Postopek : 2012/2571(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B7-0171/2012

Predložena besedila :

RC-B7-0171/2012

Razprave :

PV 15/03/2012 - 16.3
CRE 15/03/2012 - 16.3

Glasovanja :

PV 15/03/2012 - 17.3

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0094

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 142kWORD 95k
14.3.2012
PE486.710v01-00}
PE486.711v01-00}
PE486.712v01-00}
PE486.713v01-00}
PE486.715v01-00} RC1
 
B7-0171/2012}
B7-0172/2012}
B7-0173/2012}
B7-0174/2012}
B7-0176/2012} RC1

v skladu s členom 122(5) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

Verts/ALE (B7‑0171/2012)

S&D (B7‑0172/2012)

PPE (B7‑0173/2012)

ECR (B7‑0174/2012)

ALDE (B7‑0176/2012)


o kršitvah človekovih pravic v Bahrajnu


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, Alf Svensson v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi v imenu skupine S&D
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Alexander grof Lambsdorfski, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin v imenu skupine ALDE
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski v imenu skupine ECR
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o kršitvah človekovih pravic v Bahrajnu  

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij z dne 7. julija 2011(1) o Siriji, Jemnu in Bahrajnu glede na položaj v arabskem svetu in Severni Afriki, in o Bahrajnu z dne 27. oktobra 2011(2),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. marca 2011(3) o odnosih Evropske unije s Svetom za sodelovanje v Zalivu,

–   ob upoštevanju izjave svojega predsednika z dne 12. aprila 2011 o smrti dveh bahrajnskih civilistov in njegove izjave z dne 28. aprila 2011, v kateri je obsodil smrtno obsodbo, izrečeno štirim bahrajnskim državljanom zaradi udeležbe na miroljubnih demonstracijah v podporo demokraciji,

–   ob upoštevanju predstavitve na temo Bahrajna pred pododborom Evropskega parlamenta za človekove pravice dne 3. oktobra 2011,

–   ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice o Bahrajnu iz leta 2011, zlasti z dne 24. novembra 2011 ob objavi poročila neodvisne bahrajnske preiskovalne komisije, izjave tiskovne predstavnice visoke predstavnice Catherine Ashton o obletnici nemirov v Bahrajnu z dne 13. februarja 2012, in izjav z dne 12. oktobra 2011 podpredsednice/visoke predstavnice o razmerah v Egiptu, Siriji, Jemnu in Bahrajnu pred Evropskim parlamentom ,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta o Bahrajnu z dne 21. maja, 12. aprila in 23. maja 2011,

–   ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja Združenih narodov z dne 23. junija in 30. septembra 2011 o dolgih kaznih, izrečenih 21 bahrajnskim političnim aktivistom, zagovornikom človekovih pravic in opozicijskim voditeljem, ki so bili v nekaterih primerih obsojeni na dosmrtno ječo, in izjave tiskovnega predstavnika generalnega sekretarja za Bahrajn z dne 15. februarja 2012,

–   ob upoštevanju izjave z dne 29. septembra 2011 generalne skupščine Združenih narodov o Bahrajnu,

–   ob upoštevanju izjave za tisk ministrstva za zunanje zadeve Kraljevine Bahrajn z dne 5. oktobra 2011 in izjave bahrajnskega ministrstva za zdravje o obsodbah zdravnikov, medicinskih sester in reševalcev z dne 30. septembra 2011,

–   ob upoštevanju izjave z dne 23. oktobra 2011 bahrajnskega državnega tožilca o obnovah sodnih postopkov zoper zdravnike, ki so bili sojeni na vojaških sodiščih,

–   ob upoštevanju poročila bahrajnske neodvisne preiskovalne komisije z dne 23. novembra 2011,

–   ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, konvencije Združenih narodov proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju ter arabske listine o človekovih pravicah, katerih podpisnica je Kraljevina Bahrajn,

–   ob upoštevanju člena 19 (d) bahrajnske ustave,

–   ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic iz leta 2004, posodobljenih leta 2008,

–   ob upoštevanju poročila Human Rights Watch z dne 28. februarja 2012,

–   ob upoštevanju Ženevske konvencije iz leta 1949,

–   ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–   ob upoštevanju člena 122(5) Poslovnika,

A. ker je 14. februarja 2012 minilo leto dni od miroljubnih protestov, na katerih so udeleženci pozivali k spoštovanju temeljnih človekovih pravic in demokratičnim reformam; ker so vladni organi odgovorili z aretacijami in miroljubnim protestnikom preprečili, da bi se zbirali; ker so vladne sile s protestniki ravnale nasilno in represivno; ker so bili solzivec, paralizatorji in strelivo zelo malega kalibra uporabljeni v stanovanjskih naseljih, policija pa je menda vdrla v več hiš;

B.  ker so protesti še vedno nasilno zadušeni; ker so zagovorniki človekovih pravic, odvetniki, učitelji, zdravstveni delavci in blogerji, ki so se udeležili miroljubnih protestov v podporo demokraciji, še vedno žrtve preganjanja, aretacij in mučenja; ker je bilo po poročanjih organizacij za človekove pravice v zadnjih dveh mesecih samovoljno aretiranih več kot 100 tamkajšnjih državljanov;

C. ker se tamkajšnje gospodarstvo, osnovano na bančništvu in turizmu, in že tako oslabljeno zaradi svetovne finančne krize, le stežka postavlja nazaj na noge;

D. ker je 29. januarja 2012 približno 250 političnih zapornikov začelo obsežno nacionalno gladovno stavko, ker je 14 uglednih političnih aktivistov in zagovornikov človekovih pravic samovoljno zaprtih že od marca 2011;

E.  ker bahrajnske oblasti od začetka leta 2012 ne dovolijo vstopa v državo mednarodnim organizacijam za človekove pravice in novinarjem, pa tudi omejujejo njihove obiske, kar predstavlja resno oviranje njihovega dela;

F.  ker je bahrajnska neodvisna preiskovalna komisija v svojem poročilu, ki ga je junija lani naročil bahrajnski kralj, objavljen pa je bil novembra 2011, ugotovila, da je v lanskih nemirih umrlo 35 oseb, med njimi pet varnostnikov in pet zapornikov, ki so umrli za posledicami mučenja; ker je preiskovalna komisija v svojem poročilu zaključila, da je bila proti miroljubnim protestnikom, političnim aktivistom, zagovornikom človekovih pravic in novinarjem uporabljena pretirana sila, da je bilo pogosto uporabljeno mučenje in da je bilo sproženo sojenje proti številnim ljudem, mnogi pa so bili na zaporno kazen obsojeni, ker so uveljavljali svojo pravico do svobode izražanja in združevanja; ker je preiskovalna komisija v poročilu izrazila mnenje, da sojenje ni potekalo v skladu z mednarodnimi standardi pravičnega sojenja, pa tudi ne v skladu z bahrajnskim kazenskim zakonikom;

G. ker je bahrajnski kralj sprejel ugotovitve iz poročila in je imenoval 19-člansko nacionalno komisijo, ki bi morala nadzirati proces izvajanja; ker bi morala nacionalna komisija svoje ugotovitve objaviti 20. marca 2012, v njih pa obravnavati upravljanje policije, sodstva ter ministrstva za izobraževanje in medije; ker se je kralj Bahrajna Hamad Ben Isa Al Khalifa javno obvezal izvedbi reform za dosego nacionalne sprave;

H. ker je po priporočilih preiskovalne komisije Bahrajn pri javnem tožilstvu vzpostavil posebno preiskovalno enoto, ki ima nalogo, da določi odgovornost vseh, ki so v lanskem letu zakrivili nezakonita ali nebrižna dejanja, ki so povzročila smrt, mučenje ali zlorabo civilistov;

I.   ker se priporočila preiskovalne komisije izvajajo le počasi; ker je bil sprožen nacionalni dialog za spravo;

J.   ker po navedbah več poročil nevladnih organizacij nepravična sojenja pred vojaškimi in civilnimi sodišči predstavljajo osrednji element zatrtja protestnega gibanja v podporo demokraciji v Bahrajnu; ker je med priporočili preiskovalne komisije to, naj se omogoči, da zadeve vseh, ki so jim sodila vojaška sodišča, ponovno pregledajo redna sodišča, čeprav v vseh primerih priporočilo ni bilo upoštevano;

K. ker so bahrajnske oblasti že večkrat izrazile zavezo reformam na področju človekovih pravic in sodelovanju z mednarodnimi organizacijami za človekove pravice;

L.  ker je bil že večkrat ponovljen poziv bahrajnski vladi, naj razširi stalno veljavno vabilo za posebne postopke Sveta ZN za človekove pravice;

M. ker naj bi posebni poročevalec ZN za mučenje in drugo kruto, nečloveško in ponižujoče ravnanje ali kaznovanje Juan Mendez Bahrajn obiskal med 8. in 17. marcem 2012, a so ga bahrajnske oblasti uradno zaprosile, naj potovanje prestavi na datum po juliju 2012;

N. ker naj bi bilo zaradi udeležbe v protestih iz službe odpuščenih ali iz univerze izključenih več kot 4000 ljudi; ker bahrajnski sindikati navajajo, da jih več kot 1.000 ni bilo sprejetih nazaj na službeno mesto, in ker na dovoljenje za vrnitev na študij še vedno čakajo številni študentje; ker so mnogi med tistimi, ki so bili sprejeti nazaj na službeno mesto, morali pod pritiskom podpisati izjave o tem, da se odrekajo vsem sindikalnim dejavnostim in se strinjajo z imenovanjem na drugo delovno mesto;

O. ker so Novinarji brez meja glede na lanskoletne dogodke Bahrajn označili za „sovražnika interneta“;

1.  pozdravlja priporočila bahrajnske preiskovalne komisije in tamkajšnjo vlado poziva k ustreznim ukrepom za celovito in hitro izvedbo priporočil, s čimer se bo odzvala na najbolj pomembna vprašanja, naredila konec nekaznovanosti, obnovila družbeno soglasje, izboljšala varovanje človekovih pravic v skladu z mednarodnimi standardi o človekovih pravicah in izvedla pomembne reforme;

2.  izraža solidarnost z žrtvami represije v Bahrajnu in njihovimi družinami;

3.  obsoja kršitve človekovih pravic, ki se še vedno dogajajo v Bahrajnu, ter tamkajšnje oblasti in varnostne sile poziva, naj ustavijo pretirano uporabo nasilja, vključno s pretirano uporabo solzivca, prekinejo zatiranje, mučenje, nezakonite aretacije in preganjanje miroljubnih protestnikov ter naj bodo skrajno zadržane pri poskusih nadzora nad protesti; poziva tamkajšnje oblasti, naj ukrepajo strogo v skladu z zakonodajo in mednarodnimi obveznostmi; opozarja na pravico do pravičnega sojenja, ki jo je s podpisom potrdil tudi Bahrajn;

4.  ponovno poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh miroljubnih demonstrantov, političnih aktivistov, zagovornikov človekovih pravic, zdravnikov in reševalcev, blogerjev in novinarjev, zlasti Abdulhadija Al Khavadžo, predsednika bahrajnskega centra za človekove pravice, in Mahdija Abu Diba, predsednika bahrajnske zveze učiteljev, ki sta bila aretirana ali obsojena, ker sta uveljavljala svoje pravice do svobode izražanja, združevanja in mirnega zbiranja oziroma ker sta sledila poklicnim dolžnostim;

5.  poudarja, da so demonstranti izražali svoje legitimne demokratične težnje, in bahrajnske oblasti poziva, naj z obsežnim in konstruktivnim dialogom izvede postopek sprave, ki je zelo pomemben za demokratično stabilnost bahrajnske raznolike družbe, v kateri bi morale biti pravice vsakega državljana zagotovljene s črko zakona in v praksi;

6.  poziva bahrajnske oblasti, naj temeljito, nepristransko in neodvisno raziščejo kršitve človekovih pravic, ki so jih policija in varnostne sile zakrivile kot posledica vojaške navzočnosti v Bahrajnu med protesti v podporo demokraciji in po njih proti miroljubnim protestnikom in državljanom; zagotovijo naj, da bodo za svoja dejanja odgovarjali vsi povzročitelji, ki ne smejo ostati nekaznovani, ne glede na položaj ali čin, sprejeti pa bi morale tudi ukrepe, s katerimi bi odvračale od novih kršitev človekovih pravic;

7.  poziva bahrajnsko vlado, naj umakne vse obtožbe in prekliče vse obsodbe, ki so jih od februarja 2011 izrekla sodišča za nacionalno varnost ali civilna sodišča na temelju izvrševanja pravice do svobode izražanja, združevanja in mirnega zbiranja, in vse obsodbe zgolj na temelju priznanja;

8.  poziva bahrajnske oblasti, naj poskrbijo, da bodo organi vsem zagovornikom obtožencev zagotovili hiter in celovit dostop do pravnega svetovanja, kot to določata bahrajnsko in mednarodno pravo, vključno v zvezi z zaslišanji in pripravo na sojenje, raziščejo verodostojne navedbe o mučenju in slabem ravnanju med zaslišanji in k odgovornosti pokličejo vse, ki niso upoštevali zahtev za pošteno sojenje;

9.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico, naj spremlja, ali bo bahrajnska vlada držala dane obljube o spoštovanju človekovih pravic in izvedla potrebne reforme, začela neodvisne preiskave kršitev človekovih pravic in zagotovila, da bodo povzročitelji za svoja dejanja odgovarjali, pa tudi, naj bahrajnsko vlado pozove k umiku vseh obtožb proti zdravnikom in zdravstvenim delavcem ter naj izpusti vse, ki so bili aretirani zaradi udeležbe na miroljubnih protestih v podporo demokraciji;

10. poziva bahrajnske oblasti, naj obnovijo in spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine, med njimi svobodo izražanja, prek spleta in prek tradicionalnih medijev, svobodo združevanja, svobodo veroizpovedi, pravice žensk in enakopravnost med spoloma, sprejmejo naj ukrepe proti diskriminaciji in takoj končajo vse omejitve za dostop do informacijsko-komunikacijskih tehnologij; bahrajnske oblasti poziva, naj odpravijo vse omejitve glede vstopa v državo tujih novinarjev in mednarodnih organizacij za človekove pravice ter dovolijo spremljanje napovedanih neodvisnih preiskav kršitev človekovih pravic in izvajanje napovedanih reform;

11. pozdravlja oblikovanje ministrstva za človekove pravice in družbeni razvoj v Bahrajnu in ga poziva, naj deluje v skladu z mednarodnimi standardi in obveznostmi na področju človekovih pravic;

12. poziva nacionalne oblasti, pa tudi udeležena evropska podjetja, naj ustrezno ukrepajo in zagotovijo, da bodo spet zaposlile vse, ki so bili odpuščeni iz službe;

13. pozdravlja, da so ZDA prekinile izvoz orožja, vojaške in druge opreme, ki se lahko uporabi za nasilno zatiranje državljanov in za druge kršitve človekovih pravic, ter podobno države članice poziva, naj vztrajajo pri skupnem stališču Evropskega sveta, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme;

14. ponovno izraža ostro nasprotovanje uporabi smrtne kazni in bahrajnske oblasti poziva, naj takoj razglasijo moratorij;

15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Kraljevine Bahrajn.

 

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0333.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2011)0475.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0109.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov