Procedură : 2011/2962(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0223/2012

Texte depuse :

RC-B7-0223/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0203

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PDF 152kWORD 115k
7.5.2012
PE486.789v01-00}
PE486.790v01-00}
PE486.791v01-00}
PE486.800v01-00} RC1
 
B7-0223/2012}
B7-0224/2012}
B7-0225/2012}
B7-0226/2012} RC1

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

ALDE (B7‑0223/2012)

ECR (B7‑0224/2012)

S&D (B7‑0225/2012)

PPE (B7‑0226/2012)


referitoare la pirateria maritimă (2011/2962(RSP))


Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Ria Oomen-Ruijten, Dominique Vlasto în numele Grupului PPE
Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra, Ulrike Rodust în numele Grupului S&D
Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Gesine Meissner în numele Grupului ALDE
Peter van Dalen, Roberts Zīle, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Jacqueline Foster în numele Grupului ECR
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la pirateria maritimă (2011/2962(RSP))  

Parlamentul European,

–   având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2008 privind o politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană,

–   având în vedere rezoluțiile sale referitoare la pirateria maritimă, în special Rezoluția din 23 octombrie 2008 referitoare la pirateria pe mare, precum și cea din 26 noiembrie 2009 referitoare la o soluție politică pentru pirateria din largul coastelor Somaliei,

–   având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS) din 10 decembrie 1982,

–   având în vedere Convenția ONU pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranței navigației maritime din 1988,

–   având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU referitoare la situația din Somalia, în special Rezoluția 2036(2012) din 22 februarie 2012,

–   având în vedere Acțiunea comună a Consiliului 2008/749/PESC din 19 septembrie 2008 privind acțiunea de coordonare militară a Uniunii Europene în sprijinul Rezoluției 1816(2008) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (EU NAVCO),

–   având în vedere Acțiunea comună 2008/851/PESC a Consiliului din 10 noiembrie 2008 privind operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (EU NAVFOR Atalanta) și Decizia Consiliului 2010/766/PESC de modificare a Acțiunii comune 2008/851/PESC,

–   având în vedere Decizia Consiliului din 23 martie 2012 de a prelungi mandatul EU NAVFOR Atalanta până în decembrie 2014 și de a extinde zona în care se desfășoară operațiunea,

–   având în vedere Decizia 2010/96/PESC a Consiliului din 15 februarie 2010 și Decizia 2010/197/PESC a Consiliului din 31 martie 2010 privind lansarea unei misiuni militare a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (EUTM Somalia),

–   având în vedere conceptul de gestionare a crizelor convenit de către Consiliul Afaceri Externe la 16 decembrie 2011 în ceea ce privește misiunea de consolidare a capacităților maritime regionale (RMCB), misiune PSAC civilă cu competențe militare în curs de pregătire,

–   având în vedere cadrul strategic pentru Cornul Africii care vizează orientarea angajamentului UE în regiune, adoptat de Consiliu la 14 noiembrie 2011,

–   având în vedere acordul de partajare a puterii semnat la 9 iunie 2008 la Djibouti, cu scopul de a iniția o amplă reconciliere la nivel național și de a crea o alianță politică puternică și incluzivă, capabilă să asigure pacea, să conducă la reconciliere națională și să restabilească autoritatea centrală a statului;

–   având în vedere concluziile Conferinței de la Londra privind Somalia din 23 februarie 2012,

–   având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât transportul maritim a reprezentat unul din elementele de bază ale dezvoltării economice și prosperității în Europa pe parcursul istoriei sale, iar peste 80 % din comerțul mondial se realizează pe cale maritimă; întrucât pirateria reprezintă o amenințare la adresa securității internaționale și a stabilității regionale și întrucât, prin urmare, UE are un interes real de a contribui la securitatea maritimă internațională și la combaterea pirateriei și a cauzelor sale profunde, ca o acțiune prioritară a UE;

B.  întrucât pirateria trebuie considerată o infracțiune internațională; întrucât, în cazul pirateriei și al jafului armat pe mare, este necesar un răspuns coordonat în temeiul cadrului juridic cuprinzător oferit de Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării; întrucât, conform articolului 100 din convenție, toate statele vor coopera la reprimarea pirateriei;

C. întrucât pirateria în marea liberă reprezintă în continuare o problemă, în pofida faptului că numărul atacurilor încununate de succes a scăzut în mod semnificativ în ultimul an, în special ca urmare a activității misiunii Atalanta și a utilizării detașamentelor militare și private de protecție a navelor; întrucât pirateria continuă să se extindă rapid în Oceanul Indian, în special în largul coastelor Somaliei și ale Cornului Africii, dar și în alte zone, inclusiv în sud-estul Asiei și în vestul Africii, și reprezintă o amenințare din ce în ce mai accentuată atât la adresa vieților omenești și a siguranței navigatorilor și a altor persoane, cât și la adresa dezvoltării și stabilității regionale, a mediului marin, a comerțului mondial și a tuturor formelor de transport maritim și de activități navale, inclusiv la adresa navelor de pescuit, precum și a furnizării de ajutoare umanitare;

D. întrucât Consiliul a decis prelungirea operațiunii UE de combatere a pirateriei EU NAVFOR Atalanta cu încă doi ani, până în decembrie 2014, pentru a contribui la protejarea navelor care distribuie, în cadrul Programului alimentar mondial (PAM), ajutoare alimentare persoanelor strămutate din Somalia, la protejarea transporturilor misiunii Uniunii Africane în Somalia (AMISOM), la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei și la protejarea transporturilor vulnerabile din largul coastelor Somaliei, în funcție de fiecare caz în parte; întrucât EU NAVFOR Atalanta contribuie, de asemenea, la monitorizarea activităților de pescuit din largul coastelor Somaliei;

E.  întrucât 10 000 de nave europene traversează anual zone maritime periculoase și, prin urmare, pirateria nu constituie doar o problemă legată de viața și siguranța persoanelor, ci și o problemă economică, întrucât pune în pericol rutele maritime comerciale internaționale, având un impact negativ semnificativ asupra comerțului internațional;

F.  întrucât numărul atentatelor asupra navelor crește: în 2011 s-au înregistrat 28 de deturnări, 470 de navigatori au fost răpiți, 15 au fost uciși și în prezent peste 7 nave sunt sechestrate în vederea obținerii unei răscumpărări și aproximativ 191 de navigatori sunt ținuți ostatici în Somalia, deseori în condiții groaznice și inumane pentru perioade de timp din ce în ce mai mari;

G. întrucât pirații își adaptează în mod constant tacticile și metodele și și-au extins raza de acțiune prin utilizarea unor nave deturnate de dimensiuni mai mari ca așa-numite „nave-mamă”;

H. întrucât actuala instabilitate politică din Somalia reprezintă una dintre cauzele pirateriei, contribuind la problemă și întrucât pirateria este considerată în continuare de unii somalezi o sursă de venit profitabilă și viabilă;

I.   întrucât lupta împotriva pirateriei nu poate fi câștigată exclusiv prin mijloace militare, ci depinde în primul rând de succesul promovării păcii și dezvoltării și al construirii statului în Somalia;

J.   întrucât EMSA are la dispoziție instrumente și date care pot ajuta operațiunea EU NAVFOR Atalanta să îmbunătățească siguranța navelor și a navigatorilor din zonă;

K. întrucât problema pirateriei are, de asemenea, efecte negative asupra întregii regiuni, în care operațiunile de pescuit sunt reglementate de o serie de acorduri bilaterale și multilaterale în domeniul pescuitului, iar aceste operațiuni au devenit o activitate periculoasă nu numai pentru navele UE care pescuiesc, de exemplu, în apele insulelor Seychelles pe baza unui acord de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între UE și Republica Seychelles, dar și pentru pescarii locali cărora UE le acordă sprijin sectorial asumându-și astfel o responsabilitate socială; întrucât pescarii locali nu dispun nici de aceleași mijloace financiare și nici de aceleași capacități în ceea ce privește resursele umane pentru a se proteja împotriva actelor de piraterie;

L.  întrucât UE este cel mai mare donator de ajutor pentru dezvoltare pentru Somalia la nivel mondial, alocând până acum 215,4 milioane EUR prin intermediul Fondului european de dezvoltare (FED) pentru perioada 2008 - 2013; întrucât principalul obiectiv al acestei finanțări este scoaterea populației din sărăcie și ajungerea la stadiul de creștere economică autonomă și oferirea unei soluții durabile pentru stabilitate în țară prin abordarea cauzelor profunde ale pirateriei finanțând proiecte pentru a aduce îmbunătățiri în domeniile guvernanței și statului de drept, educației și creșterii economice și pentru a sprijini sectoarelor neprioritare (sănătate, mediu, apă și servicii de salubrizare); întrucât, pentru perioada 2011 - 2013, au fost acordate încă 175 de milioane EUR din Fondul european de dezvoltare pentru ca UE să-și poată consolida angajamentul și să poată sprijini noi activități în domeniile menționate mai sus; întrucât niciunul dintre aceste obiective nu poate fi atins fără instituții de guvernanță eficiente în Somalia;

M. întrucât o abordare eficientă a combaterii pirateriei maritime trebuie să implice o strategie mai amplă și cuprinzătoare pentru a scoate Somalia și întreaga regiune a Cornului Africii din sărăcie și din situația de eșec statal, având în vedere faptul că cel puțin o parte a Somaliei are avantaje economice de pe urma actelor de piraterie și a fondurilor obținute ca răscumpărare;

N. întrucât, chiar dacă eforturile UE de a combate pirateria au reușit să asigure protecția transporturilor din cadrul Programului alimentar mondial (PAM) și al Misiunii Uniunii Africane în Somalia (AMISON), acestea necesită un angajament ferm și permanent pentru a asigura un nivel adecvat al desfășurării de forțe, întrucât în viitor riscă să fie subminate de lipsa forțelor navale;

O. întrucât multe state membre își elaborează în prezent propriile norme în ceea ce privește trimiterea unor gărzi înarmate la bordul navelor comerciale,

1.  își reiterează îngrijorarea profundă cu privire la actuala amenințare din ce în ce mai accentuată pe care o reprezintă actele de piraterie și jafurile armate pe mare împotriva navelor internaționale care distribuie ajutoare în Somalia și a navelor de pescuit, comerciale și de pasageri internaționale și ale UE în Oceanul Indian, în special în apele din largul coastelor Somaliei și ale Cornului Africii, la adresa siguranței navigatorilor și a altor persoane și la adresa stabilității regionale;

2.  invită Înaltul Reprezentant și statele membre să analizeze urgent posibilitățile pentru eliberarea celor 191 de navigatori ținuți în prezent ostatici, pentru a pune capăt detenției lor îndelungate și revoltătoare pe care le-o impun răpitorii și pentru a le permite să se întoarcă acasă și, în același timp, pentru a asigura eliberarea celor șapte nave deturnate;

3.  salută contribuția operațiunii EU NAVFOR Atalanta la securitatea maritimă în largul coastelor Somaliei prin protejarea navelor afretate care distribuie ajutoare în Somalia în cadrul Programului alimentar mondial și a altor nave vulnerabile, la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei, precum și la asigurarea eficacității răspunsului UE la pirateria maritimă;

4.  salută Decizia Consiliului din 23 martie 2012 de a prelungi mandatul EU NAVFOR Atalanta până în decembrie 2014 și de a extinde zona în care se desfășoară operațiunea;

5.  deplânge faptul că numărul navelor puse la dispoziție de statele membre pentru operațiunea EU NAVFOR Atalanta a scăzut de la 8 la doar 2-3 la începutul anului 2012 și, prin urmare, solicită statelor membre să furnizeze mai multe nave pentru a permite reușita operațiunii Atalanta;

6.  solicită consolidarea coordonării în cadrul mecanismului SHADE dintre UE, NATO, cele trei misiuni navale principale de combatere a pirateriei din regiune (EU NAVFOR, CTF-150/151 și TF-508 în cadrul operațiunii Ocean Shield a NATO) și diferitele forțe navale internaționale, pentru a evita dublarea inutilă a activităților, întrucât atât UE, cât și NATO operează în aceeași regiune pe baza autonomiei lor de decizie, dar au aceleași interese și sunt alcătuite în mare din aceleași state europene;

7.  îndeamnă insistent Înaltul Reprezentant să solicite o coordonare și cooperare sporită a tuturor actorilor internaționali din Somalia și din regiunea mai extinsă a Cornului Africii, și anume UE, NATO, SUA, ONU și țările relevante, ca un mijloc de a se ajunge la o reală abordare cuprinzătoare și orientată în ceea ce privește combaterea pirateriei și, cel mai important, abordând cauzele sale profunde și consecințele la toate nivelurile;

8.  subliniază, în același timp, necesitatea de a consolida coordonarea strategică între EU NAVFOR Atalanta, EUTM Somalia și alte acțiuni PSAC (de exemplu RMCB, de îndată ce este lansată) în regiunea mai extinsă a Cornului Africii; salută, în acest sens, decizia Consiliului din 23 martie 2012 de a activa un Centru de operații al UE în sprijinul misiunilor aferente politicii de securitate și apărare comune (PSAC) din Cornul Africii; solicită, în acest sens, revizuirea structurilor de comandă existente ale EU NAVFOR Atalanta și EUTM Somalia;

9.  salută Conferința de la Londra privind Somalia din 23 februarie 2012 care a demonstrat hotărârea comunității internaționale de a eradica pirateria și solicită dezvoltarea unei capacității judiciare sporite pentru a-i aduce în fața justiției și a-i aresta pe cei responsabili de acte de piraterie;

10. subliniază faptul că existența în continuare a unui cadru de impunitate în ceea ce privește pirateria reprezintă un obstacol în calea reprimării; deplânge faptul că, în pofida acordurilor de transfer ale UE cu țări terțe (Kenya, Seychelles, Mauritius), a acordurilor bilaterale de repatriere a piraților condamnați dintre Seychelles și Puntland și Somaliland, precum și a diverselor cadre juridice internaționale, mulți pirați și alți infractori încă nu au fost arestați sau, în multe cazuri, sunt eliberați după arestare ca urmare a lipsei probelor juridice temeinice sau a lipsei voinței politice de a-i pune sub acuzare; ia act, de asemenea, de faptul că unele state membre UE dispun de instrumente juridice de natură penală inadecvate pentru combaterea pirateriei în marea liberă;

11. în acest sens, solicită măsuri imediate și eficiente pentru aducerea în fața justiției și pedepsirea persoanelor suspectate de acte de piraterie și îndeamnă țările terțe și statele membre UE care nu au făcut încă acest lucru să transpună în legislațiile lor naționale toate prevederile stabilite de Convenția ONU privind dreptul mării și de Convenția ONU pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranței navigației maritime, pentru a aborda problema impunității piraților și invită Consiliul și Comisia să continue să examineze oportunitățile de a desfășura procese în țările din regiune și să ia măsuri pentru instituirea unor tribunale specializate dedicate pirateriei în Somalia și în alte state din regiune, ca soluție judiciară sustenabilă pentru aducerea în fața justiției a piraților din Somalia;

12. ia act de recomandările făcute de Secretarul General al ONU Consiliului de Securitate în vederea facilitării arestării și urmăririi penale a persoanelor suspectate de piraterie; subliniază, în același timp, nevoia de a garanta desfășurarea unor procese corecte și eficiente în tribunalele locale existente, precum și încarcerarea în condiții umane și de siguranță în centrele regionale;

13. îndeamnă statele membre ca, în colaborare cu Europol și Interpol, să investigheze și să urmărească fluxurile financiare și să confiște banii plătiți piraților ca răscumpărare, întrucât există indicii că acești bani ar fi transferați în conturi bancare din întreaga lume, inclusiv în bănci din Europa, precum și să identifice și să distrugă rețelele de crimă organizată care profită de pe urma acestor acte; invită Consiliul să faciliteze continuarea cooperării dintre EU NAVFOR pe de o parte și Europol și Interpol pe de altă parte;

14. încurajează EU NAVFOR, NATO și Coaliția forțelor navale să găsească o soluție eficientă la problema utilizării din ce în ce mai dese a navelor comerciale piratate ca „nave-mamă”, o evoluție care reprezintă o sporire semnificativă a capacității operaționale a piraților și care le permite acestora să-și lanseze atacurile cu mai multă forță, hotărâre și flexibilitate în întreaga regiune a Oceanului Indian;

15. subliniază faptul că EMSA ar trebui să-și continue colaborarea cu EU NAVFOR Atalanta, dacă este cazul, prin punerea la dispoziția operațiunii, în urma acordului statului de pavilion, a datelor LRIT detaliate și a imaginilor prin satelit ale navelor sub pavilion UE care tranzitează zona; în acest scop, încurajează statele membre să autorizeze Agenția să pună aceste date și informații la dispoziția operațiunii EU NAVFOR;

16. consideră că, având în vedere proliferarea pirateriei, navigatorii care s-ar putea confrunta cu amenințări legate de piraterie ar trebui să ia parte la formări pentru a-și consolida abilitățile de autoapărare; subliniază necesitatea ca întreprinderile maritime să adere la cele mai bune practici de management pentru protecția împotriva pirateriei bazate în Somalia („Best Management Practices for protection against Somalia Based Piracy”, BMP-4) și să le aplice pe deplin, acestea furnizând informații suficiente tuturor părților implicate privind modalitățile de a ajuta navele să evite, să descurajeze sau să întârzie atacurile de piraterie în largul coastelor Somaliei; solicită încă o dată tuturor navelor care operează în această zonă să se înregistreze la organismele de coordonare a securității maritime relevante și să urmeze recomandările misiunii EU NAVFOR Atalanta; invită statele membre să se asigure că toate navelor lor sunt înregistrate;

17. îndeamnă Consiliul și Comisia ca, în colaborare cu ONU și Uniunea Africană, în urma cererilor repetate din partea guvernului federal de tranziție al Somaliei (GFT) privind acordarea de asistență internațională pentru protejarea navelor care transportă ajutoare umanitare și pentru combaterea pirateriei din largul coastelor sale, să continue să coopereze cu GFT somalez și să-l sprijine în lupta împotriva pirateriei, să aducă autorii în fața justiției și să ajute Somalia și regiunea să își consolideze capacitățile;

18. salută decizia Consiliului afaceri externe din 12 decembrie 2011 de lansare a misiunii de consolidare a capacităților maritime regionale (RMCB), „EUCAP Nestor”, care va avea ca scop consolidarea capacității maritime și judiciare și formarea forțelor de poliție de coastă și a judecătorilor în opt țări din Cornul Africii și din partea de vest a Oceanului Indian; invită Consiliul și SEAE să depună toate eforturile pentru a asigura lansarea în vara viitoare a RMCB în această regiune;

19. recunoaște faptul că formarea reprezintă doar o parte a consolidării capacității maritime și, prin urmare, solicită statelor membre să acorde asistență materială misiunii și regiunii, și în special nave maritime de patrulare;

20. sprijină cu fermitate procesul de pace și reconciliere inițiat la Djibouti; solicită o abordare cuprinzătoare a situației din Somalia, care să stabilească o legătură între aspectele referitoare la securitate și dezvoltare, statul de drept și respectarea drepturilor omului și a legislației umanitare internaționale;

21. salută decizia Comisiei de a propune punerea la dispoziție a încă 100 milioane EUR ca sprijin financiar al UE pentru misiunea Uniunii Africane din Somalia (AMISON) în temeiul Instrumentului financiar pentru pace în Africa și invită statele membre și comunitatea internațională să contribuie la promovarea păcii și a dezvoltării economice și la construirea unui regim democratic stabil în Somalia, care ar facilita securitatea și ar combate pirateria pe termen lung; salută desemnarea unui reprezentant special al UE pentru Cornul Africii;

22. este îngrijorat de situația umanitară din Cornul Africii în continuă deteriorare și invită comunitatea internațională, și în special UE, să își mărească volumul de asistență umanitară acordată persoanelor care au nevoie, pentru a răspunde nevoilor umanitare din ce în ce mai mari și pentru a preveni orice înrăutățire ulterioară a situației;

23. reamintește că orice strategie de combatere a pirateriei ar trebui să țină seama de faptul că pirateria servește unor interese economice ilegale și că orice stimulente la adresa populației somaleze pentru a renunța la piraterie trebuie să se axeze pe ocuparea forței de muncă tinere și trebuie să aibă ca obiectiv oferirea unor mijloace de trai alternative pentru populația locală, prin care aceasta să se poată susține în mod corespunzător;

24. salută proiectul Marsic al UE, parte a programului privind căile maritime importante al instrumentului de stabilitate, având ca obiectiv îmbunătățirea securității și siguranței maritime în vestul Oceanului Indian și în Golful Aden prin schimbul de informații și consolidarea capacităților, evidențiind cooperarea regională dintre țările regiunii; speră că acest proiect va fi prelungit după 2013;

25. încurajează inițiativele împotriva pirateriei din țările din estul și sudul Africii și din regiunea Oceanului Indian, precum noul proiect MASE de luptă împotriva pirateriei (programul maritim și de securitate), care a beneficiat de o subvenție de demarare de 2 milioane EUR din partea Uniunii Europene; salută faptul că proiectele finanțate de Comisie și misiunea PSAC de consolidare a capacităților maritime regionale au fost concepute în așa fel încât să fie complementare;

26. reamintește că pirateria din largul coastelor somaleze este încă un aspect al absenței dreptului și a ordinii din această țară și că, prin urmare, comunitatea internațională ar trebui să furnizeze sprijinul tehnic și financiar necesar pentru a ajuta guvernul federal de tranziție să își dezvolte capacitatea de a-și exercita controlul asupra apelor sale teritoriale și asupra zonei sale economice exclusive, în conformitate cu dreptul internațional;

27. salută activitatea Grupului de contact privind pirateria în largul coastelor Somaliei, care constituie un forum fără precedent menit să îmbunătățească nivelul și calitatea cooperării internaționale în acest domeniu, atât între state, cât și cu toate organizațiile internaționale importante implicate;

28. salută cooperarea strânsă cu OMI în domeniul consolidării capacităților maritime, precum și activitatea desfășurată în vederea încheierii unui parteneriat strategic UE-OMI pentru combaterea pirateriei în regiunea mai extinsă a Cornului Africii;

29. subliniază faptul că utilizarea gărzilor înarmate private constituie o măsură care nu se poate substitui unei soluții cuprinzătoare necesare în fața amenințării cu aspecte multiple a pirateriei; ține seama de faptul că unele state membre au introdus acte legislative relevante; în acest context, invită statele membre să ia măsurile de securitate necesare la bord, atunci când este posibil, și invită Comisia și Consiliul să ia măsuri în vederea elaborării unei strategii UE privind utilizarea la bord a personalului înarmat autorizat pentru a asigura aplicarea corectă a orientărilor OMI în acest sens;

30. ia act de faptul că, în marea liberă, conform dreptului internațional, atât navei în cauză, cât și personalului militar angajat la bord li se aplică, în toate cazurile, inclusiv în ceea ce privește măsurile luate în cadrul luptei împotriva pirateriei, jurisdicția națională a statului de pavilion; în plus, ia act de faptul că nicio altă autoritate decât cea a statului de pavilion nu poate impune sechestrarea sau reținerea unei nave, nici măcar în vederea investigațiilor;

31. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, statelor membre, Secretarilor generali ai Uniunii Africane, ONU și Agenției Interguvernamentale pentru Dezvoltare (IGAD), Președintelui guvernului federal de tranziție al Somaliei și Parlamentului Panafrican.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate