Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0202/2012Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0202/2012

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Birmania/Myanmar

18.4.2012

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
S&D (B7‑0202/2012)
Verts/ALE (B7‑0206/2012)
PPE (B7‑0207/2012)
ALDE (B7‑0208/2012)
GUE/NGL (B7‑0210/2012)
ECR (B7‑0211/2012)
(2012/2604(RSP))

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Tunne Kelam, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Arnaud Danjean în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Barbara Weiler în numele Grupului S&D
Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Jean Lambert în numele Grupului Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan în numele Grupului ECR
Helmut Scholz în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2012/2604(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0202/2012
Texte depuse :
RC-B7-0202/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Birmania/Myanmar

(2012/2604(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 18-21 din Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–   având în vedere articolul 25 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–   având în vedere declarația Președinției UE din 23 februarie 2009 care îndeamnă la un dialog amplu între autoritățile și forțele democrate din Birmania/Myanmar,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Birmania/Myanmar, în special Rezoluția din 25 noiembrie 2010[1] și Rezoluția din 20 mai 2010[2],

–   având în vedere măsurile restrictive impuse de Uniunea Europeană prin Decizia 2010/232/PESC a Consiliului din 26 aprilie 2010 și modificate ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 1083/2011 al Consiliului din 27 octombrie 2011,

–   având în vedere concluziile Consiliului din 12 aprilie 2011 privind ridicarea suspendării reuniunilor la nivel înalt și ridicarea interdicției de eliberare a vizelor pentru membrii civili ai guvernului (Decizia 2011/239/PESC a Consiliului),

–   având în vedere declarația Înaltului Reprezentant din 28 aprilie 2011,

–   având în vedere raportul prezentat la 12 martie 2012 de raportorul special al ONU pentru drepturile omului în Birmania/Myanmar,

–   având în vedere declarația din 2 aprilie 2012 a Secretarului General al ONU privind alegerile din Birmania/Myanmar,

–   având în vedere decizia summitului ASEAN din noiembrie 2011 de a încredința președinția ASEAN în 2014 Birmaniei/Myanmar,

–   având în vedere declarația Președintelui Consiliului European din 30 ianuarie 2012 privind reformele din Birmania/Myanmar,

–   având în vedere declarațiile Înaltului Reprezentant din 28 aprilie 2011 și 14 octombrie 2011 cu privire la alinierea anumitor țări terțe la deciziile Consiliului 2011/239/PESC și 2011/504/PESC privind măsurile restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar,

–   având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 23 ianuarie 2012 cu privire la Birmania/Myanmar,

–   având în vedere vizita efectuată de Andris Piebalgs, comisarul pentru dezvoltare, în Birmania/Myanmar în perioada 12-14 februarie 2012,

–   având în vedere rezultatele primei reuniuni interparlamentare UE-Birmania/Myanmar din 26 februarie-2 martie 2012,

–   având în vedere declarațiile Înaltului Reprezentant, în special declarația din 13 noiembrie 2010 privind eliberarea lui Aung San Suu Kyi, declarațiile din 13 ianuarie 2011 și din 12 octombrie 2011 privind eliberarea prizonierilor politici și declarația din 2 aprilie 2012 privind desfășurarea alegerilor parțiale,

–   având în vedere declarația summitului ASEAN din 3 aprilie 2012 cu privire la rezultatul alegerilor parțiale din 1 aprilie 2012 și apelul la ridicarea sancțiunilor,

–   având în vedere diferitele întâlniri care au avut loc începând din luna august 2011 între președintele U Thein Sein și Daw Aung San Suu Kyi,

–   având în vedere discursul privind starea Uniunii susținut la 1 martie 2012 de președintele Thein Sein cu prilejul primei aniversări a guvernului său, în care domnia sa a recunoscut că, în pofida eforturilor depuse, „mai sunt încă multe de făcut”,

–   având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât în Birmania/Myanmar au avut loc alegeri parțiale la 1 aprilie 2012 pentru peste 40 de locuri vacante din camera inferioară a Parlamentului (Pyithu Hluttaw), la care Liga Națională pentru Democrație a lui Aung San Suu Kyi a putut participa în mod neîngrădit; întrucât aceste alegeri parțiale, pe care comunitatea internațională le-a considerat în general libere și corecte, sunt un semn al faptului că Birmania/Myanmar se află pe drumul democratizării;

B.  întrucât guvernul președintelui Thein Sein a realizat în primul său an de guvernare mai multe progrese către democrație și pace decât tot ce s-a făcut în ultimele decenii în acest sens;

C. întrucât opoziția deține în prezent numai 6,6 % din locurile din Parlament (42 din 659), în timp ce marea majoritate a locurilor este controlată de Partidul Solidarității și Dezvoltării Uniunii (USDP) aflat la putere, inclusiv cele 25 % din locuri rezervate ofițerilor militari;

D. întrucât următoarele alegeri programate în 2015 pentru 75 % din locurile din Parlament vor fi un adevărat test al voinței de democratizare a autorităților din Birmania/Myanmar;

E.  întrucât organizarea alegerilor parțiale de la 1 aprilie, la care observatori și jurnaliști străini au fost invitați să asiste și au fost prezenți, printre aceștia numărându-se un reprezentant al Parlamentului European, este o dovadă a dorinței guvernului din Birmania/Myanmar de a continua procesul de reformă, care ar trebui să fie durabil și ireversibil;

F.  întrucât aceste schimbări în curs creează oportunități majore pentru dezvoltarea unei relații mult îmbunătățite între Uniunea Europeană și Birmania/Myanmar;

G. întrucât trebuie să se dea dovadă de prudență, având în vedere faptul că, potrivit raportului prezentat de raportorul special al ONU pentru drepturile omului în Birmania/Myanmar, există în continuare preocupări serioase legate de drepturile omului, sute de deținuți politici se află încă în închisoare, iar mulți dintre cei care au părăsit închisoarea au fost eliberați condiționat;

H. întrucât guvernul abordează moștenirea lăsată de deceniile de război civil și de conflicte armate și a încheiat acorduri de încetare a focului cu majoritatea grupurilor etnice armate, situația din Kachin fiind o excepție; întrucât ajutoarele umanitare pentru zeci de mii de persoane strămutate sunt blocate, iar politica de discriminare față de minoritatea rohingya continuă nestingherită,

I.   întrucât guvernul a declarat că în ceea ce privește problemele etnice urmărește un proces de instaurare a păcii în trei etape, începând cu încetarea focului, trecând prin desfășurarea unor procese socioeconomice, culturale și politice și culminând cu încheierea unui acord general, proces care va presupune modificarea Constituției și va include demobilizarea și integrarea foștilor combatanți, împărțirea resurselor și o mai mare autonomie;

J.   întrucât există o mare distanță între deciziile politice de la cel mai înalt nivel și capacitățile instituționale și tehnice limitate de pe teren și întrucât este nevoie de mult timp pentru reformele să aibă un impact real în viața celor mai mulți cetățeni, care continuă să se confrunte cu o sărăcie profundă, cu niveluri mari ale îndatorării, cu lipsa locurilor de muncă și cu absența serviciilor sociale,

K. întrucât în trecut numeroase sectoare economice din Birmania/Myanmar, cum ar fi sectorul mineritului, al prelucrării lemnului, al petrolului, al gazelor naturale și al construcției de baraje, au fost direct implicate în încălcări grave ale drepturilor omului și în distrugerea mediului înconjurător și au fost totodată principala sursă de venituri publice pentru conducerea militară;

L.  întrucât guvernul a luat măsuri pentru a extinde libertățile civile în țară, cum ar fi asigurarea unei mai mari libertăți de informare și de exprimare, ridicarea interzicerii a numeroase site-uri de internet și publicații, asigurarea libertății de întrunire, crearea unei Comisii naționale pentru drepturile omului și desființarea planificată a comisiei de cenzură înainte de sfârșitul lui 2012;

M. întrucât Baroneasa Ashton, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, va efectua o vizită în Birmania/Myanmar la scurt timp după reuniunea Consiliului din 23 aprilie 2012;

N. întrucât o putere judecătorească independentă și imparțială este esențială pentru respectarea statului de drept și a justiției în Birmania/Myanmar; îndeamnă guvernul acestei țări să inițieze reforme ale justiției pentru a asigura o putere judecătorească într-adevăr independentă și imparțială;

O. întrucât guvernul ține seama în sfârșit de preocupările cetățenilor legate de proiecte care ar putea avea efecte destructive pentru mediu și societate;

P.  întrucât măsurile restrictive impuse de UE împotriva Birmaniei/Myanmar vor fi reexaminate în cadrul următoarei reuniuni a Consiliului Afaceri Generale din 23 aprilie 2012,

1.  salută organizarea transparentă și credibilă a alegerilor parțiale de la 1 aprilie, considerate libere de către observatorii internaționali, dar remarcă neregulile semnalate în perioada premergătoare scrutinului; își exprimă speranța că parlamentarii nou-aleși își vor prelua atribuțiile cât mai curând posibil; sprijină eforturile autorităților de a garanta că procesul de reformă este durabil și ireversibil;

2.  își exprimă respectul profund pentru lupta de decenii a liderului opoziției Aung San Suu Kyi, laureată a Premiului Saharov, o felicită pe aceasta pentru victoria partidului său în alegerile parțiale din aprilie și îi aplaudă curajul și tenacitatea ca un exemplu de abnegație și curaj și de luptă pentru libertate și democrație împotriva tiraniei;

3.  ia act de măsurile întreprinse în ultimul an de președintele Thein Sein și de alți reformatori din cadrul regimului aflat la putere pentru a implementa reforme democratice și îi încurajează să continue de urgență acest proces, astfel încât schimbările să devină ireversibile;

4.  salută cu căldură eforturile guvernului, ale parlamentului și ale conducerii armatei de a pune capăt conflictelor armate interne vechi de zeci de ani și solicită să fie finalizate rapid negocierile de pace cu grupul etnic kachin;

5.  îndeamnă guvernul din Birmania/Myanmar să modifice Constituția din 2008 înainte de alegerile din 2015, eliminând rolul armatei în politica civilă, în special suprimând locurile care îi sunt rezervate în ambele camere ale Parlamentului;

6.  salută apropierea reciprocă dintre președintele U Thein Sein și Daw Aung San Suu Kyi, precum și dialogul dintre guvern și opoziție;

7.  salută eforturile internaționale de la nivel înalt de a încuraja schimbările democratice din Birmania/Myanmar și ia act în acest sens de vizita efectuată de prim-ministrul britanic David Cameron după alegerile parțiale din aprilie; salută discuțiile fructuoase pe care domnia sa le‑a purtat cu președintele Thein Sein și cu Aung San Suu Kyi;

8.  salută eliberarea unui număr mare de deținuți politici și libertatea mult îmbunătățită a presei și a internetului, dar își exprimă preocuparea față de continuarea cenzurii și a unor restricții; salută noua legislație privind libertatea de întrunire și progresele raportate cu privire la modificarea legii și a practicilor în vederea eliminării utilizării muncii forțate;

9.  solicită guvernului din Birmania/Myanmar să elibereze rapid și necondiționat toți deținuții politici care sunt reținuți în continuare și să permită accesul neîngrădit al Comitetului Internațional al Crucii Roșii și al organizațiilor internaționale din domeniul drepturilor omului la închisorile din Birmania/Myanmar; de asemenea, solicită Comisiei naționale pentru drepturile omului să își intensifice activitatea de promovare și de protecție a drepturilor fundamentale ale cetățenilor;

10. solicită ca legea din 1982 privind cetățenia să fie modificată pentru a se asigura recunoașterea corespunzătoare a dreptului la cetățenie al minorității etnice rohingya;

11. solicită autorităților din Birmania/Myanmar să garanteze o presă liberă și independentă și să se asigure că noile reglementări din domeniul media permit accesul nerestricționat la tehnologiile informației și comunicațiilor;

12. îndeamnă guvernul din Birmania/Myanmar să inițieze reforme ale justiției pentru a asigura existența unei puteri judecătorești cu adevărat independente și imparțiale și pentru a institui un proces de administrare a justiției și de tragere la răspundere pentru abuzurile din trecut asupra drepturilor omului;

13. salută rezultatul celei de a 19-a sesiuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, care a extins cu un an mandatul raportorului special pentru situația drepturilor omului în Birmania/Myanmar;

14. solicită președintelui Thein Sein să demareze o investigație a acuzațiilor de folosire a violenței sexuale de către armată și să îi aducă în fața justiției pe soldații care se fac vinovați de astfel de acte; îndeamnă guvernul din Birmania/Myanmar să pună capăt fără întârziere recrutării și folosirii copiilor-soldați, să intensifice măsurile pentru a asigura protecția copiilor de conflictele armate și să continue să coopereze cu Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU pentru copii și conflictele armate;

15. solicită președintelui Thein Sein să consulte comunitățile locale afectate de proiectele planificate de construire a unor baraje și să efectueze evaluări independente ale impactului asupra mediului;

16. salută gestul pozitiv al UE în sprijinul demarării tranziției politice în Birmania/Myanmar, inclusiv angajamentul de a acorda 150 de milioane de euro sub formă de asistență umanitară, în special pentru dezvoltarea unităților de învățământ și de îngrijire a sănătății și pentru asistarea persoanelor strămutate;

17. salută măsurile luate de autoritățile din Birmania/Myanmar cu privire la cursul de schimb al monedei naționale;

18. solicită Consiliului să suspende măsurile restrictive aflate în vigoare, cu excepția embargoului asupra armelor, pentru o durată inițială de un an și să monitorizeze îndeaproape situația din țară;

19. solicită Comisiei și Consiliului să stabilească termene și criterii clare cu privire la evaluarea procesului în curs de reformă politică și economică din Birmania/Myanmar;

20. recunoaște faptul că investițiile și schimburile comerciale responsabile și sustenabile, inclusiv cu și din Uniunea Europeană, vor contribui la eforturile Birmaniei/Myanmar de a combate sărăcia și de a repercuta beneficiile asupra unor segmente mai largi ale populației; solicită Consiliului și Comisiei să analizeze posibilitatea acordării unui acces privilegiat pentru această țară la piața Uniunii Europene;

21. salută angajamentul UE de a spori ajutorul destinat populațiilor afectate de conflicte și îndeamnă guvernul din Birmania/Myanmar să permită agențiilor de ajutor și ONU accesul la statele etnice sau să se asigure că ajutorul local oferit de comunități și ajutorul transfrontalier ajunge la populația vulnerabilă;

22. salută apropiata vizită oficială în Birmania/Myanmar a Baronesei Ashton, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și decizia domniei sale de a stabili o prezență diplomatică în această țară și de a inaugura biroul de reprezentanță al UE de la Yangon cu această ocazie;

23. readuce în atenție invitația adresată lui Daw Aung San Suu Kyi, laureată a Premiului Saharov, de a efectua o vizită la Parlamentul European pentru a i se înmâna oficial Premiul Saharov care i-a fost acordat în 1991 pentru eforturile sale de promovare a democrației și a libertății în Birmania/Myanmar;

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Secretarului General al ASEAN și Parlamentului și Guvernului din Birmania/Myanmar.