Предложение за обща резолюция - RC-B7-0131/2012Предложение за обща резолюция
RC-B7-0131/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Нигерия

12.3.2012

внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
ECR (B7‑0131/2012)
Verts/ALE (B7‑0133/2012)
EFD (B7‑0134/2012)
ALDE (B7‑0137/2012)
PPE (B7‑0138/2012)
S&D (B7‑0149/2012)

Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten, Monica Luisa Macovei, Arnaud Danjean, Bogusław Sonik от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman от името на групата S&D
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Corinne Lepage от името на групата ALDE
Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock от името на групата ECR
Fiorello Provera от името на групата EFD

Процедура : 2012/2550(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0131/2012
Внесени текстове :
RC-B7-0131/2012
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Нигерия

Европейският парламент,

–   като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховния представител Катрин Аштън от 26 декември 2011 г. относно бомбените атентати на Коледа и от 22 януари 2012 г. относно бомбените атентати в Кано, Нигерия,

–   като взе предвид изявлението на Съвета за сигурност на ООН от 27 декември 2011 г. относно атентатите в Нигерия,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., ратифициран от Нигерия на 29 октомври 1993 г.,

–   като взе предвид второто преразглеждане на Споразумението от Котону за периода 2007—2013 г., ратифицирано от Нигерия на 27 септември 2010 г.,

–   като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г., ратифицирана на 22 юни 1983 г.,

–   като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения,

–   като взе предвид Конституцията на Федерална република Нигерия, и в частност нейните разпоредби за защита на свободата на религията в глава IV – Право на свобода на мисълта, съвестта и религията,

–   като взе предвид срещата на министерско равнище Нигерия—ЕС, проведена на 8 февруари 2012 г. в Абуджа,

–   като взе предвид резолюцията на Комисията на ООН по правата на човека E/CN.4/RES/2005/69, в която се отправя искане към „генералния секретар да назначи специален представител по въпроса за правата на човека и транснационалните корпорации и други стопански предприятия“,

–   като взе предвид препоръките в доклада на Програмата на ООН за околната среда за създаване на орган за възстановяване на околната среда в Огониланд,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Нигерия,

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

А. като има предвид, че беше потресен от последната вълна от въоръжени и бомбени атентати на ислямистката секта „Боко Харам“, при които на 20 януари в Кано бяха убити най-малко185 души и които бяха насочени предимно срещу полицейски постове; като има предвид, че в разпространена в града през нощта листовка „Боко Харам“ предупреждава жителите на Кано, че ударите им срещу службите за сигурност ще продължат, като се призовава за постоянство докато групата се бори за въвеждането на „ислямски режим“;

Б.  като има предвид, че правозащитни организации са документирали участието на ислямистката групировка „Боко Харам“ в нападения срещу полицейски управления, военни съоръжения, църкви и банки, както и в самоубийствения бомбен атентат срещу централата на ООН, при който загинаха около 24 души и бяха ранени над 100;

В.  като има предвид, че в отговор на насилието от страна на „Боко Харам“ нигерийската полиция и военни сили са екзекутирали без съд множество предполагаеми членове на групировката;

Г.  като има предвид, че нападенията на „Боко Харам“ бяха насочени срещу християни, по-конкретно на Коледа, когато десетки бяха убити при серия от бомбени атентати – най-смъртоносният от които отне живота на 44 души пред католическа църква в близост до столицата Абуджа; като има предвид, че „Боко Харам“ заяви, че ще води религиозна война срещу християните и ще ги прогони от северните части на страната, където живеят предимно мюсюлмани;

Д. като има предвид, че на 3 януари „Боко Харам“ отправи ултиматум, като даде три дни на християните от северна Нигерия, да напуснат; като има предвид убийството на най-малко осем християни, участващи на молитвена служба на 5 януари в Гомбе, и на 20 християни, присъстващи на погребение на 6 януари в Муби,

Е.  като има предвид, че на 26 февруари двама атентатори самоубийци от „Боко Харам“ взривиха експлозиви, заредени в кола пред църква в град Жос, при което трима души загинаха, а 38 бяха ранени; и като има предвид, че на 21 февруари екстремисти взривиха бомба пред църква в град Суледжа, при което бяха ранени петима души;

Ж. като има предвид, че на 4 март „Боко Харам“ обяви, че ще започне серия от координирани нападения, за да унищожи цялата християнска общност, която живее в северните части на страната;

З.  като има предвид, че свободата на религията, свободата на убежденията, свободата на съвестта и свободата на мисълта са основни и всеобщи ценности и съществени елементи на демокрацията; като има предвид, че Европейският съюз е изразявал многократно ангажимента си по отношение на свободата на религията, свободата на убежденията, свободата на съвестта и свободата на мисълта и е подчертавал, че правителствата са задължени да гарантират тези свободи по целия свят;

И. като има предвид, че „Боко Харам“ са обвинявани за смъртта на над 900 души в приблизително 160 отделни нападения от юли 2009 г. насам; като има предвид, че в няколко нови доклада се сочи възможна връзка между „Боко Харам“ и AQMI (Ал Кайда в ислямския Магреб), което би било сериозна заплаха за мира и сигурността в региона на Сахел и западна Африка;

Й  като има предвид, че в отговор на нарастващата вълна от насилие на 31 декември 2011 г. президентът Гудлък Джонатан въведе извънредно положение в няколко щата и временно затвори границите с Чад, Камерун и Нигер; като има предвид признанието на президента, че „Боко Харам“ е проникнала в държавните институции и силите за сигурност и твърденията, че корумпирани служители са снабдили „Боко Харам“ с оръжия;

К. като има предвид, че проблемите в Нигерия произтичат от липсата на икономическо развитие, като напрежението се корени в десетилетията неприязън между местни групировки, които се борят за контрола върху плодородните земеделски земи с говорещите хауза мигранти и заселници от мюсюлманския север;

Л. като има предвид, че мирното разрешаване на конфликти предполага зачитане на правата на човека, достъп до правосъдие, прекратяване на безнаказаността, както и справедлив достъп до ресурси и преразпределение на доходите в една богата на петрол страна, каквато е Нигерия;

М. като има предвид, че макар Нигерия да заема осмо място по производство на петрол в света, по-голямата част от нейните 148 милиона жители живеят под прага на бедността;

Н. като има предвид, че нигерийското правителство заделя приблизително осем милиарда щатски долара годишно за субсидии за горивата; като има предвид, че в страни, богати на природни ресурси и с огромна пропаст, разделяща бедни и богати като Нигерия, субсидираният бензин е една от малкото облаги, капещи от едно известно със своята корумпираност правителство, което не се справи с управлението на печалбите от петрола;

О. като има предвид, че в началото на тази година масовите протести и продължилата една седмица обща стачка принудиха президента Гудлък Джонатан частично да възстанови субсидиите за горивата; като има предвид, че международни финансови институции като Международния валутен фонд, твърдят, че субсидиите е по-добре да бъдат използвани за образование, здравеопазване и други услуги;

П. като има предвид, че лошото управление и злоупотребата с огромните природни богатства на страната, а именно петрола, от страна на управляващия елит, продължават в повечето случаи с неотслабваща сила; като има предвид, освен това, че поредицата разливи на петрол от международни петролодобивни операции, саботажът на петролопроводи, кражбата на суров петрол и широко разпространеното горене на факелен газ доведоха до силно замърсяване на делтата на Нигер; като има предвид, че според доклад на ООН възстановяването на околната среда в петролодобивния регион на Нигерия, Огониланд, може да се окаже най-всеобхватното и продължително прочистване от петрол, предприемано някога, ако в него се включат възстановяването на питейната вода, почвата, малките заливи и други екосистеми;

Р.  като има предвид изказването на министъра по въпросите на жените и социалното развитие Hajia Zainab Maina срещу широко разпространените случаи на изнасилване и сексуално насилие над жени в страната, която заяви, че за справянето с тази тревожна тенденция е важно да бъде приет законопроекта относно насилието срещу лицата;

С. като има предвид, че федералният наказателен кодекс на Нигерия предвижда до 14 години затвор за хомосексуално поведение, като има предвид, че в някои щати, в които се прилага шариата, хомосексуалното поведение между мъже по взаимно съгласие се наказва със смърт, а при жени с бой с камшик и шест месеца затвор; като има предвид внесеното наскоро федерално законодателство, което криминализира браковете между лица от един и същи пол, които се наказват с до 14 години затвор; като има предвид, че националното събрание на два пъти се опита да въведе такова законодателство, но беше възпрепятствано от международни и местни защитници на правата на човека;

Т.  като има предвид, че профсъюзните активисти и защитници на правата на човека Osmond Ugwu и Raphael Elobuike са задържани във федералния затвор Enugu в югоизточна Нигерия по обвинение за опит на убийство на полицейски служител след арестуването им на работнически митинг на 24 октомври 2011 г.; като има предвид, че според Амнести Интернешънъл и организацията „Human Rights Watch” обвинението не разполага с доказателства срещу тях;

У. като има предвид, че ЕС е важен финансов донор на Нигерия; като има предвид, че на 12 ноември 2009 г. Европейската комисия и федералното правителство на Нигерия подписаха стратегическия документ Нигерия—ЕС и Националната индикативна програма за периода 2008–2013 г., съгласно които ЕС ще финансира проекти, целите на които включват мир, сигурност и права на човека;

Ф. като има предвид, че съгласно член 8 от преразгледаното Споразумение от Котону ЕС започна редовен политически диалог с Нигерия по въпросите на правата на човека и демократичните принципи, включително етническата, религиозната и расовата дискриминация;

1.  решително осъжда неотдавнашните прояви на насилие, по-специално нападенията на терористичната ислямистка секта „Боко Харам“, и трагичната смърт на хора в засегнатите региони на Нигерия, като изразява своята съболезнования на опечалените и ранените;

2.  настоятелно призовава всички общности да проявяват сдържаност и да търсят мирни средства за преодоляване на различията между религиозните и етническите групи в Нигерия;

3.  настоятелно призовава правителството на Нигерия възможно най-бързо да сложи край на насилието и да гарантира сигурността и защитата на населението на страната, както и зачитането на правата на човека;

4.  призовава президента на Нигерия да насърчава диалога между хората с различни религии и убеждения и да работи за укрепване на свободата на мисълта, свободата на съвестта и свободата на религията;

5.  подчертава значението на една независима, безпристрастна и достъпна съдебна система за прекратяването на безнаказаността, подобряването на спазването на върховенството на закона и основните права на населението;

6.  призовава федералното правителство да проведе разследване на причините за последните прояви на насилие, както и да гарантира подвеждането под съдебна отговорност на извършителите на насилие; призовава по-специално федералното правителство да се пребори с „Боко Харам“, която черпи своята сила, възползвайки се от дълбоко вкорененото религиозно напрежение в Нигерия;

7.  подчертава значението на регионалното сътрудничество за справяне със заплахата от евентуална връзка между „Боко Харам“ и AQMI (Ал Кайда в ислямския Магреб); насърчава държавите в региона да задълбочат сътрудничеството помежду си, включително чрез съответните регионални организации, за да се предотврати взаимодействието между „Боко Харам“ и AQMI; призовава институциите на ЕС и държавите членки да подкрепят тези усилия, полагани на регионално равнище;

8.  решително осъжда убийството на британския гражданин Chris McManus и италианския гражданин Franco Lamolinara, двама инженери, работещи за италианско строително дружество, държани като заложници от AQMI в северна Нигерия в продължение на десет месеца, при провалилия се опит за освобождаването им на 8 март и изразява своите съболезнования на семействата на жертвите;

9.  призовава за по-обстойно проучване на първопричините за конфликта, включително социалното, икономическото и етническото напрежение, като се избягват общите и опростенчески обяснения, основани единствено на религията, които няма да осигурят основа за дългосрочно и трайно решение на проблемите на региона;

10. призовава федералното правителство да защити населението и да потърси начини за премахване на първопричините за насилието чрез гарантиране на равни права за всички граждани и решаване на проблемите за контрола върху плодородните земеделски земи, безработицата и бедността;

11. призовава федералното правителството да се бори с корупцията, бедността и неравенството и да работи за социални, политически и икономически реформи с цел създаване на демократична, стабилна, сигурна и свободна държава, в която се зачитат правата на човека;

12. призовава органите да потърсят решения на истинските проблеми на населението в северните части на страната, които са много по-бедни от някои по-богати южни щати и да дадат приоритет на подобряването на лошите условия на живот на това население, като не пренебрегват подобни проблеми и в южните щати;

13. призовава нигерийските органи и чуждестранните дружества, работещи в петролния сектор на Нигерия да помогнат за подобряване на управлението чрез увеличаване на прозрачността и отчетността в добивния сектор и призовава дружествата да се придържат към Инициативата за прозрачност в добивната промишленост и да публикуват това, което плащат на нигерийското правителство;

14. подчертава необходимостта нигерийските органи и мултинационалните петролни дружества да направят всичко по силите си за да спрат продължаващото замърсяване и да изпълнят препоръките на Програмата за опазване на околната среда на ООН, за да могат да се възстановят щетите, нанесени от замърсяването с петрол;

15. силно насърчава нигерийските органи да гарантират приемането на законопроекта относно насилието срещу лица и се надява, че този закон ще допринесе за намаляване на широко разпространените случаи на сексуално насилие и други прояви на насилие срещу жени;

16. призовава за премахване на действащото законодателство, което криминализира хомосексуалността, като в някои случаи наказанието е пребиване с камъни; призовава парламента на Нигерия да се откаже от разглеждането на закона за забрана на брака между лица от един и същи пол, който, ако бъде прокаран, би изложил лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица – били те нигерийски граждани или чужденци – на сериозен риск от насилие и задържане;

17. призовава правителството да освободи профсъюзния лидер Osmond Ogwu и профсъюзния член Raphael Elobuike поради липса на доказателства в подкрепа на обвинението срещу тях;

18. отново изразява своята загриженост по отношение на пълното и ефективно зачитане на правото на свобода на религията за всички религиозни малцинства в редица трети страни; в този контекст подчертава, че свободата на изповедание е само един от аспектите на правото на свобода на религията, тъй като последното включва свободата на промяна на религията и на нейното изповядване чрез преподаване, религиозни обреди и ритуали на различни равнища – индивидуално, колективно, в уединение, публично и на институционално равнище; в този контекст изтъква, че публичният елемент е от основно значение за религиозната свобода и че възпрепятстването на вярващите християни и на други да изразяват вярата си публично, като по този начин тяхната религия се свежда до явление от частен характер, е тежко нарушение на правото им на религиозна свобода;

19. подчертава, че в много части на света все още съществуват пречки, които възпрепятстват свободното изповядване на вярата и призовава върховния представител Аштън и Комисия да настояват на тези въпроси в контекста на своите инициативи в областта на правата на човека;

20. призовава върховния представител, който отговаря за на Европейската служба за външна дейност да предприеме мерки в Нигерия, като съчетае дипломацията с дългосрочно сътрудничество за развитие, с цел постигане на мир, сигурност, добро управление и зачитане на правата на човека;

21. настоятелно призовава ЕС да продължи политическия диалог с Нигерия съгласно член 8 от преразгледаното Споразумение от Котону и в този контекст да разгледа въпросите, свързани с универсалните права на човека, включително свободата на мисълта, съвестта, религията или убежденията и липсата на дискриминация на каквото и да било основание, залегнали във всеобщи, регионални и национални инструменти за правата на човека;

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството на федералното правителство на Нигерия, на институциите на Африканския съюз и Икономическата общност на западноафриканските държави, на генералният секретар на ООН, на Общото събрание на ООН, на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС, както и на Панафриканския парламент.