Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0346/2012/REV1Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0346/2012/REV1

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
v súlade s článkom 35 ods. 3 rokovacieho poriadku a rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0346/2012)
ALDE (B7-0347/2012)
Verts/ALE (B7-0348/2012)
S&D (B7-0350/2012)
o pracovnom programe Komisie na rok 2013
(2012/2688(RSP))
József Szájer
v mene poslaneckého klubu PPE
Enrique Guerrero Salom
v mene skupiny S&D
Andrew Duff
v mene skupiny ALDE
Emilie Turunen
v mene skupiny Verts/ALE

6.9.2012


Postup : 2012/2688(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0346/2012

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: