Postopek : 2012/2542(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B7-0089/2012

Predložena besedila :

RC-B7-0089/2012

Razprave :

PV 16/02/2012 - 13.3
CRE 16/02/2012 - 13.3

Glasovanja :

PV 16/02/2012 - 14.3
CRE 16/02/2012 - 14.3

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0065

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 127kWORD 72k
15. 2. 2012
PE483.148v01-00}
PE483.149v01-00}
PE483.150v01-00}
PE483.151v01-00}
PE483.152v01-00} RC1
 
B7-0089/2012}
B7-0090/2012}
B7-0091/2012}
B7-0092/2012}
B7-0093/2012} RC1

v skladu s členom 122(5) poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

PPE (B7‑0089/2012)

S&D (B7‑0090/2012)

Verts/ALE (B7‑0091/2012)

GUE/NGL (B7‑0092/2012)

ALDE (B7‑0093/2012)


o smrtni kazni na Japonskem


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D
Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin v imenu skupine ALDE
Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta  o smrtni kazni na Japonskem  

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju resolucije generalne skupščine Združenih narodov 63/168, ki poziva k izvajanju resolucije generalne skupščine Združenih narodov 62/149 z dne 18. decembra 2007, ki poziva k svetovnemu moratoriju za smrtno kazen in usmrtitve,

–   ob upoštevanju resolucije generalne skupščine Združenih narodov 65/206 z dne 21. decembra 2010 o moratoriju za izvajanje smrtne kazni,

–   ob upoštevanju smernic EU o smrtni kazni,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. septembra 2007 o vsesplošnem moratoriju na smrtno kazen,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2002 o odpravi smrtne kazni na Japonskem, v Južni Koreji in na Tajvanu,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. oktobra 2010 o svetovnem dnevu boja proti smrtni kazni,

–   ob upoštevanju skupne izjave visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton ter generalnega sekretarja Sveta Evrope Thorbjørna Jaglanda z dne 10. oktobra 2011 ob evropskem in svetovnem dnevu proti smrtni kazni;

–   ob upoštevanju izjave Evropske unije z dne 6. aprila 2011 o odpravi smrtne kazni, s katero bi države opazovalke v Svetu Evrope, med katerimi je tudi Japonska, spodbudili k odpravi smrtne kazni,

–   ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov proti mučenju in drugemu okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, ki jo je Japonska ratificirala leta 1999,

–   ob upoštevanju člena 122(5) svojega poslovnika,

A. ker se Evropska unija močno zavzema, da bi povsod odpravili smrtno kazen, in si prizadeva za splošno sprejetje osnovnega načela pravice do življenja;

B.  ker se je vse od leta 1993 leta 2011 prvič zgodilo, da na Japonskem ni bilo nobene usmrtitve; vendar je minister za pravosodje Toshio Ogawa po poročanju medijev napovedal, da ne namerava nadaljevati zadržane politike svojega predhodnika Hiraoka Hidea, ter je pripravljen ponovno podpisovati naloge za izvršitev smrtne kazni;

C. ker bil je na področju odpravljanja smrtne kazni po svetu dosežen velik napredek ter je vse več držav odpravilo smrtno kazen;

D. ker bi bila uradna zaveza Japonske kot vodilne demokracije v Aziji in ključne članice mednarodne skupnosti k odpravi smrtne kazni v skladu z mednarodno usmeritvijo, poleg tega pa bi s tem Japonska vsemu svetu poslala sporočilo, da je treba spoštovati in varovati pravico do življenja;

E.  ker na Japonskem trenutno približno 130 obsojenih na smrtno kazen čaka na njeno izvršitev;

F.  ker zaporniki in njihovi pravni zastopniki do dneva usmrtitve o tem niso obveščeni, družine pa zanjo izvedo, ko je že bila izvršena, kar je še posebej kruto, saj zaporniki na usmrtitev čakajo več let;

1.  pozdravlja dejstvo, da odnos EU z Japonsko temelji na skupni zavezanosti svobodi, demokraciji, vladavini prava in človekovim pravicam;

2.  pozdravlja dejstvo, da od julija 2010 na Japonskem niso izvedli nobene usmrtitve ter da so leta 2010 na ministrstvu za pravosodje ustanovili študijsko skupino za smrtno kazen;

3.  odločno poziva ministra za pravosodje Toshia Ogawo, naj v prihodnje ne potrdi nobene izvršitve smrtne kazni ter naj podpre delo študijske skupine;

4.  poziva Japonsko, naj si še naprej prizadeva za ponovno uvedbo dejanskega moratorija, ki je veljal od novembra 1981 do marca 1993, ter naj spodbuja javne organe, poslance, organizacije civilne družbe in medije, da se vključijo v nacionalno razpravo o izvajanju smrtne kazni v državi;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje     podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanjo in varnostno politiko, Komisiji, parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov in komisarju Združenih narodov za človekove pravice ter japonskemu predsedniku vlade in ministru za pravosodje ter japonskemu parlamentu.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov