vseh demokratičnih sil in akterjev sirske družbe, da se bo začel proces korenitih demokratičnih reform, tudi za dosego narodne sprave, ki bo dejansko zajamčil spoštovanje pravic manjšin; poziva Evropsko unijo, naj podpre vsa prizadevanja sirske opozicije, da bi se združila in pripravila jasen program za demokratično Sirijo;

17. je močno zaskrbljen, ker bi sirske oblasti utegnile razširiti ustrahovanje na pregnane opozicijske aktiviste;

18. pozdravlja odločno podporo, ki jo sirskemu prebivalstvu daje Turčija, tudi tako, da sprejema begunce vzdolž turško-sirske meje in omogoča sirski opoziciji, da se organizira; poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico, naj si po svojih najboljših močeh prizadeva za začetek razprave s Turčijo, Arabsko ligo in sirsko opozicijo glede vzpostavitve humanitarnih koridorjev na sirsko-turški meji;

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Ruske federacije, vladi in parlamentu Ljudske republike Kitajske, vladi in parlamentu Republike Turčije, generalnemu sekretarju Združenih narodov, generalnemu sekretarju Lige arabskih držav ter vladi in parlamentu Sirske arabske republike.

 

(1)

UL L 319, 2.12.2011, str. 56.

(2)

UL L 16, 19.01.12, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov